:

Måste man betala tjänstepension till anställda?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala tjänstepension till anställda?
 2. Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?
 3. Har alla anställda tjänstepension?
 4. Hur vet man om arbetsgivaren betalar in tjänstepension?
 5. Hur många procent av lönen är tjänstepension?
 6. Vem betalar in tjänstepension?
 7. När på året betalar arbetsgivaren in tjänstepension?
 8. Hur vet jag om jag har tjänstepension eller inte?
 9. Hur mycket högre lön utan tjänstepension?
 10. Får man alltid tjänstepension?
 11. Är tjänstepension en förmån?
 12. Vad händer om man inte har tjänstepension?
 13. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Vad krävs för att få tjänstepension?
 16. Hur många anställda har tjänstepension?
 17. Hur kan du se din tjänstepension på mina sidor?
 18. Vad är en tjänstepension?
 19. När börjar Du tjäna in din tjänstepension?
 20. Hur många anställda har tjänstepension?
 21. När börjar Du tjäna in din tjänstepension?
 22. Har du inte någon tjänstepension från din arbetsgivare?
 23. Varför är tjänstepension obligatoriskt?

Måste man betala tjänstepension till anställda?

Du som företagare har det yttersta ansvaret för dina anställdas tjänstepension. Hur villkoren för tjänstepension ser ut beror på hur anställningsavtalen är utformade. Om företaget omfattas av kollektivavtal finns tydliga ramar för hur pensionsavtalet ska se ut. Saknas kollektivavtal kan dina anställda få en individuell tjänstepension. För dessa finns inga ramar, utan beror på hur du förhandlat med pensionsbolaget.

Marknaden för tjänstepension kan upplevas vara stor och krånglig. Faktum är att den är stor, det finns massvis av alternativ att välja på beroende på ditt företags utformning. Men krånglig behöver den inte vara. I denna artikel går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vad gäller dina anställdas tjänstepension.

Hur mycket betalar arbetsgivaren till tjänstepension?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Har alla anställda tjänstepension?

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än , ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

Hur vet man om arbetsgivaren betalar in tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Hur många procent av lönen är tjänstepension?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Vem betalar in tjänstepension?

Lägre avgifter i äldre bestånd, bredare fondutbud och förbättrade produkter är några av nyheterna när vi upphandlat försäkringsgivare för tjänstepensionen ITP kommande fem år.

Upphandlingen omfattar 2,2 miljoner tjänstemän som är eller tidigare har varit anställda på ett företag med kollektivavtal. Åtta försäkringsgivare har valts ut. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2023 och gäller till och med den 30 september 2028.

När på året betalar arbetsgivaren in tjänstepension?

Hur länge din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension beror på vilket kollektivavtal din arbetsplats har. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal kan det finnas ett individuellt avtal om tjänstepension mellan dig och din arbetsgivare. 

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor och är arbetare har tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO. Är du tjänsteman heter tjänstepensionen ITP 1 eller ITP 2. Du som har Avtalspension SAF-LO eller ITP 2 får pengar inbetalda till din tjänstepension fram till du fyller 65 år. Du som har ITP 1 får pengar inbetalda till din tjänstepension fram till du fyller 66 år.

Hur vet jag om jag har tjänstepension eller inte?

Mer än en fjärdedel av din framtida inkomst som pensionär kommer antagligen att komma från din hopsparade tjänstepension. Till och med en ännu större del för den som är ung och den som har en relativt hög lön.

Trots det saknar ungefär var tionde anställd i Sverige tjänstepension. Till det ska också läggas det stora antal egenföretagare där så många som hälften beräknas stå utan den så viktiga delen av pensionen.

Hur mycket högre lön utan tjänstepension?

Bästa tillfället att påverka din framtida pension är när du söker nytt jobb – välj en arbetsgivare som erbjuder förmånen tjänstepension. Tjänstepensionen är inte bara en stor del av din framtida pension –  den kan också ge trygghet i form av försäkringar. Läs mer om fördelarna med tjänstepension.

Ta reda på vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Hos Pensionsmyndigheten kan du räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du behöver spara varje månad. Du kan även behöva kompensera för eventuella försäkringar som vanligtvis ingår i en tjänstepension.

Ta reda på vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Hos Pensionsmyndigheten kan du räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du behöver spara varje månad. Du kan även behöva kompensera för eventuella försäkringar som vanligtvis ingår i en tjänstepension.

För att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtalad tjänstepension får – bör du som inte har någon tjänstepension spara minst 4,5 % av din månadslön. Ju högre lön du har desto mer behöver du spara.

Får man alltid tjänstepension?

Saknar du tjänstepension i din anställning behöver du själv spara för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön före skatt.

Ett enkelt sätt att spara till pension är att spara i fonder via ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Om du helt saknar tjänstepension kan du spara via ett individuellt pensionssparande (IPS) eller via en pensionsförsäkring, då får du göra avdrag för pensionssparande i din deklaration till Skatteverket.

Du kan använda vår tjänst för att räkna ut hur mycket just du behöver spara till din tjänstepension.

Som företagare måste du spara själva för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön före skatt. Du som är egen företagare

Tjänstepensionen utgör ungefär en fjärdedel av den totala pensionen för en genomsnittlig pensionär. Om du inte har tjänstepension behöver du, om du har möjlighet, starta ett eget sparande till pension, annars riskerar du att få en låg inkomst som pensionär.

Är tjänstepension en förmån?

Cirka nio av tio förvärvsarbetande svenskar har tjänstepension, men det skiljer sig åt mellan olika branscher. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den som inte har tjänstepension får klara sig på endast den allmänna pensionen som pensionär. På Tjänstepensionens dag finns mer information om tjänstepension.

Vad händer om man inte har tjänstepension?

Om du arbetar inom kommun eller region eller är har en anställning inom staten har du alltid inbetalning till tjänstepension.

Om du inte har tjänstepension, är osäker på om du har tjänstepension eller om du ska söka ett nytt jobb behöver du fråga arbetsgivaren. Beroende på vad svaret är finns det olika följdfrågor du kan ställa för att få mer koll och saker du kan agera på.

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Är en lön på 40000 bra?

Hem > r > Är 40 000 En Bra Lön?

Att jobba för en lön på över 40 000 kronor i månaden behöver inte vara så svårt som man kan tro. Några av de hetaste yrkena kräver bara några få månaders studier – och även en gymnasieutbildning kan ta dig långt.

Vad krävs för att få tjänstepension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur många anställda har tjänstepension?

9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Hur kan du se din tjänstepension på mina sidor?

Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor. Du kan ha en tjänstepension om du har kollektivavtal eller annat pensionsavtal med din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig.

Vad är en tjänstepension?

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

När börjar Du tjäna in din tjänstepension?

Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du fyller 23 år och du fortsätter tjäna in den till dess du är 65 år. Varje år sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön. Beroende på ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension.

Hur många anställda har tjänstepension?

 • 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

När börjar Du tjäna in din tjänstepension?

 • Din tjänstepension börjar du tjäna in till när du fyller 23 år och du fortsätter tjäna in den till dess du är 65 år. Varje år sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön. Beroende på ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension.

Har du inte någon tjänstepension från din arbetsgivare?

 • Om du inte har någon tjänstepension från din arbetsgivare har du rätt att göra avdrag i deklarationen för ditt privata pensionssparande med upp till 35 procent av din lön. Sparandet förutsätter en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS). Om arbetsgivaren skaffar kollektivavtal

Varför är tjänstepension obligatoriskt?

 • Tjänstepension är inte obligatoriskt. Tjänstepension ingår i kollektivavtalen och det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension eller några försäkringar för sina anställda.