:

Vilka företag har fått mest Coronastöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka företag har fått mest Coronastöd?
 2. Vilka företag har fått Korttidsstöd?
 3. Vilka bidrag kan man få som företag?
 4. Kan företag få bidrag?
 5. Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?
 6. Vad är Korttidsstöd?
 7. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 8. Kan man startar ett företag utan pengar?
 9. Vilka bidrag kan man få som företagare?
 10. Måste man ta ut lön för att få utdelning?
 11. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?
 12. Kan en anställd neka korttidsarbete?
 13. Hur mycket lön får man när man är permitterad?
 14. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Vilka företag har fått mest Coronastöd?

I städbranschen toppar städjättarna Sodexo och ISS. Samt N-Clean och Kundia som bland annat sysslar med hotellstädning, fartygsstädning och kontorsstädning.

Vilka företag har fått Korttidsstöd?

Korttidsstödet har förlängts till att även omfatta månaderna juli-augusti 2021. För denna period är jämförelsemånaden alltid april 2021, vilket innebär att de som har anställts under krisen kan komma att omfattas av stödet. Ansökan för detta stöd uppges öppna i november 2021. 

Du kan läsa mer om det förlängda stödet på Tillväxtverkets hemsida: Avstämning korttidsarbete 2021

Vilka bidrag kan man få som företag?

Energimyndigheten har en rad olika stöd du kan söka nu 2022 och under 2023. Bland annat Stöd till affärsidéer, test och internationalisering och Finansiering av forskning och innovation.

Läs om alla ekonomiska stöd från Energimyndigheten här.

Kan företag få bidrag?

Energimyndigheten har en rad olika stöd du kan söka nu 2022 och under 2023. Bland annat Stöd till affärsidéer, test och internationalisering och Finansiering av forskning och innovation.

Läs om alla ekonomiska stöd från Energimyndigheten här.

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

Fråga: Jag undrar hur mycket utdelning jag kan ta ut ur mitt företag enligt fåmansföretagsreglerna?

Svar från juristen: Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30–58 procent i skatt.

Vad är Korttidsstöd?

Laura Brandell Tham, biträdande avdelningschef på Tillväxtverket, gästade under onsdagen Svenskt Näringsliv och regionchef Anna-Lena Holmström för att i ett webbinarium reda ut aktuella frågor om stödet för korttidsarbete. Angeläget just nu är den avstämning som äger rum mellan 1-28 augusti. Dels ska stödet under perioden december till juni stämmas av, dels finns möjlighet att söka om mer stöd för de senaste fyra månaderna, mars-juni. 

Laura Brandell Tham poängterar att det är jätteviktigt att avstämningen kommer in i tid, före 28 augusti, för om företagen missar det blir de återbetalningsskyldiga på hela stödperioden. 

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

 • Något du gör på din fritid. Det är inte din huvudsakliga försörjning, utan något du gör på sidan av till exempel arbete eller studier.
 • Du utför inte arbete på uppdrag av eller anlitad av någon annan.
 • Drivs utan vinstsyfte.

Kan man startar ett företag utan pengar?

Du vill starta ett företag men har inga pengar? Det är inget problem! Det finns många sätt att komma igång även om du har en liten budget. Vi har samlat några av de bästa sätten att starta ett företag utan att spendera några pengar. Vi kommer också att ge tips om hur du kan samla in pengar till ditt företag när det väl har kommit igång. Så vad väntar du på? Starta ditt eget företag i dag!

Ett sätt att starta ett företag utan pengar är att hitta en billig affärsmöjlighet. Det finns många företag som kan startas för mindre än 100 dollar. Du kan hitta massor av möjligheter på nätet eller i ditt lokala samhälle. Ett annat alternativ är att starta ett hemmabaserat företag. Detta kan vara ett utmärkt alternativ om du har begränsade medel. Om du exempelvis jobbar inom jobb där konsult eller frilans är vanligt kan du börja ur den vinkeln.

Vilka bidrag kan man få som företagare?

Är du fortfarande i planeringsfasen av ditt nya företag eller har du precis kommit igång men känner att du behöver extra ekonomiskt stöd för att lyckas? Då finns det faktiskt en del bidrag att ansöka om.

Måste man ta ut lön för att få utdelning?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Kan en anställd neka korttidsarbete?

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Korttidsarbete kunde sökas av företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem till följd av corona-pandemin. I praktiken innebar det att anställda gick ner i arbetstid under en period (permittering) med nästan bibehållen lön, samtidigt som staten gick in och gav ekonomiskt stöd. Syftet var företagen att genom permittering, istället för uppsägning, snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder.

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

För att ta del av vad som gäller för närvarande angående korttidsarbete hänvisar vi till våra arbetsgivarnytt som finns i vår arbetsgivarguide samt Tillväxtverkets hemsida. Notera att reglerna ändrats i vissa delar från och med 1 december 2020, se Tillväxtverkets information här.Texten nedan gäller enbart så som stödet sett ut under 2020.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Du som jobbar svart

Om du ska anlita någon för arbete i ditt hem kan du använda Skatteverkets e-tjänst Hämta företagsinformation för att kontrollera företaget. Du kan bland annat få veta om det är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerat som arbetsgivare. Du kan ringa Kronofogden på telefon 0771-73 73 00 för att få veta om företaget har skulder.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish är en mobilapp för att göra betalningar mellan privatpersoner eller mellan privatpersoner och företag i Sverige.

Det är en betaltjänst med vilken du både kan skicka pengar från och ta emot pengar till ditt bankkonto genom att använda din mobiltelefon. Swish är en helt kostnadsfri och säker betalmetod.

Med detta betalsätt är det möjligt att skicka och ta emot pengar med direkt överföring. Allt som behövs är en smartphone och ett bankkonto i en svensk bank.

Swish lanserades i december 2012. På den tiden fungerade det endast som en betalmetod mellan privatpersoner. Det var då nästan en revolutionerande uppfinning som gjorde det lätt att snabbt skicka pengar direkt mellan olika konton utan att de behöver vara i samma bank.

Sommaren 2014 blev Swish tillgängligt även för företag och organisationer. Den 18 januari 2016 kom Swish för e-handlare. Genom att erbjuda möjligheten att ta betalt med Swish var det många webbutiker som kunde öka omsättningen tack vare att det blev lättare för kunderna att handla på nätet.

2017 kom QR-koder för Swish så att betalningar skulle bli ännu enklare – både i fysiska butiker och online.

För att ändra din Swish-gräns behöver du logga in i din internetbank. Där går du till dina inställningar och vidare till Swish. Du har möjlighet att ändra hur stort belopp du ska kunna föra över per vecka.

Hos de flesta banker finns även möjligheten att lyfta gränsen för högsta tillåtna överföring till 150 000 i ett dygn.

Alla svenska banker som stödjer Swish har en eller flera beloppsgränser för överföringar. Ofta är det en gräns på 3000 – 5000 kronor för en sjudagarsperiod. Dessutom kan det finnas en gräns för hur mycket du kan föra över per överföring.