:

Var ska jag lämna min deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Var ska jag lämna min deklaration?
 2. Hur skickar jag in deklaration?
 3. Var lämnar man Pappersdeklaration?
 4. Vem ska skriva under deklaration?
 5. Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?
 6. Kan man deklarera i Kivra?
 7. Kan man deklarera i kivra?
 8. Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?
 9. Kan man lämna deklarationen hos Skatteverket?
 10. När måste deklarationen postas?
 11. Kan anhörig skriva under deklarationen?
 12. Kan vem som helst se min deklaration?
 13. Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?
 14. Kan Skatteverket räkna fel?
 15. Vad händer med Kivra när man dör?
 16. What is the electronic version of the Declaration and address?
 17. Who wrote the declaration & address?
 18. What is the appendix of the declaration & address?
 19. What is the declaration of the place of residence law?

Var ska jag lämna min deklaration?

Den som vill deklarera på papper rekommenderas av Skatteverket i första hand att posta sin deklaration i en vanlig brevlåda. Från den 19 april finns även 37 tillfälliga brevlådor för inlämning i anslutning till skattekontor runt om i landet.

I år kommer Skatteverket liksom tidigare att ha tillfälliga brevlådor på närmare 40 kontor runt om i landet, där det går att lämna deklarationen dygnet runt.

Hur skickar jag in deklaration?

När du betalar skatt bidrar du till att göra samhället möjligt. För att skatten ska bli rätt behöver du deklarera. I den här filmen får du veta hur du deklarerar och information om skatteåterbäring och kvarskatt. Läs mer om deklarationen på http://www.skatteverket.se/deklaration​ Undertexter på engelska, arabiska, franska, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och svenska. IN ENGLISH: When you pay your taxes you contribute to make society possible. To ensure that you pay the correct amount of tax, you need to file a tax return. In this video you will find information on how to file your income tax return and learn more about tax refunds and tax arrears. For more information about filing your income tax return, please visit http://www.skatteverket.se/deklaration​ Subtitles in English, Arabic, French, Polish, Russian, Somali, Spanish, Tigrinya, Turkish and Swedish.

Var lämnar man Pappersdeklaration?

Skatteverket: Här kan du lämna pappersdeklaration Även i fjol satte Skatteverket upp brevlådor men det är inte säkert att de finns kvar på samma plats. Några brevlådor har nämligen flyttats, i samband med flytt av kontor. Skatteverket rekommenderar därför den som vill lämna sin deklaration på papper att först kolla var en tillfällig brevlåda finns.

På kan du se var de speciella lådorna är uppsatta mellan 7 april och 3 maj då deklarationen senast ska vara inlämnad. Men finns inte någon speciell deklarationsbrevlåda i närheten kan du också posta den som ett vanligt brev. – Säkrast för den som bara ska godkänna sin deklaration är att ringa eller sms:a med hjälp av koderna på pappersdeklarationen.

För den som ska göra ändringar så är det säkrast och enklast att använda e-tjänsten. Den som ändå behöver lämna deklarationen på papper gör det enklast genom att posta den i en vanlig gul låda senast den 3 maj, säger Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket. Visa hela svaret

Vem ska skriva under deklaration?

En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande den 8 april 2020. I ställningstagandet besvarar Skatteverket dels om VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration, dels om VD:s behörighet att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud. 

Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli:

Kan man deklarera i Kivra?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Kan man deklarera i kivra?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?

När du postar deklarationen behöver du ha ett frimärke på kuvertet. Posta din deklaration tillsammans med eventuella bilagor till adressen:

Kan man lämna deklarationen hos Skatteverket?

Observera att deklarationer inte kan lämnas in till kommunens kundtjänst utan deklaration ska skickas till Skatteverket genom att läggas på gul postlåda eller genom att använda digitala möjligheter som app, e-tjänst, sms eller telefon.

Observera att pappersdeklarationer inte kan lämnas till kundtjänst. Deklarationer ska postas till Skatteverket eller lämnas till något av deras servicekontor alternativt läggas i någon av de tillfälliga deklarationsbrevlådorna som finns uppsatta på utvalda orter.

När måste deklarationen postas?

 • Deklarationen skickas till digitala brevlådor 7-13 mars och på papper 15 mars till 15 april. För att få deklarationen digitalt krävs anslutning till en digital brevlåda för myndighetspost senast 28 februari.
 • Deklarationen öppnar 19 mars. Sista dagen att deklarera är 2 maj. Säkrast och snabbast är att deklarera digitalt – genom att ringa, sms:a, använda appen eller e-tjänsten.
 • Hela listan – alla kontor där du kan lämna deklaration under öppettid samt platser där det finns tillfälliga brevlådor eller brevinkast 16 april-2 maj.

Kan anhörig skriva under deklarationen?

De inkomster som den döda hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft behöver deklareras av delägarna i dödsboet. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april.

Kan vem som helst se min deklaration?

Hej och tack för din fråga!

För att besvara din fråga så har jag tittat i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet och sekretesslagen (OSL), se https://lagen.nu/1949:105 och https://lagen.nu/2009:400 .

Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Kan Skatteverket räkna fel?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg.

Vad händer med Kivra när man dör?

 • Med delade inkorgar kan du och din partner tillsammans hantera det som är relaterat till hushållet. Elräkningar, hyresavier och bankinformation. Sådant som hamnade i det gemensamma brevinkastet, innan ni skaffade Kivra.
 • Vill du hjälpa en närstående med hens viktigheter? Delad inkorg i Kivra är ett perfekt sätt att stötta, även när du inte kan vara på plats.
 • När du delar din inkorg med en annan person kan personen hantera din post. Det kan vara skönt när något händer i ditt liv och du behöver hjälp att hantera, exempelvis, räkningar.

What is the electronic version of the Declaration and address?

 • This electronic version is a page-for-page reproduction, without any\r emendations, of the first edition of the Declaration and\r Address. The text has been reconstructed from the Facsimile Edition\r (1908) and compared to the second edition (1861).

Who wrote the declaration & address?

 • The Declaration and Address was written by Thomas Campbell in 1809. It was first published in Washington, Pennsylvania in 1809. It was the founding document for the Christian Association of Washington, a religious association that was a precursor to the Restoration Movement. In many ways, Thomas Campbell was before his time.

What is the appendix of the declaration & address?

 • The Appendix comprises approximately half of the Declaration and Address. Here, Campbell confronts possible points of contention. While presenting nothing new, he expands on previous arguments hoping to clear up possible misunderstandings.

What is the declaration of the place of residence law?

 • In accordance with the provisions of the Declaration of the Place of Residence Law, in case of change of the place of residence the person shall have a duty within one month, since the person habitually lives at the new place of residence, to declare it in the institution of declaration of the place of residence.