:

Vad menas med punktskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med punktskatt?
 2. Vilka punktskatter finns det?
 3. Vem ska betala punktskatt?
 4. Hur mycket är punktskatten?
 5. När betalar man punktskatt?
 6. När ska lämna in punktskatt?
 7. Hur redovisar man punktskatt?
 8. Hur betalar man punktskatt?
 9. Vad är återbetalning punktskatt?
 10. När ska man deklarera punktskatt?
 11. Hur mycket punktskatt varje år?

Vad menas med punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Vilka punktskatter finns det?

Senast kontrollerat: 06/07/2022

EU:s punktskatteregler gäller för följande produkter: alkohol, alkoholhaltiga drycker, tobak, energiprodukter och el. Reducerade skattesatser och undantag gäller för bland annat taxfree-varor.

Vem ska betala punktskatt?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Hur mycket är punktskatten?

Senast kontrollerat: 06/07/2022

EU:s punktskatteregler gäller för följande produkter: alkohol, alkoholhaltiga drycker, tobak, energiprodukter och el. Reducerade skattesatser och undantag gäller för bland annat taxfree-varor.

När betalar man punktskatt?

Punktskattedeklarationen ska ha kommit till Skatteverket senast vid den tidpunkt som framgår av följande tabeller. Olika tabeller gäller beroende på om företaget redovisar moms och storleken på beskattningsunderlaget för moms.

Det står även på deklarationsblanketten när den senast ska vara lämnad till Skatteverket. Observera att datumet för när punktskatte­deklarationen senast ska vara lämnad kan skilja sig åt från när andra skattedeklarationer (till exempel momsdeklarationen) ska vara lämnade.

När ska lämna in punktskatt?

Punktskatt finns på särskilda varor och tjänster och används för att styra konsumtionen i samhället. Våra äldsta punktskatter i Sverige är på tobak, energi och alkohol. 1 maj 2020 infördes en ny punktskatt i Sverige på plastbärkassar. Punktskatten för varje plastbärkasse är satt till 3 kr. Punktskatter bidrar även till att öka statens inkomster så man finansiera åtgärder kopplade till förbrukningen av varor. Punktskatt ska deklareras och betalas in genom ett skattekonto till staten. Punktskatten ingår i priset på en vara eller tjänst. 

Hur redovisar man punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Hur betalar man punktskatt?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Vad är återbetalning punktskatt?

Hej @Josefine Johansson 

Jag valde att fortsätter här i stället för att skapa en ny fråga, hoppas det är OK.

När ska man deklarera punktskatt?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur mycket punktskatt varje år?

De kraftiga skattehöjningarna på snus har inte lett till minskad snuskonsumtion i någon högre utsträckning – snarare motsatsen (se bilden nedan).

Som David Sundén beskriver det i en färsk ESO-rapport: ”Fortsatt stigande priser efter 2008 medförde dock inte att snusandet minskade, tvärtom ökade snusningen, och andelen snusare ökade tillbaka till de nivåer som gällde innan skattehöjningarna.”

Sannolikt hade en större relativ prisskillnad mellan snus och cigaretter kunnat leda till att fler svenskar valde snus framför cigaretter.

Antalet som röker i Sverige är rekordlågt jämfört med övriga EU-länder. År 2017 rökte sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige medan rökningen i övriga EU-länder varierade mellan 17 och 37 procent. Genomsnittet i EU är 26 procent. År 2017 rökte fem procent av den manliga befolkningen i Sverige dagligen, jämfört med 18 procent som snusade. Bland de svenska kvinnorna rökte 9 procent dagligen medan 4 procent snusade.

Som en följd av den låga andelen rökare i Sverige är den tobaksrelaterade dödligheten lägre i Sverige än i andra länder. År 2000 var 10 procent av dödsfallen bland svenska män i Sverige rökningsrelaterade, vilket var den lägsta andelen i Europa. Den genomsnittliga siffran för EU:s 25 medlemsstater var 23 procent. Kvinnorna i Sverige låg på samma nivå som den genomsnittliga nivån i EU år 2000; 7 procent av dödsfallen var rökningsrelaterade.