:

Vem får skattereduktion för solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får skattereduktion för solceller?
 2. Får man tillbaka på skatten om man har solceller?
 3. Vad gäller för solceller 2023?
 4. Hur mycket Grönt bidrag kan man få?
 5. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 6. Vilka bidrag får man vid installation av solceller?
 7. Får man bidrag om man installerar solceller?
 8. Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?
 9. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 10. Vem ansöker om grönt bidrag?
 11. Hur mycket får man i bidrag till solceller?
 12. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 13. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 14. Måste man ansöka om bygglov för solceller?
 15. När får man Solcellsbidraget?

Vem får skattereduktion för solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Får man tillbaka på skatten om man har solceller?

Har du någon gång reflekterat över hur stor del av din elräkning som utgörs av annat än den faktiska elkostnaden? I runda slängar består 50 % av din räkning av olika skatter och avgifter. Den största posten är energiskatten, som är en skatt på elen du förbrukar.

De senaste 10 åren har energiskatten ökat med cirka 38 % och ligger sedan den 1:a januari 2023 på 39,2 öre per kWh (exkl. moms). Frustrerande nog måste du även betala moms på skatten… skatt på skatten alltså… Vilket gör att energiskatten kostar dig totalt 49 öre per kWh under 2023.   

Så hur blir det då med solceller på taket? Måste jag betala skatt på elen jag producerar själv?

Inkomsten för den el du inte själv använder, utan säljer till ditt elbolag, räknas som kapitalinkomst av bostad. Samma gäller ersättningen för nätnytta som elnätsföretaget betalar till dig (p.g.a. minskade energiförluster då elen produceras lokalt).

En bostad får lov att dra in upp till 40 000 kronor per år utan att du behöver skatta för den inkomsten (ett s.k. schablonavdrag). Om din solcellsanläggning planeras utifrån hur mycket el du själv förbrukar, och inte för att du ska sälja så mycket el som möjligt, är det osannolikt att du som villaägare kommer sälja el för mer än 40 000 på ett år.

Obs! Hyr du ut barnens gamla rum till studenter för att dryga ut pensionen, eller hyr ut hela huset när du ska på semester? Om ja kan det hända att din totala inkomst från bostaden blir mer än 40 000. I så fall behöver du skatta för det överstigande beloppet.

Vad gäller för solceller 2023?

När du installerar solceller finns det tre olika typer av regler att förhålla sig till: regler för bygglov, skatteregler samt regleringar för montering. Din installatör kan hjälpa dig med reglerna kring bygglov och montering. Skattereglerna är aktuella när du säljer el från dina solceller.

Solceller som installeras ovanpå tak och som följer takets lutning kräver inget bygglov. Om huset är av kulturhistoriskt värde, är i ett område av riksintresse för totalförsvaret eller inom ett detaljplanerat område som förbjuder solceller krävs bygglov.

Hur mycket Grönt bidrag kan man få?

Stöd för solceller, batterier och laddboxar 

Du kan nu få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik fungerar likt ROT- och RUT-avdraget och dras direkt på fakturan. På så sätt blir processen enklare för den sökande som inte längre behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. 

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Vilka bidrag får man vid installation av solceller?

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Får man bidrag om man installerar solceller?

Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

Nu blir det ännu förmånligare att investera i solceller. 1 januari 2023 ändras reglerna för Grön Teknik som är bidragsystemet för solceller, laddboxar/elbilsladdare och batterier. Förslaget syftar till att stimulera utbyggnaden av specifikt solceller och förslaget kommer från regeringen. Läs mer HÄR. Läs regeringens proposition HÄR.

 • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 
 • Vad innebär en höjning av Grön Teknik från 15 till 20% för mig? För solceller ökar bidraget från 15 till 20% på solcellsanläggningen. Det betyder att man för en typisk villainstallation kan spara upp till ca 10 000kr ytterligare på att investera i en solcellsanläggning under 2023 jämfört med föregående års bidragsnivå, som var på 15%. 

Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Det statliga stödet för solceller är avslutat. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar om investeringsstödet om du skickat in en ansökan om stöd innan ansökningsstoppet men inte fått ett beslut ännu. 

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Vinterns och vårens elräkningar har fått många husägare att sova dåligt. Med stor sannolikhet kommer de höga elkostnaderna att bestå över lång tid. Det finns lyckligtvis flera alternativ för hur man som husägare kan minska sin elkostnad, och samtidigt bidra till en mer hållbar planet. Ett av dessa alternativ är att installera solceller.

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

Vem ansöker om grönt bidrag?

Det gröna skatteavdraget gäller för dig som anlitar ett företag för att installera solceller, en laddplats eller ett system för energilagring. Avdraget gäller bara kostnader för arbete och material.

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller. Då höjs ditt skatteavdrag på fakturan från 15 till 20 procent – om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

För laddpunkter – till exempel en laddningspunkt till elfordon – kan du få upp till 50 procent i avdrag. Det gäller även lagring av egenproducerad elenergi – med till exempel ett solcellsbatteri.

Kom ihåg: Du är berättigad till det nya avdraget även om du har beställt solcellsanläggningen under 2022 – så länge installationen sker 2023.

Hur mycket får man i bidrag till solceller?

Regeringen bestämde i början utav Juni att den sista dagen för att ansöka om solcellsbidrag var den 7:e Juli 2020. De som ansökt om bidraget i tid och får sitt bidrag beviljat måste färdigställa installationen senast den 30:e Juni 2021.

I samband med att solcellsbidraget upphörde behandlades ett förslag om grönt skatteavdrag, vilket föreslogs träda i kraft den 1:a Januari 2021.

Nu är det färdigt att den nya skattereduktionen för grön teknik börjar gälla efter årsskiftet. Det nya gröna avdraget ger dig som privatperson möjlighet att göra ett skatteavdrag när du investerar i en solcellsanläggning, solcellsbatteri eller laddstolpe till din elbil.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar. Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.

Måste man ansöka om bygglov för solceller?

 • Solceller på tak kräver normalt inget bygglov.
 • Solceller på marken kräver i regel inget bygglov.
 • Soltak kräver inte bygglov om taket inte avsevärt ändrar utseende.
 • Solceller som monterad i annan lutning än taket kräver bygglov.
 • Bygglov krävs för solceller som monteras på detaljplanerat område.
 • Kulturhistoriska byggnader kräver bygglov för solceller.

Vid installation av vanliga solceller på tak behövs vanligtvis inte bygglov. Bygglov kan krävas på detaljplanerade områden eller där det finns områdesbestämmelser. Inom detaljplanerade områden finns undantag för lovplikt om solpanelerna monteras utanpå huset och följer byggnadens form.

När får man Solcellsbidraget?

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.