:

Vad är Moss deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Moss deklaration?
 2. Vad är Moss moms?
 3. Vilka branscher är momsfria?
 4. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 5. Vad händer om man inte deklarerar i tid?
 6. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 7. Hur undvika moms?
 8. Vad är oss moms?
 9. Kan man skicka faktura utan moms?
 10. När behöver man inte betala moms?
 11. Hur och när ska momsen betalas?
 12. När ska momsen betalas i juni 2023?
 13. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 14. Får man böter om man inte deklarerar?
 15. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Vad är Moss deklaration?

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av nödvändiga cookies. Om du samtycker använder vi även cookies och samlar in personuppgifter i syfte att förbättra våra tjänster, mäta och analysera webbplatstrafik och tillhandahålla dig relevant och anpassat innehåll.

Ditt samtycke omfattar användning av både cookies och tillhörande behandling av personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Vad är Moss moms?

Den 1 januari 2015 trädde nya momsregler gällande försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster inom EU i kraft. Reglerna påverkar företag som säljer dessa tjänster till privatpersoner inom EU. Fram till 31 december 2014 beskattades dessa tjänster i det land där säljaren är registrerad.

De nya momsreglerna innebär att beskattningen av tjänsterna i stället ska ske i det land där köparen är bosatt. Det är säljaren som bär ansvaret för att betala in momsen och ändringen gäller endast för försäljning till privatpersoner inom EU. Redan före 1 januari 2015 gällde att företag som är etablerade utanför EU ska betala mervärdesskatt för elektroniska tjänster i det EU-land köparen är bosatt, utan förutsättningen att köparen är en privatperson.

Vilka branscher är momsfria?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Vad händer om man inte deklarerar i tid?

Som vanligt är det speciellt en grupp i samhället som missar att deklarera och får straffavgiften på 1250 kronor.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Från den 1 januari 2023 fanns förslag om att ersätta det nu gällande avdraget för arbetsresor med en skattereduktion. Till skillnad från avdraget som var kostnadsbaserat var skattereduktionen huvudsakligen avståndsbaserad och färdmedelsneutral.

Nytt: 2022-12-19

Hur undvika moms?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad är oss moms?

Säljer du elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder har du från och med 1 juli 2021 möjlighet att använda dig av Skatteverkets tjänst för momsredovisning, One Stop Shop (OSS). Den tidigare momsredovisningen så kallade Mini One Stop Shop (MOSS) ersätts då av One Stop Shop. Tjänsten är till för att underlätta din momsredovisning, om du väljer att inte använda dig av OSS behöver du registrera dig för moms i varje land du säljer i. Har du registrerat dig för OSS kan du ta ut svensk moms på din försäljning till privatpersoner inom andra EU-länder fram tills dess att du överstiger den nya omsättningströskeln på 99 680 kr. Därefter behöver du tillämpa momsregler enligt köparens land. När din omsättning till privatpersoner överstiger tröskelvärdet får du denna informationen i Fortnox, du kan läsa mer om hur och när du får informationen här: Nya momsregler 1 juli 2021‍ 

Efter att du registrerat dig för OSS på Skatteverkets hemsida och deklarerat din försäljning kommer Skatteverket fördela ut momsen till de länder du sålt till. Observera att denna deklaration inte har något med den vanliga momsdeklarationen att göra. De tjänster som du redovisar i OSS ska alltså inte redovisas i den vanliga momsdeklarationen. Du hittar mer information på Skatteverkets hemsida.

Kan man skicka faktura utan moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

När behöver man inte betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur och när ska momsen betalas?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

När ska momsen betalas i juni 2023?

Momsdeklaration eller momsredovisning är precis som namnet antyder, en deklaration av moms eller mervärdesskatt som det också benämns. Du som företagare ska lämna in en redovisning av moms en gång per månad, kvartal eller årsvis beroende på vilken redovisningsperiod du har. Med hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult får du en korrekt momsdeklaration inlämnad till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Även om du inte har någon ut- eller ingående moms men ändå är momsregistrerad måste en momsdeklaration lämnas in, och det är smidigt att låta någon med stor kunskap om moms göra det åt dig och ditt företag!

Att redovisa och betala moms är något som varje företagare måste göra, med några få undantag. Som privatperson köper du ofta en vara där momsen redan är inräknad och där den går att utläsa på kvittot. Momsen är alltid 25, 12 eller 6 procent och ingår i den summa som ska betalas. För företag ska moms istället betalas och redovisas till Skatteverket. Som ägare av ett momsregistrerat företag ska du alltid betala och redovisa moms till Skatteverket. Hur ofta du ska redovisa moms beror på vilken redovisningsperiod du har anmält och vilken omsättning företaget har. Med en omsättning på en miljon kan du välja om du vill redovisa in- och utgående moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Med en omsättning på upp till 40 miljoner kan du välja månadsvis eller kvartalsvis och för alla företag med en omsättning över 40 miljoner måste du redovisa moms månadsvis.

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Får man böter om man inte deklarerar?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.