:

Är det moms på varor från Schweiz?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på varor från Schweiz?
 2. Vilka länder är med i EU moms?
 3. Får man dra av EU moms?
 4. Är det moms på tjänster utanför EU?
 5. Är Schweiz med i EU?
 6. Måste man betala moms inom EU?
 7. Hur fungerar det med moms inom EU?
 8. Hur bokför man EU moms?
 9. Måste man betala moms utanför EU?
 10. Hur bokförs moms utanför EU?
 11. När lämnade Schweiz EU?
 12. Hur mycket betalar man i skatt i Schweiz?
 13. I vilket land ska moms betalas?
 14. Hur bokför man moms utanför EU?
 15. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Är det moms på varor från Schweiz?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Vilka länder är med i EU moms?

I många länder är det upp till säljaren att tillämpa rätt momssats. Om momssatsen ändras ansvarar du även för att uppdatera den momssats som kunderna debiteras. Om du inte uppger någon momsinformation lägger Google inte moms på beställningarna. Sök kvalificerad rådgivning om du behöver hjälp med skatter och moms.

Det är Googles ansvar att beräkna, ta ut och remittera moms för appar och innehåll i Google Play Butik för kunder inom EU (i enlighet med EU:s momslagstiftning). När kunder inom EU köper appar och innehåll vidarebefordrar Google momsen till ansvarig myndighet. Säljaren behöver inte beräkna och betala in moms för kunder inom EU.

Får man dra av EU moms?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Är det moms på tjänster utanför EU?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Är Schweiz med i EU?

Medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte EU-länder men de hör till Schengenområdet och därför kan man resa till dem på samma villkor som till EU-området.

Måste man betala moms inom EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur bokför man EU moms?

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

Måste man betala moms utanför EU?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur bokförs moms utanför EU?

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter, moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

När lämnade Schweiz EU?

EU är ett unikt partnerskap mellan 27 europeiska länder som kallas medlemsstater, medlemsländer eller EU-länder. Tillsammans täcker de större delen av Europa. I EU bor omkring 447 miljoner människor, vilket motsvarar ungefär 6 % av hela världens befolkning. Medborgarna i EU-länderna är också automatiskt EU-medborgare.

Ta en titt på listan med flaggor och namn på länder till höger. Alla länderna ligger i Europa, men inte alla är med i EU. När du har hittat EU-länderna letar du upp dem på kartan. Om du behöver hjälp kan du ta en titt på denna webbplats: europa.eu/!Vf3dWc

Tänk dig att du jobbar på en turistbyrå i ditt land. Välj ut de två EU-länder som du känner till bäst och skriv en kort text om dem riktad till turister. Du kan t.ex. skriva om hur många personer som bor i de två länderna och vad huvudstäderna heter, eller om vad länderna har att erbjuda en besökare (mat, kultur, språk osv.).

Hur mycket betalar man i skatt i Schweiz?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

I vilket land ska moms betalas?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur bokför man moms utanför EU?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.