:

När använder man reverse charge?

Innehållsförteckning:

 1. När använder man reverse charge?
 2. Måste det stå reverse charge?
 3. Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?
 4. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 5. Hur fungerar reverse charge?
 6. Hur bokför man inköp från utlandet?
 7. Måste momsen stå på fakturan?
 8. När blir det omvänd skattskyldighet?
 9. Får man dra av moms utan kvitto?
 10. Är faktura och kvitto samma sak?
 11. Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?
 12. Får man tillbaka moms vid import?
 13. När ska man fakturera med omvänd moms?
 14. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 15. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 16. What is reverse charge VAT Skatteverket?
 17. Who is liable for a reverse charge of VAT?
 18. How to fill in a VAT return using reverse charge?
 19. What is the difference between reverse charge liability and right to deduct?
 20. Vad innebär Reverse Charge?
 21. Vad innebär Reverse Charge På Faktura utomlands?
 22. När infördes Reverse Charge?

När använder man reverse charge?

Rådet arbetar med ett förslag till rådsdirektiv om ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet för moms vid inhemska transaktioner mellan företag när det gäller fakturor för varor och tjänster på mer än 10 000 euro. Förfarandet ska kunna tillämpas under vissa villkor.

Med förfarandet för omvänd betalningsskyldighet flyttas ansvaret för rapportering av en momstransaktion över från säljaren till köparen av en vara eller tjänst.

Måste det stå reverse charge?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur fungerar reverse charge?

If reverse charge applies (see below the possible scenarios) you should issue an invoice without VAT and your client will self-assess the VAT amount. We should split the requirements for the supplier and the customer in a reverse charge transaction:

 • Supplier: Issues an invoice without VAT . This invoice will often require some specific content like the customer´s VAT number and a note indicating that " Reverse charge" applies.
 • Customer: Receives an in invoice without VAT. However, at the time of preparing his VAT return, the customer will manually calculate the VAT amount and report it as due and as deductible (both) in his VAT return. For example, if company A issues an invoice with reverse charge to Company B for a value of 100€, company B will only pay 100€ to company A. When Company B starts preparing its VAT return, it will manually calculate VAT on the 100€, so 20% of 100€ equals 20€  (let´s say we are in France: 20% VAT rate). These 20€ are reported under the sales section of Company B´s VAT return (as output VAT) and under the purchases section of the same VAT return (input VAT). Since you are doing "a plus and a minus" , you will not pay any VAT to the tax authorities on this invoice .

If you need to issue an invoice on which reverse charge applies, there are number of considerations and changes from the general rule that you should take into account:

 • You will not charge VAT on the invoice. Only the net amount will be stated and only this amount will be paid into your bank account. You should still refer to VAT as 0% as you do with other zero-rated or exempt sales.
 • You will include a reference to reverse charge. You should add a sentence that explains why there is no VAT charged on the invoice. Some countries allow you to include the words "Reverse charge" as sufficient wording on the invoice, but in most jurisdictions you will need to check the exact reference and Article of the Domestic VAT law. In EU countries, instead of the Domestic VAT law, you may include the Article of the VAT Directive. For example, article 194 of the VAT Directive is used for Domestic reverse charge,  and article 138 of the VAT Directive is used for intra-Community supplies of goods. You can check the information on invoicing rules of the EU Commission.
 • Add the VAT number of your customer. Although it is not required in all reverse charge supplies, most scenarios require you to add the VAT number of your client. This is additional information that you will need to collect from your client before you issue the invoice. In intra-Community and triangular transactions, this number should be valid in VIES. You can double check many VAT numbers at once in the VIES database with our VAT number checker.

Hur bokför man inköp från utlandet?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Måste momsen stå på fakturan?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

När blir det omvänd skattskyldighet?

Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
 • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
 • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
 • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
 • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
 • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Får man dra av moms utan kvitto?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Är faktura och kvitto samma sak?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?

Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt:

Får man tillbaka moms vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

När ska man fakturera med omvänd moms?

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Som företagare som säljer varor eller tjänster inom Sverige är det viktigt att du tar ut moms från dina kunder. Denna moms, också kallad utgående moms, är en skatt som du samlar in från kunden och redovisar vidare till staten. Det är viktigt att notera att moms inte är en kostnad för företaget, utan en form av inkomst genom skatt som samlas in från kunderna.

What is reverse charge VAT Skatteverket?

Skatteverket has created a regulatory framework for reverse charge VAT. The aim is to counter tax fraud. Reverse charge VAT rules must apply when selling goods and services covered by the rules. What is reverse charge VAT? Reverse charge VAT is an exemption to the main rule to add VAT on sales invoices.

Who is liable for a reverse charge of VAT?

When reverse charge (reverse VAT liability) is applied, it is the purchaser and not the vendor that is liable to VAT. In this case, as purchaser you may be obliged to report and pay VAT to the state when you have purchased goods or services. As a vendor you transfer liability to the purchaser to report and pay VAT to the state.

How to fill in a VAT return using reverse charge?

Example: How to fill in your VAT return using reverse charge B must report and pay VAT on the purchase. In this example we are assuming that B’s purchase is wholly a part of the VAT-liable activity. B can therefore make a full deduction against the VAT that B calculates and reports. A:s momsdeklaration 1

What is the difference between reverse charge liability and right to deduct?

Reverse charge liability = Reverse VAT liability. Reverse VAT liability = Liability to report and pay VAT transferred to purchaser. Right to deduct = Right to deduct input VAT on purchases or imports for business that entails liability for VAT or entitlement to a refund of VAT.

Vad innebär Reverse Charge?

 • I praktiken innebär det att du som köpare måste beräkna och betala moms på inköpet istället för säljaren. Reverse charge infördes när EU bildades för att underlätta momshanteringen vid handel mellan länderna. Det gör att säljaren slipper momsregistrera sig i det land den säljer till.

Vad innebär Reverse Charge På Faktura utomlands?

 • Det står reverse charge på en faktura jag fått från ett företag utomlands, vad innebär det? Det betyder omvänd skattskyldighet på svenska. I praktiken innebär det att du som köpare måste beräkna och betala moms på inköpet istället för säljaren.

När infördes Reverse Charge?

 • Reverse charge infördes när EU bildades för att underlätta momshanteringen vid handel mellan länderna. Det gör att säljaren slipper momsregistrera sig i det land den säljer till. Idag har dock hel EU:s momshanteringssystem blivit betydligt mer komplicerat och en hel del undantag finns.