:

Kan man legitimera sig med personbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man legitimera sig med personbevis?
 2. Kan man få personbevis digitalt?
 3. Hur hittar jag mitt personbevis?
 4. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 5. Kan man skriva ut personbevis själv?
 6. Hur lång tid tar det att få ett personbevis?
 7. Kan man legitimera sig med e-legitimation?
 8. Hur kan man identifiera sig utan id-kort?
 9. Hur länge håller ett personbevis?
 10. Vad kan man använda personbevis till?
 11. Vad kostar ett personbevis?
 12. När behöver man ett personbevis?
 13. Var fungerar Skatteverkets e-legitimation?
 14. Vad kan man använda istället för id-kort?
 15. Kan man ha digitalt id-kort?

Kan man legitimera sig med personbevis?

Det är viktigt att fastställa varje patients identitet för att kunna ge trygg och säker vård. Att fastställa varje persons identitet är en fråga om patient- och informationssäkerhet. Det innebär en risk att vårda någon som man inte vet vem det är. Det handlar dels om att journalen ska föras på rätt patient, men också om tillgång till korrekt information om patienten (exempelvis blodsmitta, överkänsligheter, tidigare vård och så vidare). Vårdgivaren ansvarar för att det finns tillräcklig kunskap och rutiner för identitetskontroll i sin verksamhet.

Kan man få personbevis digitalt?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Hur hittar jag mitt personbevis?

Ditt d-nummer får automatiskt statusen "inaktivt" fem år från det datumet då du fick det tilldelat. Om ditt d-nummer är inaktivt inför 2023 kommer du inte att få något nytt skattekort automatiskt utan du måste boka en tid för ID-kontroll hos Skatteetaten. Därefter kommer du att tilldelas skattekort för 2023.

Beställ tid här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

Ett personbevis är ett dokument som innehåller uppgifter om en person som finns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsdatabas i Sverige. Det används för att visa vem en person är, men är inte en formell identitetshandling. Det finns olika typer av personbevis för olika ändamål, såsom studier, anställning, bankärenden, och bosättning. Alla personbevis innehåller grundläggande uppgifter som namn, personnummer och adress. Dessutom innehåller de ytterligare upplysningar som behövs för det specifika ändamålet.

Personbevis kan beställas från Skatteverket i digital eller fysisk form. Om du har bank-ID kan du ladda ner personbevis från Skatteverkets hemsida.

Kan man skriva ut personbevis själv?

I sommar kan passet behöva kompletteras med ett personbevis som visar var man bor. Det hämtas snabbt och enkelt via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.

Som en följd av corona-pandemin har resandet förändrats. Danmark och Norge släpper till exempel för närvarande bara in personer som bor i vissa regioner i Sverige. För att bevisa var en person är folkbokförd krävs ett personbevis från Skatteverket.

Hur lång tid tar det att få ett personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Kan man legitimera sig med e-legitimation?

För att legitimera sig på Internet så använder man sig av en e-legitimation. Det är alltså en elektronisk id-handling som bekräftar din identitet när du är ute på nätet. Den kan till exempel användas för att deklarera eller skriva ut ett personbevis hos Skatteverket eller för att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

E-legitimationen kallas också BankID och det finns två olika typer: 1) ett kort som kräver en kortläsare för att kunna användas och 2) en fil som kan sparas på hårddisken. Bank id kan också användas på mobilen, så kallat mobilt bank id.

Hur kan man identifiera sig utan id-kort?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

Hur länge håller ett personbevis?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Vad kan man använda personbevis till?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 Länk till annan webbplats. om främjande av medborgares fria rörlighet innebär att ett personbevis eller registerutdrag ska accepteras utan apostille eller legalisering i ett EU-land. För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket dessutom utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU.

Vad kostar ett personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

När behöver man ett personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Var fungerar Skatteverkets e-legitimation?

Du behöver veta vilken e-legitimation du har på ditt Skatteverket id-kort, eftersom du själv väljer hur du ska identifiera dig vid en inloggning eller signering i en e-tjänst.

AB Svenska Pass e-legitimation finns på kort som utfärdats från och med september 2017 och som har ett utseende enligt bilden ovan. Det framgår även i din ansökning om det är AB Svenska Pass e-legitimation på ditt id-kort. 

Vad kan man använda istället för id-kort?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.

Kan man ha digitalt id-kort?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om ett digitalt ID-kort från BankID kan räcka för att en förare ska kunna intyga sin identitet. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån körkortslagen (KörkL).