:

Hur vet man var man är skriven?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man var man är skriven?
 2. Är jag skriven i Sverige?
 3. Måste man vara skriven där man bor?
 4. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 5. Måste man vara skriven i Sverige?
 6. Vad menas med på kommunen skriven?
 7. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 8. Var är man skriven om man är hemlös?
 9. Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?
 10. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 11. Var skriver man sig om man är hemlös?
 12. Måste man vara skriven på samma adress för att räknas som sambo?
 13. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 14. Måste man vara skriven?
 15. Vad händer om man står skriven på fel adress?

Hur vet man var man är skriven?

I senaste avsnittet av Utforska Vården som görs av Vården.se i samarbete med Dr Mikael så djupdyker vi i listningar, tillsammans med Läkarförbundets ordförande, Sofie Rydgren Stahle. Vilken funktion har egentligen listningar i vårt samhälle och hur vet man var man är listad? Här får du svaren!

Listningar har blivit ett aktuellt samtalsämne efter det lagförslag som just nu ligger ute på remiss. Förslaget innebär bland annat att man automatiskt kommer att bli listad hos den vårdcentral som ligger närmast där man är skriven. Dessutom får man inte lista om sig mer än två till tre gånger per år, enligt lagförslaget.

Är jag skriven i Sverige?

När du lämnar Sverige för mer än ett års tid är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Senast en vecka före flytten utomlands ska du ha anmält detta till Skatteverkets folkbokföringsenhet och till Försäkringskassan. Det är viktigt att ta reda på om motsvarande inskrivning i det nya landet krävs, samt hur det i så fall går till. Det skiljer sig från land till land. Är du utomlands mindre än ett år ska du stå kvar i folkbokföringen i Sverige. Om det visar sig att du sedan fortsätter vara utomlands mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket. Utsända i svenska statens tjänst samt EU-parlamentariker kan vara folkbokförda i Sverige längre än ett år. Hör efter med Skatteverket om vad som gäller för just din situation.

När du flyttar tillbaka till Sverige ska du återinskriva dig snarast genom att personligen besöka ett av Skatteverkets servicekontor för att bli folkbokförd i Sverige – använd blanketten ”Anmälan flyttning till Sverige”. Det är viktigt att alla familjemedlemmar som varit med i utlandet skriver in sig. Det gör man bäst samtidigt och så snart ni har kommit till Sverige. Du ska uppge var du ska bo och när du kom tillbaka. Ta med pass och identitetshandlingar men även annan dokumentation i original. Skatteverket tar egna kopior. Det är bra om det finns en vidimerad originalöversättning ifall texten är på ett annat språk än engelska, eftersom det skyndar på alla processer.

Måste man vara skriven där man bor?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Måste man vara skriven i Sverige?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Vad menas med på kommunen skriven?

Om en persons bosättning, med stöd av 7-12 §§ FOL, kan hänföras till en kommun men inte till någon särskild fastighet inom detta område ska hen anses bosatt i kommunen och folkbokföras där.

Skatteverket ska först göra en bedömning utifrån 7–12 §§ FOL för att fastställa om en persons bosättning går att knyta till en viss fastighet inom en kommuns område. Om det inte är möjligt kan folkbokföring på kommunen bli aktuellt för personen (13 § FOL).

En person som med stöd av 13 § FOL folkbokförs på en kommun folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna i stället för på en viss fastighet (4 § FOF).

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Var är man skriven om man är hemlös?

Övrigt/annat

Jag bor nu själv i en lägenhet och har hela mitt liv bott i samma kommun. Jag har även jobb i denna kommun. Av olika anledningar har jag tänkt att flytta till min husbil och bo där permanent. Jag kommer troligen mestadels att bo i kommunen jag tidigare bott i, men kommer inte ha en anknytning till en fastighet. Jag kommer också att flytta husbilen och bo på andra orter i Sverige. Och kommer att ha ett nytt jobb som digital nomad, vilket gör att inte heller mitt jobb har anknytning till någon specifik ort. Vart ska jag då vara folkbokförd? Kan jag vara folkbokförd i den kommunen jag bor i nu? Eller kan jag vara folkbokförd till ett län? Hur ansöker jag om att vara folkbokförd i en kommun/ län utan fastighet? Vilken adress kommer jag stå på? Kan jag få sämre förutsättningar eller är det något annat som kan komma att påverkas om jag enbart är skriven på en kommun/län? Jag har nu aktivitetsersättning från försäkringskassan, är det något som påverkas hur jag är folkbokförd?

Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?

Hej och tack för din fråga,

Ja, du får äga en bostadsrätt utan att vara skriven där, så länge det inte bryter mot bostadsrättsföreningens stadgar.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Var skriver man sig om man är hemlös?

Hej!Det låter som en knepig situation för dig och vi rekommenderar dig att vända dig till boendesektionen i kommunen du är skriven.

Tyvärr är det en risk som en andrahandsuthyrare tar när någon skriver sig på en adress. Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring. Det handlar om var du får din post.

Måste man vara skriven på samma adress för att räknas som sambo?

Nu har fallet prövats av Högsta domstolen – det första i sitt slag att få prövningstillstånd i högsta instans sedan folkbokföringslagen skärptes för snart fyra år sedan.

Högsta domstolen slår fast att den som vill testa samboliv inte kan räkna med några undantag i lagen. ”Om en person på prov flyttar in hos någon som han eller hon har en relation med, är det typiskt sett oklart om och i så fall när personen kommer att återvända till sitt tidigare boende”, konstaterar domstolen.

Alltså handlar det inte om något tillfälligt avbrott i det vanliga boendet, som undantaget kräver. Högsta domstolen tycker inte heller att handlingen är ringa, alltså en lindrig förseelse som inte ger något straff.

Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Måste man vara skriven?

Bostad & Fastighet

Hej! Mina föräldrar äger en bostadsrätt i Sthlm men bor i Vänersborg. Nu vill dom att jag och min bror skall få ta över den. Dom har pratat med bostadsrättsföreningen som säger att en utav oss måste vara skrivna på adressen. Kan det verkligen stämma? Om mina föräldrar skulle dö och vi fick ärva den tex så skall väl man inte behöva vara skriven där? Vi bor i hus bägge två och har inga planer på att skriva oss någon annanstans.  Med vänlig hälsning. 

Vad händer om man står skriven på fel adress?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.