:

Hur mycket får man ge bort i julklapp till anställda?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man ge bort i julklapp till anställda?
 2. Får man ge presentkort till anställda?
 3. Får man köpa presentkort på företaget?
 4. Är presentkort avdragsgilla?
 5. Vilka regler gäller för presentkort?
 6. Hur stor summa får man ge bort?
 7. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 8. Hur mycket får ett företag ge i julklapp?
 9. Hur redovisar man presentkort?
 10. Vad säger lagen om presentkort?
 11. Får företag ge presentkort?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 14. Vad får företaget bjuda på?
 15. Får man dra av moms på presentkort?

Hur mycket får man ge bort i julklapp till anställda?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Får man ge presentkort till anställda?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Får man köpa presentkort på företaget?

Presentkort till anställda är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Presentkort kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Kostnader för presentkort som ges till anställda som julgåvor, minnesgåvor eller jubileumsgåvor är avdragsgilla om de uppgår till högst ett värde fastställt av Skatteverket. Arbetsgivarens kostnader för att administrera och leverera presentkorten ingår inte i gåvans värde. Arbetsgivaren ska heller inte lyfta moms för presentkorten. Gåvobeloppet är ett så kallat gränsbelopp. Det innebär att hela gåvan ska beskattas om den kostar mer än beloppet fastställt av Skatteverket. En större gåva räknas nämligen som en ersättning för utfört arbete och ska då bokföras som en lönekostnad. Detta gäller också gåvor, till exempel presentkort, till personal som inte är julgåvor, minnesgåvor eller jubileumsgåvor. 

Är presentkort avdragsgilla?

Det finns ett antal kriterier som du behöver uppfylla för att du ska kunna göra din julgåva skattefri. 

Det finns flera tillfällen då julgåvorna från företaget inte räknas som skattefria.

 • Pengar är inte en skattefri gåva
 • Kontanter är inte en skattefri gåva
 • En donation är inte en skattefri gåva

Vilka regler gäller för presentkort?

Om ett företag får ge ett presentkort som kompensation eller inte beror på om det är fråga om att korrigera ett fel eller om det gäller en felfri produkt:

 • Om produkten har ett fel som företaget bär ansvar för, behöver konsumenten inte acceptera ett presentkort som gottgörelse. Säljaren ska i första hand gottgöra felet genom att reparera eller byta ut produkten. Om detta inte är möjligt kan konsumenten kräva prisavdrag eller hävning av köpet.
 • Om det är fråga om en felfri produkt och affären inte har lovat att returrätt gäller för den, är det bra kundservice att ge ett presentkort i utbyte mot den returnerade produkten. Säljaren är alltså inte skyldig att ta emot produkten och återkalla köpet bara för att konsumenten har ångrat sig. Köp kan endast hävas utan särskilda skäl när det är fråga om distans- och hemförsäljning.
 • Gottgörelse för fel i varan Öppnas i nytt fönster
 • Kompensation för fel i tjänst Öppnas i nytt fönster
 • Bytes- och returrätt Öppnas i nytt fönster
 • Näthandel Öppnas i nytt fönster

Hur stor summa får man ge bort?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Hur mycket får ett företag ge i julklapp?

Julklappen får alltså kosta mer i år, hela 2 500 kronor inklusive moms, när företag ska belöna sina medarbetare för bra prestationer under året.

Däremot är det en skattepliktig förmån för anställda om julklappen byts ut mot pengar.

Hur redovisar man presentkort?

Presentkort och presentcheckar gäller normalt för en viss butik eller kedja av butiker och efterfrågas för att ges bort som present vid födelsedag eller annan högtid.

Presentkort och presentcheckar är vanliga inom handeln men de förekommer även inom andra branscher såsom hos biografer. Presentkort eller presentcheckar är värdebevis som kan användas som betalningsmedel vid köp i angiven butik eller vid angivet serviceställe i framtiden.

Vad säger lagen om presentkort?

Publicerat måndag 4 november 2013 kl 05.10

Många butiker sätter gränser för hur länge deras presentkort gäller. Därmed har de avtalat bort den gräns på 10 år som gäller om inget annat sägs.

Får företag ge presentkort?

Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt momsreglerna, delas presentkort/vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.

Vad får företaget bjuda på?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Får man dra av moms på presentkort?

En voucher är ett värdebevis på att betalning har erlagts för en kommande konsumtion av varor eller tjänster. En voucher kan vara utställd i pappersform eller i elektronisk form. Utmärkande för vouchrar är att det framgår av dem vilka varor eller tjänster de avser eller vilka som är de potentiella säljarna. Det finns två olika sorters vouchrar, enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar. Det är en enfunktionsvoucher om det redan vid utställandet kan fastställas allt som behövs för att klargöra i vilket land mervärdesskatten ska betalas och med vilket belopp. Det behöver inte vara klarlagt vem som ska betala mervärdesskatten. Alla vouchrar som inte är enfunktionsvouchrar är flerfunktionsvouchrar.

Olika abonnemangsavtal, t.ex. telefonabonnemang med fastställt månadsbelopp, ska inte hanteras som vouchrar utan sådana abonnemang ska behandlas som ett enda tillhandahållande som medför vissa rättigheter för köparen.

Den som tar emot flerfunktionsvouchern mot varor eller tjänster ska för att få fram beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna utgå från det som har betalats för vouchern. Om uppgift om vad som betalats saknas kan det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation användas. Om information om både det som har betalats för vouchern eller ett monetärt värde saknas anser Skatteverket att beskattningsunderlaget ska fastställas med utgångspunkt i varan eller tjänstens verkliga värde.