:

Vilken momssats ska jag använda?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken momssats ska jag använda?
 2. Är det moms på kursavgift?
 3. Är kurser momsfria?
 4. Är det moms på coaching?
 5. Är det moms på konsulttjänster?
 6. Vilka produkter har 25% moms?
 7. Är utbildning avdragsgill för företag?
 8. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 9. När är det 6% moms?
 10. Hur mycket moms på yoga?
 11. Vilka tjänster är momsbefriade?
 12. Vilka verksamheter är momsfria?
 13. Vilka tjänster har 25% moms?
 14. Är moms 20 eller 25 procent?
 15. Vilka tjänster har 12% moms?

Vilken momssats ska jag använda?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på kursavgift?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som läggs på varor och tjänster i de flesta länder. I Sverige är momssatsen generellt 25% för de flesta produkter och tjänster, men när det kommer till utbildningar och kurser finns det undantag och särskilda regler som kan påverka momsen.

Vissa utbildningar och kurser kan vara momsundantagna, vilket innebär att det inte läggs på moms på kursavgiften. Detta gäller vanligtvis om utbildningen har ett direkt samband med yrkesverksamhet eller utbildningsverksamhet. Exempel på momsundantagna utbildningar kan vara vidareutbildningar för lärare, medicinsk utbildning eller språkkurser för företag.

För att kursavgiften ska vara momsbefriad måste utbildningsarrangören vara momspliktig och registrerad för moms. Det är därför viktigt att kontrollera med utbildningsarrangören om moms ingår i priset eller om det tillkommer moms på kursavgiften.

Är kurser momsfria?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på coaching?

At New Moms, we partner with young moms, 24 and under, as they take powerful first steps towards thriving futures. A large part of this work is done through one-on-one coaching. Moms in all three of our programs – Housing, Job Training, and Family Support – are paired with a New Moms coach. Our coaches are allies of resilient families, supporting program participants with tools and resources they need as they navigate parenthood, adolescence, and achieve their goals.

Want to know what this looks like in practice? In this Q&A, New Moms CEO, Laura Zumdahl; Chief Program Officer, Melanie Garrett; and Family Support Specialist, Andrea Serna take a behind-the-scenes look at New Moms’ Family-Centered Coaching (FCC) approach. They’ll explain what FCC is and why New Moms uses this rather than traditional case management to best support our moms.

Är det moms på konsulttjänster?

De nya momsreglerna är inte resultatet av något politiskt beslut utan har sitt ursprung i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året som slog fast att uthyrning av personal till vården ska momsbeläggas. Därefter kom Skatteverket med ett rättsligt ställningstagande om hur domen ska tolkas. Där framgår det att det inte bara är företag som hyr ut personal som berörs av den nya 25-procentiga momsen utan även enskilda yrkesutövare som arbetar på konsultbasis. Det förändrar spelplanen för en viktig del av svensk tandvård. I dag arbetar många specialister, allmäntandläkare och tandhygienister på konsultbasis och hyrs in vid behov. Det är inte ovanligt att tandläkare som arbetat som företagare i många år trappar ner sitt yrkesliv genom att arbeta som konsulter under de sista åren. De har egna bolag där de debiterar konsultarvoden som hittills varit momsfria.

I branscher där verksamheten är belagd med moms hade förändringen inte varit så dramatisk eftersom företagarna kan kvitta ingående moms mot utgående. Men inom den momsbefriade tandvården innebär de nya reglerna att det plötsligt blir 25 procent dyrare att hyra in konsulter. – Det är väldigt illa för hela tandvårdsbranschen. Personalkostnaderna kommer att öka, vilket i slutänden kommer att göra det dyrare för patienterna. Och det är mycket olyckligt i en tid då det redan är mycket fokus på kostnaden för tandvård, säger Merit Lindberg, vd på Privat­tand­läkarna.

Vilka produkter har 25% moms?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Är utbildning avdragsgill för företag?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

När är det 6% moms?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Hur mycket moms på yoga?

Enligt 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen (MomsL) tillämpas en reducerad skattesats på 10 procent på en tjänst som möjliggör utövande av idrott.

I början av 1995 granskades ordalydelsen i bestämmelsen om skattesatsen som tillämpas på motionstjänster som avses i mervärdesskattelagen så att uttrycket tillfällig överlåtelse av nyttjanderätten till en idrottslokal ersattes med tjänst som möjliggör utövande av idrott. Enligt regeringens proposition gällande lagändringen (RP 283/1994) kan en reducerad skattesats efter ändringen också tillämpas i situationer där nyttjanderätten till en viss lokal inte överlåts. Den reducerade skattesatsen tillämpas dock icke på försäljning och uthyrning av idrottsartiklar.

Enligt 14 punkten i bilaga III till momsdirektivet (2006/112/EG) får en reducerad skattesats tillämpas på nyttjanderättigheterna till idrottsanläggningar. En reducerad skattesats kan enligt direktivet endast tillämpas på utnyttjande av idrottsanläggningar och då undantagen om de reducerade skattesatserna tolkas snävt kan begreppet tjänst som möjliggör utövande av idrott inte utvidgas med tolkningar så att det gäller till exempel motionsundervisning eller underhållningstjänster. Innehållet i tjänsten bestämmer huruvida det ska anses att försäljningen omfattas av en reducerad skattesats eller inte.

Moms betalas inte på försäljning av fastigheter eller på överlåtelse av arrenderätt, hyresrätt, servitutsrätt eller någon annan motsvarande rättighet som gäller en fastighet (27 § 1 mom. i MomsL).

Utan hinder av vad som föreskrivs i 27 § ska moms betalas på bland annat överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till konferens-, utställnings- eller idrottslokaler eller motsvarande lokaler (29 § 1 mom. 4 punkten i MomsL). En överlåtelse av tillfällig karaktär av en idrottslokal är vanligtvis en tjänst som möjliggör utövande av idrott.

För att man ska kunna anse att uthyrningen av motions- eller idrottslokaler utgör försäljning av tjänster som omfattas av den reducerade skattesatsen ska följande förutsättningar uppfyllas:

Vilka tjänster är momsbefriade?

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns en del undantag som Skatteverket listar som kan vara bra att känna till. Om du tittar på t.ex. din hemförsäkring så ser du att det inte finns någon moms där, inte heller på din olycksfallsförsäkring. Det beror på att försäkringar är undantagna från momsplikten, dvs dom är momsfria eller momsbefriade. Om du är artist slipper du också fakturera ditt gage med moms. Båtar som ska transportera passagerare på öppet hav, yrkesmässiga båtar för handel och fisk samt sjöräddning är undantagna från momsplikten. När det gäller finanstjänster så finns det undantag även om mycket är momsbefriat inom bank och finans. Även konstnärer har en gräddfil i momssystemet som gör att de kan sälja sina alster utan att bry sig om momsen. Ett av de lite mera obskyra momsundantagen är gravskötsel som slipper moms, i livet efter detta befrias du äntligen från momsen! Kanske därför som faraonerna byggde så stora pyramider? Var det helt enkelt fråga om skatteplanering mån tro?

Vilka verksamheter är momsfria?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilka tjänster har 25% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Är moms 20 eller 25 procent?

2015-10-14 Av Simon Rybrand 0 kommentarer

Just nu jobbar vi med procent här på sajten. Det beror på att vi just nu lägger upp och fyller på med fler onlinelektioner till vår kurs med Högstadiematematik. Det här har förstås inneburit att det har blivit ett och annat exempel där vi jobbar med moms då det är så när kopplat till just procent.

Vilka tjänster har 12% moms?

I Sverige har standardprocentsatsen för moms bestämts till 25%. Lägre procentsatser tillämpas också för vissa transaktioner och är satta till 12% respektive 6% moms. Syftet med att tillämpa lägre momssatser är att möjliggöra lägre priser och därmed större tillgänglighet till vissa varor och tjänster som anses ha särskilt värde för allmänheten.