:

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 2. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 3. Hur bokför man faktura med omvänd moms?
 4. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 5. Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?
 6. Hur redovisar man omvänd moms?
 7. När ska man använda omvänd moms?
 8. Vilka omfattas av omvänd moms?
 9. Hur fungerar omvänd betalningsskyldighet?
 10. Måste man redovisa moms på faktura?
 11. Hur vet man om ett företag har omvänd moms?
 12. När gäller omvänd moms?
 13. Får man dra moms utan kvitto?
 14. När får man dra av ingående moms?
 15. När ska det vara omvänd moms?

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

Kan jag fakturera med omvänd betalningsskyldighet och vanlig moms i samma faktura?

Det finns inte några bestämmelser som hindrar att tjänster där omvänd betalningsskyldighet gäller och tjänster med vanlig moms faktureras i en och samma faktura. Det måste då tydligt framgå vilka delar som omfattas respektive inte omfattas av omvänd betalningsskyldighet. Fakturan måste också innehålla alla de uppgifter som ska finnas i en faktura vid omvänd betalningsskyldighet.

Hur bokför man faktura med omvänd moms?

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en momsregistrerad person är omsättningen momsfri.

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en icke momsregistrerad person är omsättningen momspliktig.

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

Köparen betalar momsen alltid när alla följande villkor uppfylls:

 • Säljaren är ett företag som säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.
 • Köparen är ett företag som säljer eller hyr byggtjänster på annat sätt än sporadiskt – till exempel regelbundet eller för ett långvarigt byggprojekt.
 • Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

  Finansdepartementet föreslår att försäljning av bland annat mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer ska omfattas av omvänd skattskyldighet för moms. En sådan ändring innebär att både säljare och köpare måste vara uppmärksamma på hur momsen ska hanteras vid varje försäljning och inköp av sådana varor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

  Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, istället för säljaren, ansvarar för att redovisa utgående moms på transaktionen. I praktiken går det till så att säljaren inte debiterar utgående moms på fakturan, utan skriver en hänvisning till “omvänd skattskyldighet”. Köparen räknar därefter fram och deklarerar den utgående momsen på förvärvet. Om köparen gör sina inköp i momspliktig verksamhet drar köparen även av samma belopp, ingående moms, i momsdeklarationen. Denna teknik används framförallt i internationella transaktioner, men förekommer även i vissa nationella sammanhang.

  Hur redovisar man omvänd moms?

  Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

  Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

  När ska man använda omvänd moms?

  Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

  • Du säljer särskilt angivna byggtjänster i Sverige.
  • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

  Vilka omfattas av omvänd moms?

  Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Hur fungerar omvänd betalningsskyldighet?

  Det är endast i vissa specifika fall som omvänd skattskyldighet används. Du som köpare måste då redovisa momsen. Inom Sverige används omvänd skattskyldighet vid ett flertal tillfällen, bland annat vid; omsättning av de flesta tjänsterna inom byggsektorn, omsättning av investeringsguld där säljaren är skattskyldig för omsättningen, omsättning av utsläppsrätter av växthusgaser, omsättning av avfall och skrot av en del metaller och så vidare.

  Omvänd skattskyldighet gäller även i vissa fall inom handel i EU. Det gäller inte de tjänster som inte går efter huvudregeln. Det betyder en svensk säljare kan vara skattskyldig utomlands eller att ett utländskt företag är skattskyldigt i Sverige. När omvänd skattskyldighet gäller är det viktigt att du skriver ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan. Dessutom ska du även redovisa försäljningen i momsdeklarationen. Vid omvänd skattskyldighet har säljaren även avdragsrätt för ingående moms, detta beräknar säljaren själv enligt de generella bestämmelserna. Detta trots att den utgående momsen inte behöver redovisas. Har du full avdragsrätt blir nettot 0.

  Måste man redovisa moms på faktura?

  Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

  Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

  . Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

  När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

  Hur vet man om ett företag har omvänd moms?

  This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

  Analytics

  När gäller omvänd moms?

  Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

  Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

  Får man dra moms utan kvitto?

  Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

  Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

  När får man dra av ingående moms?

  Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

  När ska det vara omvänd moms?

  Inom byggbranschen förs det så kallad ”omvänd moms” vilket innebär att det är köparen och inte säljaren som registrerar momsen för tjänsten. Detta medför att köparen deklarerar och betalar in momsen till Skatteverket i stället för säljaren. Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet.

  Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.