:

Vad är mitt EU momsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mitt EU momsnummer?
 2. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 3. Hur får man fram momsnummer?
 4. Vem har VAT-nummer?
 5. Hur ser ett svenskt VAT nummer ut?
 6. Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?
 7. Är VAT samma som moms?
 8. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 9. Har Sverige VAT nummer?
 10. Hur fungerar moms inom EU?
 11. Vad är momsen i Europa?
 12. Hur bokför man EU moms?
 13. Är det moms på tjänster inom EU?
 14. Är moms och VAT samma sak?
 15. Vad ska stå på en faktura till EU?
 16. Er momsnummer forbundet med et momsnummer?
 17. Hvad er de forskellige momssatser i EU?
 18. Kan du opkræve moms til kunder uden for EU?
 19. Er momsnummeret tilgængeligt?
 20. Er momsnummer forbundet med et momsnummer?
 21. Hvad er de forskellige momssatser i EU?
 22. Kan du opkræve moms til kunder uden for EU?
 23. Er momsnummeret tilgængeligt?

Vad är mitt EU momsnummer?

Har du ett bolag som är registrerat i Sverige och du har anmält det för moms är det väldigt enkelt att räkna ut sitt momsregistreringsnummer. Du tar helt enkelt ditt organisationsnummer och lägger till ”SE” före och ”01” efter. Så har du exempelvis organisationsnummer 559264-9437 så blir VAT-numret SE559264943701.

 • Lägg till SE före ditt organisationsnummer
 • Lägg till 01 efter ditt organisationsnummer

Du gör på samma sätt oavsett bolagsform. Har du en enskild firma som har personnummer som organisationsnummer så blir det exempelvis SE880505XXXX01

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Hur får man fram momsnummer?

VAT identification number (VAT number) in Sweden consists of country code SE followed by the registration number or personal ID number without hyphens and end with 01.

Vem har VAT-nummer?

Leveranser inom gemenskapen

Om företaget inom EU sysslar med godsleveranser och erbjuder tjänster till ett annat företag som är registrerat i ett annat EU-medlemsland är det inte obligatoriskt att ange momsregistreringsnummret i följesedeln. Det kallas för ”leveranser inom gemenskapen” – I fall bägge företag har giltiga momsregistreringsnummer. På denna webbsida kan du kontrollera om giltighetstid av VAT-nummer i vilket EU-land som helst inte förfallit. Sedan kan du utfärda en följesedel utan att ange VAT-nummer. Det rekommenderas att kontrollera varje VAT-nummer separat. Om offentliga myndigheter som har mervärdeskatt i uppdrag skulle upptäcka att du av misstag missade att ange VAT-nummer på en viss följesedel ska du få betala boter för detta.

Hur ser ett svenskt VAT nummer ut?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Är VAT samma som moms?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Vad ska det stå på faktura inom EU?

För att leveransen av varorna ska kunna bli undantagen från svensk moms krävs det att säljaren kan göra sannolikt att transporten av varorna har gått från Sverige till ett annat EU-land. Det har tidigare inte funnits någon rättslig vägledning om vilka dokumentationskrav som gäller. Skatteverket har dock ansett att en faktura tillsammans med en frakthandling normalt kan vara tillräckligt. Detta gäller även fortsättningsvis.

I syfte att ge företag en praktisk lösning för att visa att en gränsöverskridande transport har skett till ett annat EU-land har det från och med 1 januari 2020 införts en presumtionsregel.

Har Sverige VAT nummer?

VAT identification number (VAT number) in Sweden consists of country code SE followed by the registration number or personal ID number without hyphens and end with 01.

Hur fungerar moms inom EU?

Varumärken måste erhålla momsregistrering i EU-länder för B2B-transaktioner om minst ett av följande krav uppfylls:

 • Varumärket har en affärsenhet i ett av EU:s medlemsländer.
 • Varumärket har leveranslogistik inom ett av EU:s medlemsländer (dvs. lager eller leveranscenter som beställningar skickas från).
 • Varumärket tänker skicka produkter till sig själva inom EU innan de levereras till återförsäljare i EU.

Om du uppfyller minst ett av kraven ovan måste du registrera dig för moms i alla länder där du uppfyller kravet. Om inget av dessa krav uppfylls behöver du sannolikt inte vara momsregistrerad för B2B-transaktioner i de aktuella EU-länderna.*

Vad är momsen i Europa?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur bokför man EU moms?

Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.

Är det moms på tjänster inom EU?

Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.

Är moms och VAT samma sak?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad ska stå på en faktura till EU?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Er momsnummer forbundet med et momsnummer?

om et momsnummer er "forbundet med" et bestemt navn og adresse. . Visse EU-lande har onlinesystemer, mens du i andre lande skal kontakte myndighederne pr. telefon, mail eller fax. Af hensyn til beskyttelse af data vil de nationale myndigheder ikke udlevere det navn eller den adresse, der svarer til et momsnummer.

Hvad er de forskellige momssatser i EU?

EU-landene har forskellige typer momssatser: normalsatser, nedsatte satser og særlige satser. Læs mere om de forskellige satser i hvert EU-land og om, hvilke oplysninger der skal angives på momsfakturaer.

Kan du opkræve moms til kunder uden for EU?

Hvis du sælger varer til kunder uden for EU, skal du ikke opkræve moms. Du kan dog stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Er momsnummeret tilgængeligt?

De kan kun bekræfte, om der er knyttet et navn og en adresse til et bestemt momsnummer eller ej. Til tider er systemet ikke tilgængeligt på grund af behovet for at lave back-up af den nationale database.

Er momsnummer forbundet med et momsnummer?

 • om et momsnummer er "forbundet med" et bestemt navn og adresse. . Visse EU-lande har onlinesystemer, mens du i andre lande skal kontakte myndighederne pr. telefon, mail eller fax. Af hensyn til beskyttelse af data vil de nationale myndigheder ikke udlevere det navn eller den adresse, der svarer til et momsnummer.

Hvad er de forskellige momssatser i EU?

 • EU-landene har forskellige typer momssatser: normalsatser, nedsatte satser og særlige satser. Læs mere om de forskellige satser i hvert EU-land og om, hvilke oplysninger der skal angives på momsfakturaer.

Kan du opkræve moms til kunder uden for EU?

 • Hvis du sælger varer til kunder uden for EU, skal du ikke opkræve moms. Du kan dog stadig fratrække den moms, du har betalt for udgifter, som står i forbindelse med salget, f.eks. for varer eller tjenesteydelser, der specifikt er købt for at foretage salget.

Er momsnummeret tilgængeligt?

 • De kan kun bekræfte, om der er knyttet et navn og en adresse til et bestemt momsnummer eller ej. Til tider er systemet ikke tilgængeligt på grund af behovet for at lave back-up af den nationale database.