:

Var hittar jag min KU55?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag min KU55?
 2. Hur fyller man i KU55?
 3. Vad är en KU55?
 4. När får man KU55?
 5. Vem skickar ut KU55?
 6. Vad är kapitaltillskott Skatteverket?
 7. Vem lämnar in KU55?
 8. Måste man fylla i K4?
 9. När får man kontrolluppgift från arbetsgivare?
 10. Hur vet jag om jag betalat kapitaltillskott?
 11. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 12. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 13. Hur vet jag om jag behöver K4?
 14. När ska K4 vara inne?
 15. Hur långt ska man ha till jobbet för att deklarera?

Var hittar jag min KU55?

Året efter det att försäljning av bostadsrätt ägt rum ska försäljningen deklareras till Skatteverket och det är bostadsrättsföreningen som är skyldig att lämna kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften lämnas på Skatteverkets blankett KU55. Du ska få en kopia på kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter försäljningen.

För bostadsrättsföreningar som anlitar HSB Stockholm för sin ekonomiska förvaltning är det HSB Stockholm som på uppdrag av bostadsrättsföreningen skapar och lämnar kontrolluppgiften till Skatteverket. Samtidigt postar vi en kopia på kontrolluppgiften till dig som överlåtare, där du ser vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket.

Kontrolluppgiften skickas till dig som överlåtit en bostadsrätt under 2022. Tänk på att det är datumet när du skrev på det bindande kontraktet för att överlåta bostadsrätten som styr vilket år som din överlåtelse anses ha skett. Ditt avflyttningsdatum saknar här betydelse.

Hur fyller man i KU55?

Året efter det att försäljning av bostadsrätt ägt rum ska försäljningen deklareras till Skatteverket och det är bostadsrättsföreningen som är skyldig att lämna kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften lämnas på Skatteverkets blankett KU55. Du ska få en kopia på kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter försäljningen.

För bostadsrättsföreningar som anlitar HSB Stockholm för sin ekonomiska förvaltning är det HSB Stockholm som på uppdrag av bostadsrättsföreningen skapar och lämnar kontrolluppgiften till Skatteverket. Samtidigt postar vi en kopia på kontrolluppgiften till dig som överlåtare, där du ser vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket.

Kontrolluppgiften skickas till dig som överlåtit en bostadsrätt under 2022. Tänk på att det är datumet när du skrev på det bindande kontraktet för att överlåta bostadsrätten som styr vilket år som din överlåtelse anses ha skett. Ditt avflyttningsdatum saknar här betydelse.

Vad är en KU55?

Kapitaltillskott KU55 med fördjupning runt amorteringar

Du ska lämna in en kontrolluppgift KU55 per medlem och försäljning. Föreningen ska bara lämna kontrolluppgift KU55 för fysiska personer och dödsbon. Ingen kontrolluppgift ska lämnas om det är en juridisk person som sålt bostadsrätten. Det är föreningens ansvar att uppgifterna kommer in till Skatteverket. Nedan diskuteras Kapitaltillskott som är en del av kontrolluppgiften.En medlem som har sålt sin bostadsrätt har rätt att göra avdrag för kapitaltillskott. Kapitaltillskott kan till exempel vara:• Andra inbetalningar till föreningen än insatser som har använts för amortering av föreningens lån• Inbetalningar för en särskild nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnation, till exempel bygge av balkonger.Andra kapitaltillskott än insatser vid förvärvet ska räknas in i omkostnadsbeloppet för bostadsrätten om tillskotten varit avsedda att användas av privatbostadsföretaget för amortering av lån eller för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten.Den som säljer en bostadsrätt får i normalfallet dra av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets amorteringar som kapitaltillskott, när han eller hon ska beräkna sin kapitalvinst. Amorteringarna ska vara gjorda under säljarens innehavstid. Innehavstiden är tiden mellan förvärvet och avyttringen av bostadsrätten. Tillträdet har inte någon betydelse.När en bostadsrätt säljs och en kapitalvinst ska beräknas ska vissa kapitaltillskott till privatbostadsföretaget dras av. Det är bara kapitaltillskott för amortering av lån och för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten som ska dras av (46 kap. 7 § inkomstskattelagen (IL)). Tillskotten för amorteringar ska anses ha uppgått till ett belopp som motsvarar bostadsrättens andel av de amorteringar som privatbostadsföretaget har gjort under säljarens innehavstid.Styrelsen/förvaltare har att se till att dokumentera löpande de amorteringar föreningen gör så en överskådlig bild kan ges. När överlåtelse sker kan man beräkna den del av amortering som ska nyttjas som kapitaltillskott för KU55 för bostadrättshavarens försäljning. Den görs genom att ta den andel amortering som skett under innehavstiden x lägenhetens andelstal. Lånefinansierade amorteringar ska inte räknas med. Andelsförhållandena vid avyttringen avgör hur stor del av tillskotten som avser bostadsrätten.Kapitaltilskott ska ej fyllas i om medlemmen har gett bort bostadsrätten genom gåva, arv, bodelning eller testamente.

När får man KU55?

Har du sålt en bostadsrätt under 2022? Då har du kanske just fått en kontrolluppgift KU55. Senast den 31 januari året efter försäljningen ska Skatteverket ha in uppgifterna.

Vi har just skickat in drygt 6000 kontrolluppgifter för sålda bostadsrätter, elektroniskt till Skatteverket. Samtidigt postade vi dem också till säljarens senast kända adress. För dig som har Kivra hamnar den direkt där.

Vem skickar ut KU55?

Uppdaterad 2023-02-23

Senast den 31 januari skickar vi ut kontrolluppgifter för föregående år. Dessa skickas elektroniskt till Skatteverket och med post till säljarens senast kända adress. Viktigt att du antingen har gjort en adressanmälan till oss eller har eftersändning av din post så du får din kontrolluppgift. För snabb och smidig leverans anmäl dig till Kivra.

Vad är kapitaltillskott Skatteverket?

Du kan behöva rätta en kontrolluppgift om du har fyllt i fel belopp.

I de flesta fall räcker det att skicka in en ny kontrolluppgift med rättat belopp. Förutom det rättade beloppet ska du även fylla i samtliga uppgifter som fanns med på den tidigare kontrolluppgiften.

Vem lämnar in KU55?

Året efter det att försäljning av bostadsrätt ägt rum ska försäljningen deklareras till Skatteverket och det är bostadsrättsföreningen som är skyldig att lämna kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften lämnas på Skatteverkets blankett KU55. Du ska få en kopia på kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter försäljningen.

För bostadsrättsföreningar som anlitar HSB Stockholm för sin ekonomiska förvaltning är det HSB Stockholm som på uppdrag av bostadsrättsföreningen skapar och lämnar kontrolluppgiften till Skatteverket. Samtidigt postar vi en kopia på kontrolluppgiften till dig som överlåtare, där du ser vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket.

Kontrolluppgiften skickas till dig som överlåtit en bostadsrätt under 2022. Tänk på att det är datumet när du skrev på det bindande kontraktet för att överlåta bostadsrätten som styr vilket år som din överlåtelse anses ha skett. Ditt avflyttningsdatum saknar här betydelse.

Måste man fylla i K4?

Vi skickar inför deklarationen alltid kontrolluppgifter till Skatteverket avseende ditt konto.

Kontrolluppgifterna som har skickats för just dig finner du på sidan för deklaration och underlaget heter "Deklarationsunderlag".

När får man kontrolluppgift från arbetsgivare?

Eftersom arbetsgivare från och med januari 2019 blev skyldiga att redovisa AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå, så kommer inte längre den årliga kontrolluppgiften att skickas ut. I AGI så redovisar arbetsgivaren vad de har betalat i skatt, lön och andra förmåner för sina anställda varje månad. Förändringen för dig som betalningsmottagare beror på nya redovisningsregler för arbetsgivare och andra utbetalare.

Genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida kan du se vilka uppgifter som utbetalare har redovisat månad för månad. En stor fördel för dig som betalningsmottagare är att du i god tid kan upptäcka om det betalas för lite skatt (avdragen skatt). Det ger dig bättre koll på din privatekonomi och du kan kontakta utbetalaren direkt om någon uppgift är felaktig och behöver ändras. Utbetalare kan till exempel vara din arbetsgivare, ditt pensionsbolag, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Den som får pension via en pensionsförsäkring berörs dock inte av de nya reglerna. Källa, Skatteverket.

Hur vet jag om jag betalat kapitaltillskott?

Du kan behöva rätta en kontrolluppgift om du har fyllt i fel belopp.

I de flesta fall räcker det att skicka in en ny kontrolluppgift med rättat belopp. Förutom det rättade beloppet ska du även fylla i samtliga uppgifter som fanns med på den tidigare kontrolluppgiften.

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du läsa in uppgifter genom att antingen ladda upp en fil eller registrera uppgifterna direkt i e-tjänsten.

E-tjänsten öppnar i april för aktuellt inkomstår så du kan lämna uppgifterna löpande under året.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Hur vet jag om jag behöver K4?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

När ska K4 vara inne?

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Försäljningar av aktier på en traditionell depå ska deklareras på en K4-blankett.

Vi erbjuder färdigifylld K4-blankett som du kan beställa av oss nedan. Du kan även beställa din K4 via vår kundservice på mejl eller telefon 08-5065 1700.

Hur långt ska man ha till jobbet för att deklarera?

Man får endast göra avdrag för belopp som överstiger 11 000 kronor vid resor till och från jobbet.

Hur många resor kan jag göra avdrag för?

För att få göra avdrag för för kostnader med kollektivtrafik som till exempel med buss, tunnelbana och pendeltåg måste du uppfylla följande krav.

 • Sträckan mellan jobbet och bostaden måste vara minst två kilometer för att få göra avdrag för kollektivtrafik. Du kan inte förlänga sträckan genom att lägga till sträckan för hämtning och lämning av barn på dagis och skola. Det går normalt inte att ta med omvägen över dagis när man beräknar tidsvinsten för bilresa till jobbet. Men det finns fall när skattedomstolen godtagit sådana »omvägar« (RRK K74 1:79, RÅ 1986 ref 11).
 • Man får enbart göra avdrag om man väljer det billigaste färdmedlet.
 • Avdrag för två årskort samma år går inte enligt rättsfall under kontantprincipen. Men du kan göra avdrag för månadskort under semestern i vissa fall. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju ligga i juli och andra halvan i augusti.