:

Kan man ladda ner personbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ladda ner personbevis?
 2. Kan man skriva ut personbevis själv?
 3. Hur tar man ut personbevis?
 4. Var får man tag i personbevis?
 5. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 6. När får man personbevis?
 7. Vad kostar ett personbevis?
 8. Kan man få personbevis på mail?
 9. Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?
 10. Hur länge tar det att få personbevis?
 11. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 12. Varför personbevis?
 13. Hur vet jag om jag står som vårdnadshavare?
 14. Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?
 15. Vad kan man göra med ett personbevis?

Kan man ladda ner personbevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Kan man skriva ut personbevis själv?

En person som kommer från ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige. Om du ska bjuda in en vän eller släkting som behöver visum för att resa till Sverige och som vill besöka dig upp till 90 dagar, ska du fylla i en inbjudningsblankett, Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, nummer 240011 Pdf, 789.6 kB, öppnas i nytt fönster., och skicka till den du vill bjuda in. Han eller hon lämnar in inbjudningsblanketten tillsammans med sin ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. Om du vill bjuda in fler än en person ska du fylla i en blankett för varje person du bjuder in, även om de tillhör samma familj.

Till personen du vill bjuda in ska du också skicka med

 • kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet. (Ett UT-kort räknas inte som id-handling).
 • dokument som visar uppgifter om inkomst och tillgångar för den som ska stå för försörjningen under besöket i Sverige. Exempel på vilka dokument du kan skicka med hittar du i blanketten.
 • ett särskilt personbevis för ändamålet, Inbjudan, som du beställer från Skatteverket. Personbeviset behöver inte ha stämpel och underskrift av Skatteverket eller annan myndighet.

Hur tar man ut personbevis?

I sommar kan passet behöva kompletteras med ett personbevis som visar var man bor. Det hämtas snabbt och enkelt via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.

Som en följd av corona-pandemin har resandet förändrats. Danmark och Norge släpper till exempel för närvarande bara in personer som bor i vissa regioner i Sverige. För att bevisa var en person är folkbokförd krävs ett personbevis från Skatteverket.

Var får man tag i personbevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

När får man personbevis?

Ett personbevis är ett skriftligt dokument baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Det finns olika typer av personbevis vilka samtliga har olika utformning och fyller olika syften. Det finns t ex en särskild typ av personbevis för att ansöka om id-kort och andra typer av personbevis för att öppna bankkonto, ansöka om stipendier, bevisa sin folkbokföringsadress för att endast nämna några exempel.

Syftet med det personbevis som du ger in i samband med en ansökan om skilsmässa är bl a att domstolen ska kunna bekräfta ditt och din make/makas civilstånd. D v s att ni är gifta med varandra. Du måste därför ge in ett personbevis där detta framgår.

När du beställer personbevis ska du därför ange vad det ska användas till. Anger du att personbevis ska användas för att ansöka om äktenskapsskillnad kan du vara säker på att du erhåller rätt version. Beställer du personbevis online via Skatteverkets webbplats kan du välja mellan olika personbevis i samband med beställningen. Väljer du att besöka något av Skatteverkets kontor eller ringa till Skatteverket kommer personalen att fråga dig vad personbeviset ska användas till varefter de skriver ut just den version som du behöver.

Vad kostar ett personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Kan man få personbevis på mail?

Behöver den utländska myndigheten en förklaring till personbeviset kan du hänvisa dem till sidan Information to foreign authorities med kortadressen: www.skatteverket.se/certificate.

Om personbeviset består av flera sidor kommer Skatteverket bara att stämpla och skriva under den sista sidan. Stämpeln är på svenska. Vi varken stämplar eller skriver under personbevis som skickas till Svenska myndigheter.

Följande personbevis kan du beställa med stämpel och underskrift:

 • Familjebevis
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på svenska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på svenska

Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?

Vårdnadshavare med hemmavarande eller placerade barn (upp till 20 år) kan beviljas bidrag en gång per år. För att kunna beviljas stöd måste du vara boende i Stockholms län och ekonomiskt behövande (se nedan). Sökande måste vara över 18 år. Observera att bostadsrätts- och villaägare inte kan beviljas ekonomiskt stöd.

För att pröva om en familj är ekonomiskt behövande genomför Stockholms Stadsmission en så kallad schablonmässig ekonomisk bedömning. En person betraktas som ekonomiskt behövande om personens årdinkomst är mindre än fyra prisbasbelopp och personens totala förmögenhet är mindre än ett prisbasbelopp. 2022 års prisbasbelopp uppgår till 96 600 kr. För varje familjemedlem läggs ytterligare ett prisbasbelopp till och ytterligare ett prisbasbelopp för förmögenhet.

Ansökan skickas in när ansökningsperioden är öppen. Ansökningar utanför ansökningsperioden kommer inte att handläggas. Du kommer då få ett brev om att din ansökan inte har lämnats in under rätt tid. Se denna sida för information om när ansökningsperioderna är öppna.

Hur länge tar det att få personbevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Varför personbevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur vet jag om jag står som vårdnadshavare?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur styrker jag att jag är vårdnadshavare?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Vad kan man göra med ett personbevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.