:

Hur redovisar man periodisk sammanställning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisar man periodisk sammanställning?
 2. Hur gör man en periodisk sammanställning?
 3. Vem kan lämna periodisk sammanställning?
 4. Måste man lämna periodisk sammanställning?
 5. Vem ska redovisa periodisk sammanställning?
 6. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 7. När ska man göra en periodisk sammanställning?
 8. När ska periodisk sammanställning skickas in?
 9. Vad är periodisk sammanställning?
 10. Vad gäller den periodiska sammanställningen?
 11. När ska du lämna in periodiska sammanställningen?

Hur redovisar man periodisk sammanställning?

När en faktura till en kund i utlandet bokförs mot ett konto som har en momskod kopplad till sig, sparas momskoden på verifikationsraden. Det är härifrån programmet hämtar de uppgifter som sedan redovisas i den periodiska sammanställningen. Läs mer om hur du tar fram rapporten i avsnittet Lämna in periodisk sammanställning till Skatteverket.

I kontoplanen, som följer med programmet, finns följande konton och momskoder upplagda för bokföring av momsfri försäljning av varor och tjänster inom EU:

 • 3058 Försäljning varor EU momsfri har momskod 35.
 • 3022 Frakter EU momsfri har momskod 35.
 • 3048 Försäljning tjänster EU momsfri har momskod 39.
 • 3057 Trepartförsäljning mellanman momsfri har momskod 38.

Hur gör man en periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Vem kan lämna periodisk sammanställning?

I den till Skatteverket inrapporterade periodiska sammanställningen ska alla varor och alla tjänster, oaktat art, som köparen in EU önskar ha momsfritt. I den periodiska sammanställningen ska inte försäljning till Norge räknas med. För att ni ska kunna rapportera in detta till en periodisk sammanställning krävs det att köparen lämnat sitt VAT-nummer och att ni angett detta nummer på er faktura till köpare.

Köparen av de varor som ni säljer momsfritt ska deklareras i köparens hemland och betalas moms på dessa. Det Skatteverket gör med de uppgifter som ni lämnat, är att skicka de till respektive lands skattemyndighet så att de kan säkerställa att köparen betalat in moms motsvarande de som ni redovisat i er periodiska sammanställning.

Det finns flera sätt som ni kan lämna i er periodiska sammanställning till Skatteverket:

 • Elektronisk via e-tjänsten Periodisk sammanställning hos Skatteverket
 • Elektronisk via tjänsten filöverföring hos Skatteverket
 • På papper via blanketten SKV 5740 som inte går att hämta via nätet utan måste beställas hos Skatteverket.

För de olika e-tjänsterna hos Skatteverket krävs att ni har en e-legitimation samt föranmält vilka tjänster ni vill använda elektroniskt.

Måste man lämna periodisk sammanställning?

I en periodisk sammanställning ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor eller vissa tjänster som har sålts momsfritt till företag i annat EU-land.

Om en företagare har sålt varor eller vissa tjänster momsfritt till ett annat EU-land ska uppgifter om försäljningen lämnas i en så kallad periodisk sammanställning. Momsfri försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder godkänns när köparen har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och när varan har förbrukats i eller transporterats till ett annat land inom EU.

Vem ska redovisa periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

När ska man göra en periodisk sammanställning?

Som du ser på bilden nedan är det inte så svårt som det verkar. Du ska helt enkelt summera värdet på alla varor du sålt till en kund inom EU under aktuell period (månad för varor eller kvartal för tjänster). Det knepiga brukar vara att hitta ett bra sätt att få fram denna information ur ditt bokföringsprogram.

Har du Speedledger och har valt till kundfaktureringsmodulen så kan du få en automatiskt rapport (men den innehåller bara de faktureringar du gjort med Speedledger). Har du fakturerat manuellt måste du lägga till dessa försäljningar manuellt. Ett annat sätt är att ta fram verifikationslistan för perioden och leta efter bokningar med momskod 390 i Speedledger, det är försäljning av tjänster till EU-kund (om du bokfört korrekt med momskoderna alltså).

När ska periodisk sammanställning skickas in?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad är periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning - Vad är periodisk sammanställning? 2020-01-22. En periodisk sammanställning, även kallad eu periodisk sammanställning, är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder.

Vad gäller den periodiska sammanställningen?

Datum för den Periodiska Sammanställningen. Den periodiska sammanställningen ska lämnas in samma datum varje efterföljande månad till Skatteverket oavsett om ni har månadsvis eller kvartalsvis sammanställning. De datum som gäller är den 20:e varje månad i fall ni redovisar på papper och den 25:e om ni redovisar elektroniskt.

När ska du lämna in periodiska sammanställningen?

Du som lämnar in din periodiska sammanställning på blankett ska ha lämnat in senast den 20:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar. Lämnar du in din periodiska sammanställning via e-tjänst är det den 25:e som gäller. Lämna periodisk sammanställning till Skatteverket via blankett eller e-tjänst