:

Är solceller avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är solceller avdragsgillt?
 2. Hur mycket avdrag för solceller?
 3. Vilka avdrag kan man göra på solceller?
 4. Får man göra rotavdrag på solceller?
 5. Vad gäller för solceller 2023?
 6. Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?
 7. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 8. Hur mycket skattereduktion solceller?
 9. Måste man betala skatt för solceller?
 10. Måste man betala skatt på solceller?
 11. Måste man ansöka om bygglov för solceller?
 12. Vad är rimligt att betala för solceller?
 13. När är det lönt att installera solceller?
 14. När lönar det sig med solceller?
 15. När lönar det sig att installera solceller?

Är solceller avdragsgillt?

På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud…

Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

Hur mycket avdrag för solceller?

Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

Vilka avdrag kan man göra på solceller?

Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

Får man göra rotavdrag på solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Vad gäller för solceller 2023?

 • Det gamla solcellsbidraget på 20 procent utgick år 2020.
 • Solcellsbidraget ersattes med grönt teknik avdrag 2021.
 • Avdrag för solceller är 20 % av material- och installationskostnader.
 • Grönt avdrag är med schablon 19,40 % av totalkostnaden för solceller.
 • Det finns inget solcellsbidrag för företag och föreningar idag.
 • Det nya gröna avdraget dras av direkt på fakturan.
 • Maxbeloppet för grönt avdrag är 50 000 kronor per person per år.

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, ett så kallat grönt avdrag. Solcellsbidraget ges i form av ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av material- och arbetskostnader. Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader. Grönt skatteavdrag blir därav 19,4 procent av totalkostnaden för solceller (0,2*0,97 = 0,194).

OBS! Grönt avdrag för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Hur mycket bidrag kan man få vid installation av solceller?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri av oss.

Vi är positiva till det gröna rotavdraget för solceller och batterier och tror att det skyndar på omställningen till hållbar energi. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för det vanliga rot- och rutavdraget som motsvarar 9% av material- och arbetskostnad för solceller. Det gröna rotavdraget är därmed enklare att använda än tidigare investeringsstödet, som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

 • Anmäl intresse och få fri offert

  Gör solcellskalkylen för att få ett estimat på vad solceller skulle kosta på just ditt tak. Beställ sedan en fri offert.

 • Vi ringer upp dig

  När vi ringer upp dig för att diskutera vidare om dina förutsättningar för solceller, ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.

 • Du får en faktura av oss

  Efter din installation får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.

 • Vi ansöker om utbetalning

  Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om du inte skulle beviljas skattereduktion för grön teknik, fakturerar vi dig beloppet.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Vinterns och vårens elräkningar har fått många husägare att sova dåligt. Med stor sannolikhet kommer de höga elkostnaderna att bestå över lång tid. Det finns lyckligtvis flera alternativ för hur man som husägare kan minska sin elkostnad, och samtidigt bidra till en mer hållbar planet. Ett av dessa alternativ är att installera solceller.

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

Hur mycket skattereduktion solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Måste man betala skatt för solceller?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Måste man betala skatt på solceller?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Måste man ansöka om bygglov för solceller?

 • När krävs det bygglov för solfångare och solcellspaneler?
 • Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar
 • Solenergianläggningar utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Fristående solenergianläggningar
 • Solenergianläggningar kan kräva bygglov enligt detaljplan
 • Solenergianläggningar kan kräva anmälan
 • Solcellsanläggningar får inte vara planstridiga
 • Vilka krav gäller för solenergianläggningar?
 • Vad händer om solenergianläggningarna inte uppfyller kraven?
 • Kan någon klaga på solenergianläggningen?
 • Andra tillstånd kan krävas
 • EU-förordning påverkar handläggning
 • Relaterad information

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar. Det finns dock undantag från lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial för en- och tvåbostadshus. Det finns också undantag för andra byggnader än en- och tvåbostadshus för fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård. Dessa undantag gäller även vid byte till tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar.

Vad är rimligt att betala för solceller?

Är du intresserad av att satsa på solceller och vill veta vad en solcellsinstallation kostar? Här ger vi exempel på offerter för en normalstor villaanläggning (9 kW).

Priserna på solcellspaneler har sjunkit under senare år, samtidigt som villkoren för att installera och sälja egen solel har förenklats. Det har lett till att många husägare nu spanar mot sina tak och tänker att det kan vara läge för en investering.

– De flesta villor har utrymme för en solcellsanläggning kring 5-10 kilowatt. Men trenden är att man väljer den övre nivån om det finns tillräckligt med takyta. Med ett större system blir priset per installerad kilowatt något lägre, samtidigt som anläggningen ger större utbyte för att använda eller sälja egen el, säger Erik Wallnér, rådgivare på Solcellskollen.se.

När är det lönt att installera solceller?

– Nu tar det nästan tolv månader att få ett solenergisystem installerat på grund av hög efterfrågan, och förhoppningsvis ser vi att elpriserna börjar sjunka då.

Att beräkna den tekniska och ekonomiska prestandan för ett solcellssystem är komplext, men grundläggande för en god ekonomi är ett tak i öppet söderläge. För att göra kalkyler kring hur lönsam en anläggning är kan man exempelvis använda Energimyndighetens kalkyl för solel.

Liknande kalkyler kan även göras med hjälp av de så kallade Solkartor som Nelson Sommerfeldt tagit fram inom sin forskning. Beräkningarna inkluderar riskanalyser och tar bland annat hänsyn till kostnader för solpaneler, elpris och teknikens livslängd.

När lönar det sig med solceller?

Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10 till 14 år. Nedan kan du se en grov kalkyl där vi räknat på en genomsnittlig solcellsanläggning och dess återbetalningstid.

När lönar det sig att installera solceller?

Fredrik Byström Sjödin, expert på installationsteknik-elsäkerhet på Installatörsföretagen berättar att ett tränat öga kan se direkt om solcellsinstallationen är fackmannamässigt utförd.

- Det får inte finnas för många paneler på ett tak och kablarna och växelriktarna bör ligga i någon typ av kanalisation, alltså i en ränna eller i ett rör. Annars kan de skava mot vassa plåtkanter och när de skadas kan de förstöra isoleringen. Till slut kan det i värsta fall uppstå en antändning av brännbart material på taket, säger Fredrik Byström Sjödin.

För att montera solcellspaneler måste det vara ett elinstallationsföretag enligt lagstiftningens krav. För att kunna kalla sig det ska bolaget ha en elinstallatör, vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register, och ha ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett ledningssystem som beskriver vilken typ av elinstallationsarbeten företaget utför, vem som utför dessa arbeten, och hur de utförs.  

Däremot räknas inte montage av vanlig bärläkt eller stativ och fästelement utan elektriskt material som något elinstallationsarbete. Dessa typer av arbeten kräver med andra ord inte att du anlitar ett elinstallationsföretag.

Begreppet certifierad solcellsinstallatör kommer ur ett EU-direktiv som är implementerat i Sverige.

- Problemet är att certifieringen inte har någon koppling till Sveriges regler om att solcellsinstallationen måste genomföras av ett elinstallationsföretag där det ska finnas en elinstallatör, säger Fredrik Byström Sjödin.

Det är alltså ett frivilligt certifikat och en kvalitetsstämpel, men det är ingenting som räcker eller krävs för att man ska få utföra solcellsinstallationer.