:

Hur vet jag att ett företag har F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet jag att ett företag har F-skatt?
 2. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 3. Kan man se om ett företag har skatteskulder?
 4. Kan man se om någon har enskild firma?
 5. Finns företaget registrerat?
 6. Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?
 7. Kan man se ett företags skulder?
 8. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 9. Var kan jag ta reda på vem som äger ett företag?
 10. Vem äger företaget?
 11. Hur vet man om ett företag är bluff?
 12. Hur tar man reda på om ett företag har det kämpigt?
 13. Hur kollar man sin kreditvärdighet gratis?
 14. Hur kollar man om ett företag har skulder?
 15. Hur kan man se vem som äger ett bolag?

Hur vet jag att ett företag har F-skatt?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur kan jag kolla upp ett företag?

Stäng

Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden.

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Kan man se om någon har enskild firma?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Finns företaget registrerat?

, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. För enskild näringsverksamhet gäller att man kan registrera sig hos Bolagsverket om man vill skydda företagsnamnet. Registreringsavgiften ska alltid betalas till Bolagsverket samtidigt som anmälan skickas in. Avgiftens storlek beror på företagsformen.

Om ett ärende inte registreras på grund av att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?

Det här inlägget ger dig 6 saker som bevisar att städföretaget är seriöst. Tyvärr är det ganska mycket att ta reda på. Men det finns ett snabbare sätt. Fråga om företaget är ett Auktoriserat serviceföretag och om du kan få se deras intyg.  Då vet du att det är ett seriöst företag. Här kan du se att Städpulsen är auktoriserat städföretag.

Kan man se ett företags skulder?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

När ett företag söker lån görs det vanligtvis en kreditupplysning. Men vad är en kreditupplysning egentligen, och vad är det bra att veta? Och hur kan du få tag i ett det bästa företagslånet utan att dra på dig onödigt många upplysningar från UC?

UC är Sveriges största aktör inom kreditupplysningar, och det är oftast dem som långivarna väljer att använda. Det finns också företagslån utan UC, men då brukar företaget som söker lån istället kontrolleras hos en annan källa.

Var kan jag ta reda på vem som äger ett företag?

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

Vem äger företaget?

Verklig huvudman handlar om vem som har den verkliga kontrollen eller stort inflytande över ett företag. Om en person till exempel äger aktier i ett företag A och det företaget äger ett annat företag B så är personen verklig huvudman till båda företagen. (Se fler exempel under rubriken “Vem är verklig huvudman”). En verklig huvudman kan också vara en eller flera personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening är verklig huvudman. Det finns olika sätt för en person att ha kontroll, till exempel genom att ha mer än 25 procent av rösterna eller genom att ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsen eller motsvarande. Det kan även finnas avtal eller text i till exempel bolagsordningen eller stadgarna som gör en person till verklig huvudman.

Hur vet man om ett företag är bluff?

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Hur tar man reda på om ett företag har det kämpigt?

Konsumenten ska i första hand klaga, eller reklamera som det står i lagen, direkt till dig. Genom att prata med varandra kan ni förhoppningsvis komma fram till en gemensam lösning.

Har ni svårt att komma överens kan ni ta hjälp av en oberoende fackmässigt kunnig person.

Kommer ni överens om att det är ett fel har du i stort sett alltid rätt att få ordna till det konsumenten är missnöjd med – men inom rimlig tid och helt utan kostnad för konsumenten. Vad som är rimlig tid avgörs från fall till fall. Är tiden viktig för konsumenten är det extra viktigt att du åtgärdar felet omgående.

Om du är medlem i en branschorganisation kan du vända dig till den för att få råd om hur du bör hantera situationen. Konsumenten kan få rådgivning av sin kommuns konsumentvägledning och vår vägledningstjänst Hallå konsument. I vissa kommuner erbjuder konsumentvägledningen även rådgivning till företagare. Kontakta din kommun för att ta reda på om de kan hjälpa dig.

Hur kollar man sin kreditvärdighet gratis?

För att kolla din kreditvärdighet hos UC erbjuder UC två olika tjänster, Min upplysning (Min UC) och Kreditkollen. Att kolla din kreditvärdighet via Min upplysning kostar 29 kr per gång, medan Kreditkollen kostar 49 kr per månad. Kreditkollen passar om du vill kunna se ditt kreditbetyg hos UC ofta.

Här nedan kan du läsa mer om vilken tjänst du ska använda och när:

Hur kollar man om ett företag har skulder?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur kan man se vem som äger ett bolag?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.