:

Vad menas med egenavgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med egenavgifter?
 2. Är skatt och egenavgifter samma sak?
 3. Varför betalar man egenavgifter?
 4. Hur räknar man ut egenavgifter?
 5. Måste jag betala egenavgifter?
 6. När ska jag betala egenavgifter?
 7. Hur mycket ska jag betala i egenavgifter?
 8. Vem ska betala egenavgifter?
 9. När måste man betala egenavgifter?
 10. Vad består egenavgifterna av?
 11. Vad är nedsättning av egenavgifter?
 12. Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?
 13. Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?
 14. Vad är arbetsgivaravgifter?
 15. Vad är nedsättning av egenavgifter?
 16. Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?
 17. Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?
 18. Vad är arbetsgivaravgifter?

Vad menas med egenavgifter?

Den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räknas som egenföretagare och är godkända för F-skatt eller FA-skatt. Det innebär också att företagaren inte tar ut lön på samma sätt som en anställd får ut lön i ett aktiebolag. Ett godkännande för F-skatt eller FA-skatt innebär att dessa bolagsformer själva är skyldiga att betala in sin egen skatt och egenavgifter till skatteverket. 

I de fall en egenföretagare har FA-skatt (det vill säga både driver eget men även har anställning hos ett företag) är egenföretagaren skyldig att betala in företagets skatt, medan företaget personen är anställd hos betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för anställningen. 

Om du har en passiv näringsverksamhet betalar du istället särskild löneskatt. 

Enskilda firmor beskattas inte på samma sätt som till exempel aktiebolag. Istället för personalskatt betalar en enskilda firma skatt och egenavgifter på det resultat som företaget gör. All “lön” som tas ut ur en enskild firma kallas för eget uttag och beskattas inte direkt som i ett aktiebolag, utan du beskattas alltså på företagets resultat när året är slut. . För att undvika att betala in stora summor på en och samma gång brukar du som företagare betala in det som kallas för preliminärskatt. I den inbetalningen brukar både preliminärskatt och egenavgift betalas in. Läs gärna mer om preliminärskatt här.

Avgifterna utgörs av många olika avgifter som grupperas. I dem ingår: 

 • Sjukförsäkringsavgift,
 • Föräldraförsäkringsavgift,
 • Ålderspensionsavgift,
 • Efterlevandepensionsavgift,
 • Arbetsmarknadsavgift,
 • Arbetsskadeavgift,
 • Allmän löneavgift.

Totalt uppgår dessa till 28,97%. Egenavgifter räknas som en privat kostnad och inte som en kostnad i företaget. Därför skall de heller inte bokföras. Eftersom du heller inte vet hur stora dina egenavgifter kommer bli när du gör din deklaration görs ett schablonmässigt avdrag på egenavgifterna i deklarationen. Det kan också vara svårt att räkna ut hur mycket som skall sparas från resultatet för att täcka egenavgifter och skatt. Därför brukar man rekommendera att spara ungefär 50% av företagets resultat går till skatter och egenavgifter. Tänk också på att det är det bokförda resultatet, alltså inte pengarna som finns på kontot. Det är därför bra att se till att du tar ut pengar som egna uttag på en nivå att du också kan täcka inbetalningen för skatt och egenavgifter. 

Är skatt och egenavgifter samma sak?

Den eviga frågan, hur mycket skatt betalar man egentligen i en enskild firma? Vi har ett rätt stort antal enskilda firmor bland våra kunder och det är alltid en utmaning att förklara (och veta) exakt hur mycket skatt företagaren ska betala.

Vi börjar här med en rätt ingående förklaring och på slutet kommer några tumregler. Om du vill veta exakt (mer eller mindre) hur det fungerar kan du läsa alltihop, annars kan du skumma lite tills du kommer till slutet.

Varför betalar man egenavgifter?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur räknar man ut egenavgifter?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Måste jag betala egenavgifter?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

När ska jag betala egenavgifter?

Den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räknas som egenföretagare och är godkända för F-skatt eller FA-skatt. Det innebär också att företagaren inte tar ut lön på samma sätt som en anställd får ut lön i ett aktiebolag. Ett godkännande för F-skatt eller FA-skatt innebär att dessa bolagsformer själva är skyldiga att betala in sin egen skatt och egenavgifter till skatteverket. 

I de fall en egenföretagare har FA-skatt (det vill säga både driver eget men även har anställning hos ett företag) är egenföretagaren skyldig att betala in företagets skatt, medan företaget personen är anställd hos betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för anställningen. 

Om du har en passiv näringsverksamhet betalar du istället särskild löneskatt. 

Enskilda firmor beskattas inte på samma sätt som till exempel aktiebolag. Istället för personalskatt betalar en enskilda firma skatt och egenavgifter på det resultat som företaget gör. All “lön” som tas ut ur en enskild firma kallas för eget uttag och beskattas inte direkt som i ett aktiebolag, utan du beskattas alltså på företagets resultat när året är slut. . För att undvika att betala in stora summor på en och samma gång brukar du som företagare betala in det som kallas för preliminärskatt. I den inbetalningen brukar både preliminärskatt och egenavgift betalas in. Läs gärna mer om preliminärskatt här.

Avgifterna utgörs av många olika avgifter som grupperas. I dem ingår: 

 • Sjukförsäkringsavgift,
 • Föräldraförsäkringsavgift,
 • Ålderspensionsavgift,
 • Efterlevandepensionsavgift,
 • Arbetsmarknadsavgift,
 • Arbetsskadeavgift,
 • Allmän löneavgift.

Totalt uppgår dessa till 28,97%. Egenavgifter räknas som en privat kostnad och inte som en kostnad i företaget. Därför skall de heller inte bokföras. Eftersom du heller inte vet hur stora dina egenavgifter kommer bli när du gör din deklaration görs ett schablonmässigt avdrag på egenavgifterna i deklarationen. Det kan också vara svårt att räkna ut hur mycket som skall sparas från resultatet för att täcka egenavgifter och skatt. Därför brukar man rekommendera att spara ungefär 50% av företagets resultat går till skatter och egenavgifter. Tänk också på att det är det bokförda resultatet, alltså inte pengarna som finns på kontot. Det är därför bra att se till att du tar ut pengar som egna uttag på en nivå att du också kan täcka inbetalningen för skatt och egenavgifter. 

Hur mycket ska jag betala i egenavgifter?

Vi gör det enkelt och börjar från grunden. I Sverige finns en socialförsäkring som fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät för olika saker som kan inträffa under livet, t.ex. sjukförsäkring, bidrag till barnfamiljer och pension. Socialförsäkringen omfattar alla som bor eller arbetar i Sverige och den finansieras genom sociala avgifter. I stora drag delas dessa avgifter in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Alla personer i Sverige som får en lön behöver betala sociala avgifter. Om man är anställd på ett företag ansvarar arbetsgivaren för att betala in sociala avgifter, de kallas då för arbetsgivaravgifter.

Personer som är egenföretagare eller delägare i handelsbolag ansvarar för att betala in dessa avgifter själv, och de kallas istället för egenavgifter. De som räknas som egenföretagare är enligt Skatteverket de som driver en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och omfattas av F-skatt eller FA-skatt och har en egen F-skattsedel. Egenavgifterna baseras på företagets nettointäkter, det vill säga överskottet. Undantag gäller om verksamhetens överskott inte överstiger 1000 kronor.

Den fulla egenavgiften ligger på 28,97 procent och ska betalas av de personer som är egenföretagare och som har fyllt 26 år men är yngre än 65 år. För de yngre än 26 år och äldre än 65 är avgiften lägre. Undantag finns även här, de som har sjukpenning med karens och de som har tagit ut sin pension har också en lägre avgift än den fulla egenavgiften.

Tro det eller ej men egenavgifter räknas inte som skatter som tillhör näringsverksamheten, utan de är en del av privata inkomstskatter. Om flera personer i hushållet ska beskattas för överskott inom näringsverksamheten beräknas egenavgifterna för alla dessa enskilt. Egenavgiften ska alltså inte bokföras.

Vem ska betala egenavgifter?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

När måste man betala egenavgifter?

Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.

Företag som betalar ut lön till anställda ska även betala och redovisa sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Sociala avgifter är alltså en skatt som arbetsgivare är skyldiga att betala till staten. Den är baserad på den anställdes inkomst och finansierar socialförsäkringen, till exempel pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. I en enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag med antingen F-skattsedel eller FA-skattsedel ska sociala avgifter istället betalas in som egenavgifter.

Vad består egenavgifterna av?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Vad är nedsättning av egenavgifter?

Nedsättning av egenavgifter. För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?

Egenavgifter Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?

Egenavgifterna beräknas på verksamhetens överskott. Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året.

Vad är arbetsgivaravgifter?

En arbetsgivare betalar sociala avgifter, främst så kallade arbetsgivaravgifter, för varje anställd. Arbetsgivaravgifterna betalas in till staten, och ska bland annat finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste själv betala in arbetsgivaravgifterna. De kallas då egenavgifter.

Vad är nedsättning av egenavgifter?

 • Nedsättning av egenavgifter. För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?

 • Egenavgifter Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Hur beräknas egenavgifterna på verksamheten?

 • Egenavgifterna beräknas på verksamhetens överskott. Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året.

Vad är arbetsgivaravgifter?

 • En arbetsgivare betalar sociala avgifter, främst så kallade arbetsgivaravgifter, för varje anställd. Arbetsgivaravgifterna betalas in till staten, och ska bland annat finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg. Den som bedriver verksamhet som egenföretagare måste själv betala in arbetsgivaravgifterna. De kallas då egenavgifter.