:

Vad är Beskattningsregistret?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Beskattningsregistret?
 2. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 3. Var hittar jag registerutdrag?
 4. Hur registrerar jag mig för A-skatt?
 5. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 6. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 7. Kan man få registerutdrag digitalt?
 8. Är registerutdrag gratis?
 9. Får man öppna sitt belastningsregister?
 10. Hur får Skatteverket reda på inkomst?
 11. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?
 13. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 14. Hur gör Skatteverket kontroller?
 15. Vilka domar syns i belastningsregistret?

Vad är Beskattningsregistret?

Personer som är folkbokförda i Kalmar och har svårt att klara sin ekonomi kan söka bidrag från Kalmars stiftelser och fonder. Privatpersoner har sedan mitten av 1800-talet och fram till 1900-talet donerat pengar till fonder och stiftelser genom gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande.

Ansökningsperioden öppnar den 26 augusti och avslutas den 30 september. Du ansöker genom vår e-tjänst.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Var hittar jag registerutdrag?

Genom att beställa ett registerutdrag får du information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan själv beställa utdraget genom att klicka på ditt namn längst upp på sidan och välja Mina uppgifter. Mina uppgifter på internetbanken

Registerutdraget skickas sedan till din internetbank och finns tillgängligt genom att du klickar på ditt namn längst upp på sidan och väljer Dokument och avtal.

Hur registrerar jag mig för A-skatt?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Kan man få registerutdrag digitalt?

 • Arbete i skola och förskola.
 • Arbete på HVB-hem.
 • Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS).
 • Arbete eller uppdrag i föreningsverksamhet, t.ex. idrotts- eller fritidsföreningar, där man kommer i kontakt med barn och ungdomar.
 • Arbete med försäkringsdistribution.

Är registerutdrag gratis?

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har personer vars personuppgifter behandlas av Karolinska Institutet (KI) rätt att få veta om KI behandlar deras personuppgifter och på begäran få tillgång till personuppgifterna, ett s.k. registerutdrag. Här hittar du information om hur det går till att begära ett registerutdrag och hur begäran hanteras.

Registerutdraget är gratis och innehåller bland annat information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och vem som eventuellt har fått ta del av personuppgifterna. 

Får man öppna sitt belastningsregister?

SVAR: Det är ett lagkrav att visa utdrag när du blivit erbjuden ett jobb, eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn, exempelvis på en förskola, grundskola eller ett boende där barn tas emot. Men det gäller inte bara om du arbetar med barn. Registerutdrag krävs också för yrken inom psykiatrin eller missbruksvård och för vissa yrken i försäkringsbranschen eller på larmföretag.

SVAR: Ja och nej. De har ingen laglig rätt att kräva det. De kan be dig att visa ett, men du har rätt att säga nej. Det är bara i yrken med barnkontakt, psykiatrisk vård och vissa försäkringsyrken som det är lagkrav på att visa registerutdrag. Däremot finns i dag ingen lag som förbjuder de att fråga om du vill visa ett.

SVAR: Ja, enligt Kommunals förbundsjurist Olov Östensson kan de det om de inte redan lovat dig en anställning eller ett avtal är påskrivet.

SVAR: Ja, det finns ett lagkrav på att ledare för barn i idrottsföreningar eller andra barnverksamheter ska lämna ett utdrag om uppdragsgivaren ber om det.

Hur får Skatteverket reda på inkomst?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

Skulle det vara så att du inte har registrerat dig för f-skatt fast du borde ha gjort det kan du drabbas av både kvarskatt och dessutom kostnadsränta på den slutgiltiga skatten som Skatteverket fastställer.

Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Hur gör Skatteverket kontroller?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Vilka domar syns i belastningsregistret?

Genom personsöktjänster som Lexbase och MrKoll, kan vem som helst ta reda på om en person är dömd för brott. För en mindre peng kan man också läsa domen.

Lexbase och MrKoll samlar in uppgifter som är allmän handling och gör dem tillgängliga på nätet. De har ingen skyldighet att bort uppgifterna om någon ber om det. De behöver inte heller gallra domar efter en viss tid, som polisen gör i belastningsregistret.Martin Wetzler

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot många klagomål mot personsökstjänsterna genom åren.