:

När infördes arbetsgivaravgift?

Innehållsförteckning:

 1. När infördes arbetsgivaravgift?
 2. Hur höga är arbetsgivaravgifterna?
 3. Hur mycket skatt och arbetsgivaravgift?
 4. På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter beräknas?
 5. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 6. Var går gränsen för arbetsgivaravgift?
 7. Hur mycket är arbetsgivaravgifter och sociala avgifter?
 8. Hur mycket kostar en anställd för arbetsgivaren?
 9. Varför betalar jag 20% skatt?
 10. Vad kostar en lön på 25000?
 11. När redovisas arbetsgivaravgifter till Skatteverket?
 12. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 13. När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?
 14. Är sociala avgifter och arbetsgivaravgifter samma sak?
 15. Vad kostar en anställd Skatteverket?

När infördes arbetsgivaravgift?

Till socialavgifterna som betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter räknas i dagligt tal även allmän löneavgift. Bestämmelserna om löneavgiften finns i lag (1994:1920) om allmän löneavgift (LAL). Löneavgiften ska betalas av dem som ska betala arbetsgivaravgifter och egenavgifter på samma sätt och på samma underlag som gäller för socialavgifterna. Den allmänna löneavgiften är inte en socialavgift. Den är i både rättslig och ekonomisk mening i stället en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18). Eftersom avgiften är en skatt ska den inte betalas av företag som saknar fast driftställe i Sverige.

Bedömningen om en utländsk arbetsgivare har fast driftställe i Sverige och därmed är skyldigt att betala allmän löneavgift ska enbart göras med ledning av reglerna i 2 kap. 29 § IL. Detta gäller även om företaget enligt gällande skatteavtal i beskattningshänseende inte kan anses ha fast driftställe här, eftersom skatteavtalen inte reglerar skyldigheten att betala allmän löneavgift.

En utländsk arbetsgivare kan samtidigt bedriva verksamhet i Sverige både vid ett fast driftställe och utan ett fast driftställe. I sådana fall ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter inklusive allmän löneavgift för de ersättningar och förmåner som kostnadsmässigt belastar det fasta driftsstället. För övriga avgiftspliktiga ersättningar, som inte ska belasta det fasta driftstället, ska arbetsgivaren inte betala allmän löneavgift. Däremot ska arbetsgivaravgifter betalas enligt svensk rätt, oavsett om ersättningen för arbetet i Sverige belastar det fasta driftstället eller ej.

Hur höga är arbetsgivaravgifterna?

Bild: Sofia Arkestål.

Svenskarna betalar några av världens högsta skatter, men känner inte till hur höga de egentligen är. En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att tre av fyra svenskar tror att de betalar lägre skatt än de i själva verket gör. Sju av tio tror att man får behålla mer än hälften av en vanlig lön, vilket inte stämmer. Knappt var tionde svensk vet hur höga skatter de faktiskt betalar.

Hur mycket skatt och arbetsgivaravgift?

Din månadslön beskattas med kommunalskatt och med statlig inkomstskatt om du tjänar över brytpunkten på 51 158 kronor. Men det sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att nära en fjärdedel av det du egentligen tjänat försvinner utan att du märker det.

På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter beräknas?

Du ska betala arbetsgivaravgifter på bruttolön och förmåner. Hur mycket du ska betala i arbetsgivaravgifter beror på den anställdas födelseår. Det finns också särskilda bestämmelser om avdrag från arbetsgivaravgifter.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Har du undrat vad sociala avgifter är? Och vad det är för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter? Det ska jag hjälpa till att reda ut.

Vad är det för skillnad mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Var går gränsen för arbetsgivaravgift?

Att ta in sommarpersonal är många gånger nödvändigt när den ordinarie arbetsstyrkan går på semester. Extrajobbare ska ju självklart också ha lön, men beroende på hur mycket dessa kommer att tjäna under året kanske det inte behöver göras något skatteavdrag på ersättningarna.

Enligt huvudregeln går gränsen för när arbetsgivare ska dra skatt på utbetalda ersättningar till en anställd vid en sammanlagd ersättning på 1 000 kronor under året. Samma beloppsgräns gäller för när arbetsgivaravgifter ska betalas för personen.

Hur mycket är arbetsgivaravgifter och sociala avgifter?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Hur mycket kostar en anställd för arbetsgivaren?

Det är inte bara lönen för din anställde som kostar varje månad. I Sverige betalar du som arbetsgivare även för andra kostnader som sociala avgifter och semesterlön. Andra kostnader som också kan förekomma är: 

Det finns två olika kategorier för att räkna ut sociala avgifter. Den ena kategorin är den lagstadgade arbetsgivaravgiften och den andra kategorin är de andra avtalade sociala avgifterna som till exempel försäkring. Här nedan går vi igenom vilka kostnader du behöver ta med för att beräkna lönekostnad för en anställd och en förklaring till vad de olika kostnaderna innebär. Detta är ett grundexempel på hur man räknar ut vad en anställd kostar per månad. Det finns andra kostnader som kan tillkomma. 

Varför betalar jag 20% skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Vad kostar en lön på 25000?

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som företagets din kostnad. Du ska också betala sociala avgifter enligt lag. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Semesterersättning tillkommer.

När redovisas arbetsgivaravgifter till Skatteverket?

Betala till Skatteverkets bankgiro 5050-1055 via din internetbank eller med inbetalningskort. När du betalar via internetbank behöver du veta ditt eller företagets unika OCR-nummer.

Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

Är sociala avgifter och arbetsgivaravgifter samma sak?

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade respektive avtalade avgifter som används för att finansiera systemen för social trygghet, det vill säga olika former av socialförsäkringar. Socialförsäkringsystem omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård, men utformning och storlek på dessa varierar mellan länder.

Vad kostar en anställd Skatteverket?

Du ska betala arbetsgivaravgifter på bruttolön och förmåner. Hur mycket du ska betala i arbetsgivaravgifter beror på den anställdas födelseår. Det finns också särskilda bestämmelser om avdrag från arbetsgivaravgifter.