:

Vad är anstånd Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är anstånd Skatteverket?
 2. Hur ansöker man om anstånd?
 3. Hur får man anstånd med deklarationen?
 4. Hur bokför man tillfälligt betalningsanstånd?
 5. Hur länge kan man få anstånd med moms?
 6. När kan man begära anstånd?
 7. Vad kostar anstånd?
 8. Hur länge kan man söka anstånd?
 9. Hur bokföra anstånd Skatteverket?
 10. Vad menas med att begära anstånd?
 11. Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?
 12. Kan man få avbetalning hos Skatteverket?
 13. Vad innebär att begära anstånd?
 14. Hur länge kan man få anstånd?
 15. Kan man delbetala moms?

Vad är anstånd Skatteverket?

Skatteverket kan bevilja s.k. tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Möjligheten till tillfälligt anstånd har införts för företag som drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset. Anståndet ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl är exempelvis att den skattskyldiga har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning.

Det finns också möjlighet att beviljas anstånd vid tillfälliga betalningsproblem enligt bestämmelserna i SFL.

Hur ansöker man om anstånd?

Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?

Om du inte kan deklarera i tid, till exempel för att du saknar uppgifter till deklarationen eller är sjuk, kan du ansöka om anstånd med att lämna inkomstdeklarationen.

Hur får man anstånd med deklarationen?

Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?

Om du inte kan deklarera i tid, till exempel för att du saknar uppgifter till deklarationen eller är sjuk, kan du ansöka om anstånd med att lämna inkomstdeklarationen.

Hur bokför man tillfälligt betalningsanstånd?

Alla företag kan ansöka om betalningsanstånd och därmed skjuta upp betalningen av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt som företaget har redovisat i upp till ett år.  Anstånd kan erhållas för upp till tre redovisningsperioder i januari – september 2020. För att erhålla betalningsanstånd får företaget betala en avgift på 0,3 % och en ränta på 1,25 % på det sammanlagda belopp som företaget får anstånd med. Varken räntan eller avgiften är skattemässigt avdragsgilla. Om skatten redan är betald kan den återbetalas om företaget får anstånd.

Momsfodran/skuld redovisas vanligen på ett momskonto när deklarationen har skickats till skattemyndigheten, och när betalning gjorts bokas fordran/skulden bort.

Hur länge kan man få anstånd med moms?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

När kan man begära anstånd?

För formella förelägganden som har tre månaders svarsfrist kan vi inte bevilja anstånd. Formella förelägganden som har en månads svarsfrist kan vi förlänga till tre månader om du har betalat din ansökan och gör en begäran om anstånd inom svarsfristen, alltså inom en månad.

Vad kostar anstånd?

Regeringen har föreslagit att företag ska få möjlighet till anstånd med vissa skatteinbetalningar för att stärka sin likviditet. Vad innebär anståndet och vilka företag kan beviljas? Nedan finner du svar på frågor om de nya reglerna, och även vad som gäller i dagsläget.

Vad innebär anståndet?

Hur länge kan man söka anstånd?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Hur bokföra anstånd Skatteverket?

(Senast uppdaterat 2023-02-17 med utökade möjligheter till anstånd)

För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år. I februari 2022 beslutades om möjlighet att förlänga anstånd med upp till ytterligare 36 månader med en speciell ansökan.

Vad menas med att begära anstånd?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?

Kan jag få hjälp med en avbetalningsplan för kvarskatt?

Skatteverket gör inte avbetalningsplaner för kvarskatt, däremot kan du själv dela upp beloppet genom att göra delbetalningar till ditt skattekonto fram till förfallodagen. Om du väljer att dela upp betalningen ska du använda samma inbetalningsuppgifter (samma bankgironummer och OCR-nummer) varje gång. Det går även bra att betala med Swish när du är inloggad i e-tjänsten Skattekonto.

Kan man få avbetalning hos Skatteverket?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Vad innebär att begära anstånd?

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Hur länge kan man få anstånd?

Ansök via Mina sidor hos Skatteverket, senast 2 maj. Korttidsanstånd får du direkt när du har gjort ansökan.

Kan man delbetala moms?

hej,

Har fått faktura från Ikano (media markt företagskort) . Man har möjlighet att delbetala, och då kommer en ny faktura med en delbetalningsavgift för varje delbetalning. Hur hanterar jag detta?