:

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera faderskap?
 2. Hur registrerar man faderskap?
 3. Måste man anmäla faderskap?
 4. Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?
 5. Vart anmäler man faderskap?
 6. Vad händer om man inte skickar in namn till Skatteverket?
 7. Vad kostar det att göra ett faderskapstest?
 8. Kan man anmäla sin pappa?
 9. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 10. När ska man registrera faderskap?
 11. Måste jag säga vem som är pappa?
 12. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 13. Kan man göra faderskapstest gratis?
 14. Kan mamma neka faderskapstest?
 15. Hur anmäler man sin förälder?

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera faderskap?

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022.

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

När barnet är fött får kommunen information om det från folkbokföringen vid Skatteverket. Då skickar Familjerättsbyrån ett brev till mamman, med en svarstalong om föräldraskap. Fyll i och skicka tillbaka den så hör Familjerättsbyrån av sig och bokar in en tid för besök.

När ni besökt Familjerättsbyrån och skrivit på alla handlingar så skickar Familjerättsbyrån handlingarna till Skatteverket som registrerar den andre som förälder.

Hur registrerar man faderskap?

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022.

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

När barnet är fött får kommunen information om det från folkbokföringen vid Skatteverket. Då skickar Familjerättsbyrån ett brev till mamman, med en svarstalong om föräldraskap. Fyll i och skicka tillbaka den så hör Familjerättsbyrån av sig och bokar in en tid för besök.

När ni besökt Familjerättsbyrån och skrivit på alla handlingar så skickar Familjerättsbyrån handlingarna till Skatteverket som registrerar den andre som förälder.

Måste man anmäla faderskap?

Från den 1 januari 2022 kan föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Familj & barn

Hej! Jag fick barn med en man som sa att han inte ville ha henne. Jag mådde dåligt under den perioden och blev övertalad att skriva fader okänd vilket jag också tyvärr gjorde. Idag känner jag väldigt annorlunda och ångrar mig. Det jag nu undrar är om jag hör av mig till socialtjänsten och berättar vem pappan är kan jag få något straff för att jag har ljugit?

Vart anmäler man faderskap?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Vad händer om man inte skickar in namn till Skatteverket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

Vad kostar det att göra ett faderskapstest?

Man kan göra ett faderskapstest för att försäkra sig om vem som verkligen är far till ett barn. 

Till skillnad från en kvinna så kan en blivande pappa aldrig vara helt säker på om han är biologisk far åt barnet. Men det går idag att genomföra  faderskapstest som är snabbt, diskret billigt och enkelt.

Kan man anmäla sin pappa?

Myndighetsjuridik

Jag har sen 9 månader träffat en kille i en annan stad. Han var då uppe i skilsmässa, den gick igenom oktober 2019. Han har 3 barn med den här kvinnan och hon har inte varit samarbetsvillig någon gång och använder gärna barnen som spelbrickor och trycker på alla knappar hon kan för att få honom att må dåligt. Sen årskiftet så fick vi reda på att vi väntar barn och nu måste jag flytta till honom såklart eftersom han inte är flyttbar. Problemet är att jag har katter och hans yngsta son är allergisk mot just katt. Vi har dock löst problemet med att bygga en stuga på tomten där katterna kan vara så jag kan få med mig dom. Hans ex tycker inte att det är en så bra idé och har börjat hota honom med att dra in socialen om vi genomför det här. Han mår ju såklart jättedåligt över det här och vet inte vad han ska göra. Det gör ont i mig att se honom bli nedtryckt gång på gång av henne då han är en jättebra pappa och en bra människa. De känns nästan som att hon njuter av att se honom må dåligt. Jag tycker hon är löjlig som håller på såhär. Nu till frågan! Kan hon hålla på såhär och anmäla honom till socialen, trots att vi alla vet att han är en jättebra pappa och han skulle göra allt för sina barn?

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

När ska man registrera faderskap?

I Vänta barn‑guiden får du en personlig att göra-lista, lättlästa artiklar och tips samt fördjupad information om till exempel föräldrapenning, barnbidrag och 10‑dagar. Du får även veta om du behöver uppdatera din inkomst hos oss och när du behöver anmäla och ansöka. Informationen i guiden anpassas efter om du är gravid eller partner till den gravida, samt om du jobbar, är arbetssökande, studerande eller har eget företag. Din sysselsättning påverkar nämligen hur vi räknar ut din föräldrapenning.

Måste jag säga vem som är pappa?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Övrigt/annat

Hej, mina barn bär mitt efternamn och mitt ex namn (barnens pappa) som mellannamn. Jag ska nu gifta om mig och ta ett nytt efternamn. Vad händer med barnens efternamn då? Kan de behålla mitt gamla efternamn utan att jag heter det? Om mitt ex protesterar och vill att de byter hans efternamn, kan han få igenom det utan mitt medgivande då jag inte heter det längre?

Kan man göra faderskapstest gratis?

Hej,

Det finns ingen tidsgräns för att göra faderskapstest. Faderskapet för ett barn med en ogift mamma fastställs genom bekräftelse eller dom, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 3 §. Tingsrätten ska fastställa att en man är far till barnet om ett genetiskt test visar att han är fadern, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 5 §. Om en annan man tidigare har skrivit på en bekräftelse om att han är barnets far som har godkänts av modern och socialnämnden, ska denna bekräftelse då förklaras ogiltig av rätten, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 4 §. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.

Kan mamma neka faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Hur anmäler man sin förälder?

När du skriver en anmälan, beskriver du omständigheterna som gör att du är orolig för barnet: vad som har hänt och när, hur det har kommit till din kännedom, och barnets nuvarande situation. Om situationen är akut ska du kontakta socialtjänsten per telefon, och även göra en skriftlig anmälan. Om oron kvarstår eller om nya uppgifter kommer fram behöver du anmäla igen.