:

Vad är begagnade varor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är begagnade varor?
 2. Vad gäller vid köp av begagnade varor?
 3. Måste man betala moms på begagnade varor?
 4. Kan man dra av moms på begagnade saker?
 5. Varför det är bättre att köpa begagnat?
 6. Vad räknas som varor?
 7. Vad ska man tänka på när man köper begagnat?
 8. Kan man häva ett begagnat köp?
 9. Hur bokför man handel med begagnade varor?
 10. Hur mycket får man sälja utan att betala moms?
 11. Kan man köpa begagnat på företaget?
 12. Varför handlar inte fler second hand?
 13. Vilka varor måste deklareras?
 14. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 15. Varför är det bättre att köpa begagnat?

Vad är begagnade varor?

Du som vill köpa och sälja vissa begagnade varor måste registrera handeln hos polisen innan du startar din verksamhet. Det gäller även för auktionsförsäljning och om du tar emot begagnade varor för omarbetning.

Du måste registrera din verksamhet om du handlar med följande varor:

 • naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
 • mopeder, cyklar och motorsågar,
 • fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,
 • kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,
 • datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,
 • radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,
 • föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,
 • vapen (med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67)),
 • mobiltelefoner och telefaxapparater,
 • navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,
 • skidutrustning (med undantag för kläder),
 • målningar, teckningar, grafik och skulpturer,
 • konstalster av glas, porslin och annan keramik.

Om din ansökan är rätt ifylld och du har skickat med alla dokument kan du få ett beslut snabbare. 

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

Felaktigheten hos en begagnad vara bedöms enligt samma bestämmelser som för en ny vara. Begagnade varor kan från och med den 1 januari 2022 inte säljas enligt villkoren ”i befintligt skick” eller med något annat liknande allmänt förbehåll.  Säljaren ska vid köptillfället specificera och informera köparen om eventuella avvikelser från det normala på varan och köparen ska godkänna dem.

En begagnad vara såldes tidigare ofta enligt villkoren ”i befintligt skick”.  Trots sådana villkor är varan behäftad med ett fel som hör till säljarens ansvar, om

 • den information som säljaren har uppgett om varans egenskaper eller användning inte stämmer och informationen har kunnat påverka köparens beslut.
 • säljaren låter bli att informera köparen om något väsentligt som han eller hon vet om varans egenskaper eller användning och detta har kunnat påverka köparens beslut.
 • varan är i sämre skick än köparen hade motiverade skäl att anta utifrån priset och förhållandena.

Måste man betala moms på begagnade varor?

Du kan även behöva betala avgifter för tullar och skatter för begagnade varor – men om varorna klassificeras som antikviteter eller originalkonstverk kan du få en lägre momssats beroende på nationella regelverk och om varorna uppfyller de rätta kriterierna. 

Ett utlåtande som bekräftar typen av konstverk och när det skapades behöver ofta finnas med på fakturan eller bland ytterligare dokument. Du kan kontrollera tullwebbplatsen för det land du skickar till för att se om dina varor uppfyller kriterierna.

Kan man dra av moms på begagnade saker?

Ett företag är inte tvunget att tillämpa VMB vid varje försäljning av begagnade varor som inköpts och där momsavdrag inte skett vid inköpet. Man har alltid rätt att vid varje försäljning beräkna moms enligt de allmänna reglerna.

Det kan ibland vara intressant att välja den metoden om man säljer den begagnade varan till en köpare som har rätt att göra momsavdrag på den vara som säljs.

Programmet hanterar enbart bokföring av inköp och försäljning av begagnade varor etc där företaget får och vill beräkna momsen enligt reglerna om s k normal VMB.

Normal VMB används när företaget köper och säljer varor där vinstmarginalen (försäljningspris minus inköpspris) kan identifieras på varje enskild vara, exempelvis vid köp och försäljning av begagnade bilar, båtar eller enstaka antikviteter.

När du ska registrera köp av VMB-varor i programmet använder du utbetalningstypen Inköp av VMB-varor.

Varför det är bättre att köpa begagnat?

 • Fundera på om du kan köpa begagnat, låna eller hyra istället för att köpa nytt. 

 • Laga saker som går sönder. Tänk på vinsten för miljön och plånboken när du lagar hålet i favorittröjan.

 • Passa på att vara kreativ. Ett hål kan döljas av en lapp och en fläck kanske går att brodera över.

 • Testa att skapa nytt av gamla textiler och plagg. Utslitna byxor kanske kan bli en tygpåse?

 • Klä om en sliten möbel. Klimatmässigt är det tre gånger bättre att klä om din soffa än att köpa en ny.

 • Måla om en tråkig möbel eller sätt nya beslag på dina skåpluckor. Att göra om saker du redan äger har en mindre miljöpåverkan än att köpa nytt. 

 • Utmana dig att strunta i trender. Satsa på din personliga stil för att minska risken att tröttna på dina saker. Lockas du av en trend? Prova att göra om något du redan äger.

Vad räknas som varor?

För att det ska vara en omsättning ska det finnas ett rättsligt förhållande om ömsesidiga prestationer mellan minst två parter. Det måste också finnas ett direkt samband mellan den vara eller tjänst som tillhandahålls och den ersättning som säljaren får.

Det är fråga om omsättning av en vara när en vara överlåts mot ersättning eller när en vara tas i anspråk genom uttag (2 kap. 1 § första stycket ML). I motsvarande bestämmelser i mervärdes­skatte­direktivet sägs att med leverans av varor menas överföring av rätten att som ägare förfoga över materiella tillgångar (artikel 14.1 i mervärdes­skatte­direktivet).

Med leverans av varor menas också ett faktiskt överlämnande av varor, i avtal om uthyrning av varor under en viss tid eller vid avbetalningsköp där äganderätten normalt ska övergå senast när den sista avbetalningen är gjord (artikel 14.2 b i mervärdes­skatte­direktivet).

I ML används begreppet ”omsättning av vara” för att tydliggöra vad som ska beskattas och ”leverans” för när något ska beskattas (2 kap. 1 § ML och 1 kap. 3 § ML).

I mervärdes­skatte­direktivet är ”leverans av varor mot ersättning” avgörande för vilken varan är som ska beskattas och ”leverans av varor” avgörande för när varan ska beskattas.

Skatteverket anser att uttrycken ”omsättning av vara” och ”leverans” ska tolkas på ett sätt som stämmer överens med mervärdes­skatte­direktivet. Det innebär följande:

Vad ska man tänka på när man köper begagnat?

 • När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson gäller köplagen. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som konsumentlagstiftningen.

 • Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Kan man häva ett begagnat köp?

 • Översiktligt – vad krävs för att häva ett köp?
 • Lagstiftning och regler som gäller för hävning av köp
  • Häva köp av företag som privatperson – Konsumentköplagen gäller
  • Kan en konsument avbryta ett köp även om det inte finns rätt att häva köpet? (ångerrätt)
  • Häva köp i övriga fall – köp mellan privatpersoner eller mellan företag – köplagen gäller
 • Har jag rätt till ersättning för kostnader vid hävning (skadestånd)?
 • Praktisk guide till hävning av köp – så här gör du
  • Ta hjälp av jurist/advokat eller anmäl till ARN
 • Hävning av specifika typer av köp – exempel och fallstudier
 • Vanliga frågor och problem
 • Sammanfattning
 • Översiktligt – vad krävs för att häva ett köp?
 • Lagstiftning och regler som gäller för hävning av köp
  • Häva köp av företag som privatperson – Konsumentköplagen gäller
  • Kan en konsument avbryta ett köp även om det inte finns rätt att häva köpet? (ångerrätt)
  • Häva köp i övriga fall – köp mellan privatpersoner eller mellan företag – köplagen gäller
 • Har jag rätt till ersättning för kostnader vid hävning (skadestånd)?
 • Praktisk guide till hävning av köp – så här gör du
  • Ta hjälp av jurist/advokat eller anmäl till ARN
 • Hävning av specifika typer av köp – exempel och fallstudier
 • Vanliga frågor och problem
 • Sammanfattning

Det är ofrånkomligt att alla köp inte blir som man önskat. Om köpet inte blir som du har tänkt dig kanske du vill återlämna varan och få tillbaka pengarna. Det är det hävning av köpet handlar om. Hävning av köpet handlar om att återställa det som gällde mellan köpare och säljare innan köpet och i någon mening “klippa alla band” – man skulle kunna uttrycka det som att avtalet rivs upp. Detta innebär i praktiken oftast att den köpta varan returneras till säljaren och att köparen får tillbaka köpeskillingen. Det kan också innebära att en tjänst avbryts innan den har levererats helt och hållet och att köparen får tillbaka en del av, eller hela det belopp som har betalats för tjänsten (läs mer om tvister som handlar om tjänster). Ytterligare en annan situation är byten eller inbyten, då återlämnas i stället bytesvaran.

Hur bokför man handel med begagnade varor?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Tja,

funderar. Har kommit till insikt med att det är elakare än man tror det här med att handla saker "på företaget", om man är medfödd den lilla avvikelsen att man är komplett dum i huvudet, vilket är ett träben jag tyvärr tvingas leva med när det kommer till formella saker som redovisningar och annat obegripligt.

Kan man köpa begagnat på företaget?

Tja,

funderar. Har kommit till insikt med att det är elakare än man tror det här med att handla saker "på företaget", om man är medfödd den lilla avvikelsen att man är komplett dum i huvudet, vilket är ett träben jag tyvärr tvingas leva med när det kommer till formella saker som redovisningar och annat obegripligt.

Varför handlar inte fler second hand?

Försäljningen av begagnade kläder och prylar har ökat kraftigt. Hilda hör till dem som gillar att leta billiga fynd. ”Det är coolt att ha kläder som ingen annan har”, säger hon.

Försäljningen av begagnade kläder och prylar har ökat kraftigt. Hilda hör till dem som gillar att leta billiga fynd. ”Det är coolt att ha kläder som ingen annan har”, säger hon.

Vilka varor måste deklareras?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Varför är det bättre att köpa begagnat?

 • Fundera på om du kan köpa begagnat, låna eller hyra istället för att köpa nytt. 

 • Laga saker som går sönder. Tänk på vinsten för miljön och plånboken när du lagar hålet i favorittröjan.

 • Passa på att vara kreativ. Ett hål kan döljas av en lapp och en fläck kanske går att brodera över.

 • Testa att skapa nytt av gamla textiler och plagg. Utslitna byxor kanske kan bli en tygpåse?

 • Klä om en sliten möbel. Klimatmässigt är det tre gånger bättre att klä om din soffa än att köpa en ny.

 • Måla om en tråkig möbel eller sätt nya beslag på dina skåpluckor. Att göra om saker du redan äger har en mindre miljöpåverkan än att köpa nytt. 

 • Utmana dig att strunta i trender. Satsa på din personliga stil för att minska risken att tröttna på dina saker. Lockas du av en trend? Prova att göra om något du redan äger.