:

Vad kostar det att mäta upp ett hus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att mäta upp ett hus?
 2. Vad är Areamätning?
 3. Vad räknas inte in i boarea?
 4. Får man räkna källare som boyta?
 5. Vad kostar en uppmätning?
 6. Vad kostar det att göra en radonmätning?
 7. Vad är uppmätning?
 8. Hur räknar man ut kvadratmeter på ett hus?
 9. Hur mäter man boyta hus?
 10. Är badrum boarea?
 11. Vad räknas som boyta i villa?
 12. När räknas källare som boarea?
 13. Vilka hus brukar ha radon?
 14. Hur vet man att man har radon i huset?
 15. Hur mäter man fasad?

Vad kostar det att mäta upp ett hus?

Att mäta radon i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk.

För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp. Om huset har flera plan och många rum kan det krävas fler detektorer men i de flesta fall ligger kostnaden för en mätning runt tusenlappen. Priserna avser en certifierad mätning som genomförs med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium som också ansvarar för analysen.

Vad är Areamätning?

Har man sedan länge bott i ett hus eller en lägenhet som man kan allting om kan det låta onödigt att vilja genomföra en areamätning. Man vet ju att man bor på si och så många kvadratmeter så varför skulle man vilja syssla med något sådant? Svaret är att det finns många fördelar med areamätningar av sitt boende, inte minst då det kan höja värdet avsevärt.

Att göra en areamätning innebär att man anlitar en expert som med hjälp av den allra senaste digitala utrustningen kan mäta varenda millimeter i en bostad, till och med de mest svårtillgängliga vrårna. Efter detta har man exakta mått på huset eller lägenheten och man kan dessutom indela mätningen i vad som kallas för boarea, t ex sovrum, kök och vardagsrum samt biarea som inkluderar skåp, kakelugnar och garderober.

Vad räknas inte in i boarea?

I teorin skulle du kunna mäta golvytan från golvsockeln i ena änden av bostaden till den andra (se bild), och sedan multiplicera mätetalen för att få fram boarean. I praktiken är det dock inte riktigt så lätt eftersom en lägenhet oftast har fler rum och kan vara lite lurigt att mäta på egen hand, dessutom finns det några undantag från detta sätt att mäta på. Men det ger ett hum om hur denna yta mäts och vad du kan förvänta dig när du ser siffran på en lägenhets boarea. Förråd som ligger utanför lägenheten och inglasad eller icke inglasad balkong räknas varken som boarea eller biarea i en lägenhet.

Får man räkna källare som boyta?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad kostar en uppmätning?

En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

 • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
 • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

Vad kostar det att göra en radonmätning?

Det finns ingen lagstiftning som säger hur ofta radon ska mätas, däremot finns det en del rekommendationer vid mätning av radon. Du rekommenderas genomföra radonmätning om du köper, bygger om, bygger till eller bygger nytt. Även om du gör någon typ av förändring i en fastighets ventilations- eller uppvärmningssystem.

Till sist bör en mätning göras om det var mer än 10 år sedan radonet sist mättes eller om du har en misstanke om att det finns gott om radon där fastigheten ligger. Rekommendationerna kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad är uppmätning?

 • Hans uppmätning av längderna finns med i presentationen av papperna.
 • Den punkt där de största skillnaderna blir tydliga är vid uppmätning av koktid.
 • Slottets två huvudplaner, uppmätning från 1930-talet.
 • År 1936 genomfördes en uppmätning av huvudbyggnaden.
 • Sjömätning, hydrografi, innebär en uppmätning av havsbottnens topografi.
 • Innan kyrkan revs 1827 gjordes dock en uppmätning.
 • Sektion med praktsalen upp till höger (uppmätning från 1918).
 • Slutligen inledde han med stor energi Danmarks topografiska uppmätning.
 • Den undersöktes även vid en arkeologisk utgrävning och uppmätning 1965.
 • Där ingår bland annat styrplan, FMEA, materialprov, uppmätning och provkörning.
 • Instrumentet var ursprungligen avsett för direkt uppmätning av topografisk höjdvariationer.
 • År 2007 genomfördes en noggrann uppmätning genom Kungliga Konsthögskolans elever.
 • Kampylometer är en enkel apparat för uppmätning av godtyckligt krökta linjers längd.
 • Måttband definieras som ett " böjbart längdmått för uppmätning av sträckor" i NE.
 • Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning ”.
 • År 1694, då uppmätning av tomten ägde rum, uppgavs som ägare bokhållaren ” Myhrman ”.
 • Den tidigaste genomfördes 1923 av Karl Gardelius, då en uppmätning av murarna företogs.
 • Den unge officeren kommenderades att biträda vid uppmätning och kartläggning av norra Sverige.
 • Björn Gunnlaugsson beskrev sin uppmätning och kartritning i en inbjudningsskrift från Bessastaðir 1834.
 • Samma år reste han till Paris med anledning av kilogramprototypens uppmätning och avvägning.
 • Everest ansvarade för uppmätningen av den Indiska halvön.
 • Hans främsta arbete var den geodetiska uppmätningen av Java.
 • Jacob arbetade 1831-1843 på den geodetiska uppmätningen av Ostindien.
 • Senaste uppmätningen i Forshaga visar att halterna av björkpollen just nu är höga.
 • Lantmätaren angav vid uppmätningen 1697 att området bestod av tre kärr.
 • Dessutom ledde han 1896-1900 den första uppmätningen och kartläggningen av Färöarna.
 • Enligt familjen Monsén så hittade de fastighetskonsulten via företagets hemsida och beställde uppmätningen via telefon.
 • I parken avtäcktes den 17 juni 2006 en sten till minne av uppmätningen.
 • År 1866 blev han överstelöjtnant i generalstaben och kontorschef vid den geografiska uppmätningen.
 • Han deltog under åren 1929 – 34 i den jordmagnetiska uppmätningen av det svenska fastlandet.
 • Everest utsågs 1818 till assistent åt Lambton vid den trignometriska uppmätningen av Indiska halvön.
 • Det enda som anges är att uppmätningen gjorts med lasermätare och ” enligt svensk standard SS 21054:2009 ”.
 • Han arbetade därefter som assistent hos Heinrich Christian Schumacher vid den geografiska uppmätningen i Holstein.
 • – Om uppmätningen görs korrekt och lägenheten visar sig vara större än man trodde så kan ju priset gå upp.
 • 1782-85 ledde han uppmätningen av Oldenburg och utkastade planen till densammas utsträckning till hela Tyskland.
 • Redan 1812 anställdes han vid den geografiska uppmätningen, där hans verksamhet fick grundläggande betydelse för landets kartografi.
 • Enligt det nya systemet mäts alla mått till mallade linjer varigenom användning av ritningar vid uppmätningen underlättas.
 • Därför kan det vara klokt att vända sig till en fackman för uppmätningen, säger Joakim Lusensky, analys-och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.
 • Under en följd av år var Broch lärare vid militärhögskolan och deltog under lång tid även i den geografiska uppmätningen.
 • Han hade stor betydelse för Italiens geodetiska uppmätning och utvecklingen av dess kartmaterial och blev 1897 vicepresident för den internationella geodetiska uppmätningen.
 • Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter, romaner, wikipedia och SVT.

Hur räknar man ut kvadratmeter på ett hus?

Det finns massor av anledningar till beräkna kvm på ett hus, oavsett om du vill sälja en fastighet, bestrida en hög hyra eller renovera eller för att lägga till mer utrymme. Om du förbereder dig för att sälja din bostad är det en avgörande faktor när du anger ditt utropspris.

”Kvadratmeterpriset beräknas med liknande fastigheter som blivit sålda i ditt område”

En felaktig mätning kan potentiellt resultera i ett felaktigt värderingspris. Storleken i kvadratmeter har också betydelse i fastighetsaffärer som involverar ett bolån. Långivaren vill ha den informationen för att verifiera vad fastigheten är värd. Men att känna till ditt hems kvadratmeter kan vara praktiskt även på andra sätt. Till exempel, om du bestämmer dig för att färdigställa en tidigare oanvänd del av ditt hus – säg en källare eller vind – kan du behöva tillhandahålla storleken i kvadratmeter, för att få ett bygglov. På samma sätt om din kommun bedömer att du ska få högre skatt än vad du tror att du borde vara skyldig, kan det vara bra att bekräfta av ytorna och vara en poäng till din fördel till att få fastighetsavgiften sänkt.

Hur mäter man boyta hus?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Är badrum boarea?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad räknas som boyta i villa?

När det kommer till olika bostäder och bostadsalternativ kan det i vissa fall kännas något komplicerad då man talar om boendets storlek och dess boyta. Vi alla är medvetna om att det finns olika storlekar på olika bostadstyper, såsom lägenhet, hus och småhus. Men sen kommer den verkliga frågan, vilken storlek och vilka mått är det egentligen som gäller då man mäter bostadens boyta? Det här kan såklart vara avgörande för dess pris och värde, så oavsett varför man är intresserad av att veta svaret kan det vara gynnsamt att göra det!

Vi har redan konstaterat att det i vissa fall kan vara något svårt att hålla reda på de olika bostadstyperna och dess storlek, framförallt om man är intresserad av att veta de exakta detaljerna om boytan. Oavsett om man ska köpa, sälja, hyra, renovera eller bygga till en bostad så måste man veta hur just boytan räknas ut. 

När räknas källare som boarea?

I teorin skulle du kunna mäta golvytan från golvsockeln i ena änden av bostaden till den andra (se bild), och sedan multiplicera mätetalen för att få fram boarean. I praktiken är det dock inte riktigt så lätt eftersom en lägenhet oftast har fler rum och kan vara lite lurigt att mäta på egen hand, dessutom finns det några undantag från detta sätt att mäta på. Men det ger ett hum om hur denna yta mäts och vad du kan förvänta dig när du ser siffran på en lägenhets boarea. Förråd som ligger utanför lägenheten och inglasad eller icke inglasad balkong räknas varken som boarea eller biarea i en lägenhet.

Vilka hus brukar ha radon?

Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Hur vet man att man har radon i huset?

Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Hur mäter man fasad?

Låt smygvinkelns ena ben följa taklutningen och det andra får följa vattenpasset, tills det är helt i lod. Överför vinkeln till kap-geringssågen. Har du inte en sån kan du vara överföra måttet, markera och sedan såga med en vanlig fogsvans.

När den första brädan är kapad i vinkel i ena änden ska höjden mätas ordentligt. Hantverkaren mäter från en lös stödlist som är omkring en cm tjock. Höjden är 45 cm. Notera att brädan kapas i 15 graders vinkel i underkant. Alla övriga brädor ska kapas på samma sätt. Då rinner regnvattnet av lättare.