:

Vad krävs för att anställa någon från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att anställa någon från utlandet?
 2. Kan man anställa någon utan samordningsnummer?
 3. Vad gäller för utländsk arbetskraft?
 4. Kan man anställa någon med samordningsnummer?
 5. Kan man anställa någon utan uppehållstillstånd?
 6. Får man anställa utan att annonsera?
 7. Vad är 183 dagars regeln?
 8. Kan man få jobb utan personnummer?
 9. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 10. Hur kan du se om en utlänning har arbetstillstånd?
 11. Vad händer om man anställer en person utan arbetstillstånd?
 12. Kan man vara anställd utan anställningsavtal?
 13. Kan jag få sparken för att jag söker andra jobb?
 14. Vad innebär 72 dagars regeln?
 15. Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?

Vad krävs för att anställa någon från utlandet?

Pensionen är en viktig del för en trygg och säker framtid. Men vad gäller när du ska anställa en utländsk medborgare från ett land utanför EU/EES? Här har du som företagare ett stort ansvar. När du väljer att anställa en utländsk medborgare behöver du se till att arbetstillstånd finns på plats. Detta gör att en person med medborgarskap utanför EU som jobbar i Sverige har rätt till allmän pension liksom tjänstepension.

För att anställningen ska bli positiv för båda parter finns en rad faktorer för dig som arbetsgivare att ha i åtanke.

Kan man anställa någon utan samordningsnummer?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

Här finns information om vilka bestämmelser som gäller när en arbetsgivare sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i ett annat land under begränsad tid – så kallad utstationering. Dessutom finns information om hur utländska yrkeskvalifikationer kan bli bedömda gentemot svensk standard.

Mer om detta kan du läsa på sidorna Utstationering respektive Yrkeskvalificering i vänstermenyn.

Kan man anställa någon med samordningsnummer?

Personer som har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige, men för att få arbeta måste de även bli skatteregistrerade.

För att bli skatteregistrerad måste den anställde eller arbetsgivaren skicka en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Den anställde får börja arbeta även innan Skatteverket har fattat beslut om preliminär A-skatt.

Kan man anställa någon utan uppehållstillstånd?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Får man anställa utan att annonsera?

Annonser med så kort ansökningstid att ingen hinner se dem. Eller bara på en undanskymd plats på någon sajt dit få hittar.

Vad är 183 dagars regeln?

Du kan behöva betala skatt i Sverige om du vistas här i mer än 183 dagar. Detta gäller även under rådande coronapandemi.

Om du omfattas av den så kallade 183-dagarsregeln/montörregeln när du arbetar här gäller att:

Kan man få jobb utan personnummer?

I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du uppfyller följande:

 • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet.
 • Om ditt ärende ska prövas i Sverige.
 • Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Dublinförordningen bestämmer vilket land som ska pröva din ansökan

Om du har en utbildning från ett annat land än Sverige och du behöver få utbildningen bedömd för att kunna studera vidare i Sverige eller börja arbeta med det du har utbildat dig till kan du i vissa fall ansöka om att få din utbildning bedömd redan under tiden du söker asyl. Du kan få mer information på Universitets- och högskolerådet.

Läs mer på www.uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

Hur kan du se om en utlänning har arbetstillstånd?

Enligt 7 kap. 7 e § utlänningslagen ska som regel ett uppehållstillstånd för arbete återkallas bl.a. om förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllda. Undantag kan göras om arbetsgivaren avhjälper bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.

I promemorian föreslås nu att undantag från återkallelseregeln också ska kunna göras vid ringa fall av brister även då dessa upptäcks av Migrationsverket eller efter det att tillståndstiden har löpt ut.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7 e § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

Vad händer om man anställer en person utan arbetstillstånd?

Arbetet har tagit del av ytterligare två fällande domar från början av året där arbetsgivare helt slagit ifrån sig ansvar för att ha anlitat arbetstagare utan arbetstillstånd. 

I polisens rapport från en inspektion på en grönsaksodling i Skåne står det: ”I maskinhallarna stod samtliga sex damerna iklädda arbetskläder.”

På foton står kvinnorna i stövlar och förkläden bland grönkålsblad, som de enligt polisen skar och packade. Arbetsgivaren säger i förhör att kvinnorna har fått lov att bo tillfälligt på gården, men att det inte varit tal om att de skulle jobba. De har bara fått lov att testa att packa grönkål.

I andra fall frias företagare i rätten. Två män bytte däck på en bil vid en verkstad norr om Stockholm när polisen kom. Det gick inte att bevisa att de var anställda.

Samma sak gällde en man som stått i kassan i en butik i en Stockholmsförort.

Redan i juli 2018 utökades polisens rätt att göra arbetsplatsinspektioner och kontrollera anställdas rätt att vistas och arbeta i Sverige. Dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon (S) sa då att det är oacceptabelt att arbetsgivare utnyttjar utsatta människor.

Samtidigt kom frågor från fackligt håll om hur dessa utsatta personer kan hävda sina rättigheter mot arbetsgivare när målet är att utvisa dem.

Under 2020 genomfördes, enligt polisens statistik, 1 695 arbetsplatsinspektioner. 406 personer utan arbetstillstånd påträffades. 

Kan man vara anställd utan anställningsavtal?

Ett anställningsförhållande uppkommer när du och den anställda har kommit överens om ett avtal

med information om anställningen och tjänsten. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Kan jag få sparken för att jag söker andra jobb?

Det är i lagen om anställningsskydd som majoriteten av regelverket som omgärdar avsked och uppsägningar återfinns. Eftersom det finns olika anledningar till att en arbetsgivare säger upp medarbetare, varierar reglerna kring vad som krävs för att få sparken mellan olika situationer. I Lagen om anställningsskydd, även känd som LAS, återfinns bland annat paragrafen som innebär "sist in, först ut". Detta appliceras när företaget måste göra nedskärningar till följd av arbetsbrist. Om du av någon anledning befinner dig i en situation där du hotas av uppsägning eller avskedning, kan du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Ska ansökan prövas?

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Hur länge kan man vara i Sverige utan att betala skatt?

Du som vistas i Sverige minst 6 månader, men kortare än 12 månader och arbetar hela eller del av den perioden ska i de flesta fall betala vanlig inkomstskatt i Sverige. Det innebär att du betalar cirka 30-50 procent i skatt på din inkomst beroende på hur mycket du tjänar.

För att bli skatteregistrerad och kunna betala vanlig inkomstskatt i Sverige ska du anmäla dig för preliminär A-skatt på blankett eller via vår e-tjänst.