:

Vad är en fastighetstaxering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en fastighetstaxering?
 2. Var hittar jag min fastighetstaxering?
 3. När kommer nästa fastighetstaxering?
 4. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 5. Hur ofta är det fastighetstaxering?
 6. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 7. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 8. När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?
 9. Kan taxeringsvärdet sjunka?
 10. Vad tittar en mäklare på vid värdering?
 11. Måste man städa inför en värdering?
 12. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 13. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 14. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 15. När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?

Vad är en fastighetstaxering?

Fastighetstaxering innebär att man fattar beslut om indelning och typ av taxeringsenhet för fastigheten, vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha och om den är skatte- och avgiftspliktig. Taxeringsvärdet beräknas med hjälp av värderingsmodeller som är fastställda i lag och förordning. Taxeringsvärdet och reglerna för fastighetstaxeringen har betydelse även i andra sammanhang än vid beskattningen. Det finns allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering.

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Fastighetstaxeringsuppgifter samlas in av UC en gång per år.

Uppgifterna fastställs årsvis per den 1 januari av Skatteverket. Äger man en fastighet så skickar Skatteverket ut en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år.

När kommer nästa fastighetstaxering?

Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

I Munkfors kommun ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 36 procent, den högsta ökningen i landet. I tio kommuner minskade det genomsnittliga taxeringsvärdet. I Järfälla minskade det med 7 procent som var den största minskningen. I de tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, varierade taxeringsvärdesförändringarna. I Stockholm minskade det med 1 procent, i Malmö och Göteborg ökade det med 17 respektive 11 procent.

Av kommunerna med de högsta förändringarna ligger 3 av 10 kommuner i Värmlands län. Av de kommuner som har de lägsta förändringarna ligger alla i Stockholms län.

Hur ofta är det fastighetstaxering?

Vi genomför inte några värderingar utanför den egna förrättningsverksamheten. För beställning av värderingsuppdrag hänvisar vi till externa aktörer.

Två situationer kan särskiljas: Värdering av hela fastigheter till exempel inför fastighetsöverlåtelser, samt ersättning vid intrång i skogs- och jordbruksmark i samband med dragning av till exempel ledningar, vägar och järnvägar.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Publicerad: 06 jun 2008, kl 20:36Uppdaterad: 28 maj 2016, kl 13:38

Med hjälp av Expressens unika statistik över de senaste villaförsäljningarna kommun för kommun, kan du räkna ut marknadsvärdet på din villa. 

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Trots prisfallet taxeras landets småhusägare upp med i snitt 30 procent nästa år – men på vissa håll blir det ännu värre.  

Skattesmällen slår hårdast mot lågt värderade hus samt för tomträttsinnehavare som står inför omförhandling. 

När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?

Nu är det dags för särskild fastighetstaxering för fastigheter som har genomgått en väsentlig förändring. Fastighetsdeklarationerna skickas ut till berörda fastighetsägare i februari och ska lämnas in till Skatteverket redan den 6 mars 2023.

I början av februari skickas fastighetsdeklarationer ut till de fastighetsägare (exklusive lantbruksägare) vars fastighet har genomgått eller genomgår en väsentlig förändring per 1 januari 2023. Fastighetsdeklarationen ska senast skickas in till Skatteverket den 6 mars 2023 och kommer att innebära ett nytt taxeringsvärde och ny fastighetsskatt från och med år 2023. Exempel på väsentlig förändring är:

Kan taxeringsvärdet sjunka?

I dag den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Vad tittar en mäklare på vid värdering?

 • Fyll i dina uppgifter nedan
 • Din lokala mäklare kontaktar dig för ett möte
 • Vi värderar alla typer av bostäder
 • Skickliga och dedikerade fastighetsmäklare som har tillgång till de bästa värderingsverktygen.
 • Oavsett var du befinner dig kommer du komma i kontakt med en lokal mäklare som kan ditt område.
 • Våra mäklare ger dig alltid en pålitlig och realistisk värdering.
 • Din värdering baseras på både bostadens potential, aktuellt kundintresse och lokal marknadsstatistik.

Måste man städa inför en värdering?

Värderingen sker muntligt och går till så att någon av våra fastighetsmäklare kommer hem till dig och går igenom din bostad i lugn och ro. Vad gör just den unik? Är det charmen, omgivningarna eller kanske planlösningen? I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

VärderingIntresserad av att veta vad din bostad är värd? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig.

Den här typen av värdering passar för dig som vill sälja nu eller senare, eller helt enkelt bara är nyfiken på värdet. I samband med en fri värdering kan vi även passa på att sätta igång en värdebevakning åt dig. På så sätt kan du följa värdet på din bostad över tid. Så slipper du ha mäklare springandes hos dig hela tiden.

I bankrelaterade värderingar behövs ett skriftligt underlag. Det kan bero på att du vill höja ditt bolån, förhandla om bolåneräntan eller lägga om lånen för att minska amorteringskravet. Då kan du be oss att värdera om din bostad och mot en mindre kostnad får du ett skriftligt bevis på marknadsvärdet. Tillsammans med en av våras mäklare går du igenom bostadens läge, skick och annat som gör din bostad unik. För att det ska gå smidigt, plocka gärna fram viktiga papper som handlar om din bostad. Bra att ha till hands är köpekontraktet, dina nuvarande lånehandlingar, uppgifter om driftskostnader och eventuell månadsavgift (om du bor i bostadsrätt), planritning och uppgift om boyta samt eventuella kvitton på gjorda renoveringar samt om- och tillbyggnader. Efter vårt besök får du ett skriftligt intyg på bostadens nya värde, att skicka till din bank.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Den allmänna fastighetstaxeringen görs vart sjätte år och innebär att alla fastighetstyper förutom småhus (villor) och lantbruk får nya taxeringsvärden. En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering. I vissa situationer kan det finnas undantag och vara lägre även om det fortfarande är rättvisande.

En tumregel är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxering.

I år (2019) är det dags för en allmän fastighetstaxering och med tanke på de senaste årens högkonjunktur kommer den innebära kraftigt höjda taxeringsvärden för många fastigheter.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

När Skatteverket räknar ut ditt taxeringsvärde var tredje år så tittar de på hur marknadsvärdet för ditt hus ser ut i ditt område under en viss period – alltså hur mycket ditt hus anses vara värt på bostadsmarknaden under perioden. Den period de tittar på är de två år som följer direkt efter den senaste taxeringen.

Men nu tänker du kanske att bostadsmarknaden går ju upp och ner, väldigt hastigt ibland, och tre år är en ganska lång tid där mycket kan hända. Därför är inte denna uträkning alltid helt korrekt vid alla tidpunkter under den här treårsperioden. När Skatteverket kommit fram till vilket marknadsvärde din fastighet har så blir taxeringsvärdet 75% av denna summa – och detta baserar man sedan din beskattning på. 

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Funderar du på när skatteåterbäringen kommer att trilla in på kontot? I den här artikeln går Zensum igenom de vanligaste frågorna och svaren om skatteåterbäring 2023, vilka viktiga datum du behöver ha koll på och när du behöver ha deklarerat för att få tillbaka pengarna vid en viss tidpunkt.‍

Skatteåterbäring är den del av skatten som du får tillbaka om du har skattat för mycket på dina inkomster under föregående år. Det är inte bara privatpersoner som kan få skatteåterbäring, utan även företag.‍

Det som avgör när du får pengarna insatta på kontot är den tidpunkt och på vilket sätt du deklarerar. En annan aspekt som påverkar är om du behöver ändra några uppgifter i deklarationen, så som göra ränteavdrag på bolån, eller om du bara kan godkänna deklarationen och skicka in direkt.‍‍

När får man skatteåterbäring 2023 med ändringar?

Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Du som har en digital brevlåda får din deklaration som pdf-fil dit.

Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.