:

Hur mycket skatt vid försäljning av tomt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt vid försäljning av tomt?
 2. Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?
 3. Vad är skatten på obebyggd tomt?
 4. Hur räknar man ut skatt på försäljning?
 5. Hur deklarera försäljning av tomt?
 6. Hur säljer man en tomt privat?
 7. Hur undviker man vinstskatt?
 8. Måste man skatta på försäljning?
 9. Hur vet man hur mycket en tomt är värd?
 10. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 11. Kan man komma undan vinstskatt?
 12. Hur mycket får man sälja privat utan att betala skatt?
 13. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 14. Måste man skatta om man säljer saker?
 15. Måste man betala skatt om man säljer något?

Hur mycket skatt vid försäljning av tomt?

Hur säljer man en tomt?

En tomt kan säljas via en mäklare eller på egen hand. Efter en värdering följer marknadsföring, visningar, budgivning och kontraktsskrivning mellan säljaren och köparen. Vid avstyckning finns en del regler som man måste förhålla sig till.

Hur beskattas försäljning av avstyckad tomt?

Hur säljer man en tomt?

En tomt kan säljas via en mäklare eller på egen hand. Efter en värdering följer marknadsföring, visningar, budgivning och kontraktsskrivning mellan säljaren och köparen. Vid avstyckning finns en del regler som man måste förhålla sig till.

Vad är skatten på obebyggd tomt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur räknar man ut skatt på försäljning?

Om du har gjort en vinst på din bostadsförsäljning och vill undvika att behöva betala kostnadsränta kan du göra en eller flera extra skatteinbetalningar. När skatten senast ska vara inbetald beror på om din kvarskatt blir mer eller mindre än 30 000 kronor. Här kan du läsa mer om vilken förfallodag som gäller för dig.

Hur deklarera försäljning av tomt?

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Deklaration och beskattning: tomt med byggnad och obebyggd tomt

Hur säljer man en tomt privat?

Sitter du på en tomt som du inte längre behöver, eller vill ha? Har du bestämt dig för att sälja tomten, men vet inte riktigt hur du ska gå tillväga? Vi har satt samman en enkel guide, för att göra det lättare för dig att komma igång.

Om tomten du planerar att sälja är vildvuxen, kan det finnas en poäng med att röja den innan den läggs ut till försäljning. Ibland kan det räcka med att klippa gräs och buskar, men i vissa fall kan det behövas större insatser, så som att fälla träd eller forsla bort stenblock. Det kan vara svårt att säga i förväg hur pass mycket arbete som faktiskt lönar sig och har en positiv effekt på det slutgiltiga försäljningspriset. Rådgör gärna med en mäklare som kan området, och som vet vad köparna brukar efterfråga.

Hur undviker man vinstskatt?

Bostad & Fastighet

Hej, Jag är delägare i en fastighet med totalt tre delägare. Jag är överens med övriga delägare (syskon) om att jag ska bli ensam ägare. Huset har ett mycket lågt uppskattat anskaffningsvärde, vilket innebär att nästan hela värdet ska beskattas med reavinstskatt. Taxeringsvärdet är 507 000 kr och värdet på fastigheten är 1.050.000 kr. Min fråga gäller om det går att skriva ett gåvobrev där övriga delägare ger fastigheten i gåva för att på så sätt skjuta upp reavinstskatten till den dagen jag säljer fastigheten? Jag skulle då betala varje delägare 350 tkr minus reavinstskatten. Risken är att gåvan inte skulle anses vara en gåva, men går det att göra på något sätt så att hela reavinstskatten skjuts på framtiden?  

Måste man skatta på försäljning?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Hur vet man hur mycket en tomt är värd?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag påpeka att en överlåtelse av en fastighet är att betrakta som gåva om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Skulle marknadsvärdet understiga taxeringsvärdet görs jämförelsen naturligtvis med marknadsvärdet.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Kan man komma undan vinstskatt?

Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

Hur mycket får man sälja privat utan att betala skatt?

 • gator och torg
 • marknader och loppmarknader
 • mässor, idrottsgalor och festivaler
 • tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande

Försäljningen kan delas in i tre olika grupper beroende på vad du säljer och i vilken omfattning du säljer. Den kan anses vara

Som uthyrare ska du anteckna följande uppgifter på den som hyr plats:

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Fastighetsskatten på bostäder kallas sedan 2008 kommunal fastighetsavgift och utgår med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till cirka 9 000 kr per år. Fram till 2008 var fastighetsskatten på villor 1 procent av taxeringsvärdet, utan tak. Den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus (både bostadsrätter och hyresrätter) är 0,3 procent av taxeringsvärdet upp till cirka 1 500 kr per lägenhet.

Nationalekonomer brukar tycka att ägda bostäder ska beskattas av neutralitetsskäl så länge som inkomster från hyresfastigheter beskattas med kapitalinkomstskatt. Den som bor i och äger en villa eller bostadsrätt ”hyr av sig själv” och bör betala kapitalinkomstskatt på den hypotetiska inkomsten, precis som den som äger ett hyreshus måste betala skatt på sina inkomster, är tanken.

Den gamla fastighetsskatten var dock illa omtyckt bland de som behövde betala den eftersom en villa inte ger någon inkomst man kan betala skatten med, och stigande taxeringsvärden ledde till höjda skatter på ett oförutsägbart sätt.

Måste man skatta om man säljer saker?

mig har det kollat.. eller utreder fortfarande...

de tar dina kontoutdrag , håller liten koll på vad du säljer osv, sedan en vacker dag kan de stå utanför din dörr å göra husransaken eller skicka ett brev å be dig uppge bokföring eller komma med liknande handlingar.. i mitt fall har jag sålt saker efter att sålt två hus senaste åren, alltså begagndade saker... samt begagnde barnkläder å en del nytt som jag sålt å köpt som du, men inte märkes kläder å dyl utan små prular för 10-40.- så mina "vinster" har verkligen inte varit enorma! å inte har jag kvitton kvar inte ens för porto å dyl... jag får helt enkelt göra en uppskattning från traderas fakturor, kontoutdragen (som de kan skicka till dig, då jag inte hade sånt heller sparat), markera på kontoutdragen allt som man kan bevisa inte är tradera försäljning tex.. barnbidrag, flytt mellan egna konton , lön osv..

Måste man betala skatt om man säljer något?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.