:

Hur kan man se hur mycket någon tjänar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man se hur mycket någon tjänar?
 2. Hur får man reda på sin årsinkomst?
 3. Är inkomstuppgifter offentliga?
 4. Kan man kolla lön anonymt?
 5. Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?
 6. Är det lagligt med ratsit?
 7. Hur ser man sin inkomst på Skatteverket?
 8. Vad är en normal årsinkomst?
 9. Var kan jag se mina inkomstuppgifter?
 10. Var hittar jag mina inkomstuppgifter?
 11. Är man helt anonym på Ratsit?
 12. Kan man se vem som har sökt på Mrkoll?
 13. Är det lagligt med Ratsit?
 14. Kan jag se vem som sökt mig på Ratsit?
 15. Kan man dölja sig på Ratsit?

Hur kan man se hur mycket någon tjänar?

Det finns flera olika inkomstslag och den vanligaste är inkomst av tjänst som avser den lön man tjänar på sitt arbete. Andra inkomstslag är inkomst av näringsverksamhet som avser lön som genereras av t ex en enskild firma. Inkomst av kapital avser den inkomst som genereras av te x värdepapper, uthyrning av fastighet mm.

Hur får man reda på sin årsinkomst?

Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att dina studiemedel (bidrag och lån) eller ditt studiestartsstöd påverkas. Fribeloppet gäller per kalenderhalvår, 1 januari-30 juni och 1 juli–31 december. Om du har högre inkomster än fribeloppet har du inte rätt till lika mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Både bidrag och lån minskar.

 • hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd
 • om du ansökt om studiemedel för heltid- eller deltidsstudier.

Är inkomstuppgifter offentliga?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.

Kan man kolla lön anonymt?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.

Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

 Från och med måndag ska därför Ratsit skicka ut ett brev till alla som har blivit eftersökta via deras tjänst. Där framgår både vem som har sökt information och vilka uppgifter som har lämnats ut.

 - Det är inte mycket att göra, det är bara att anpassa sig efter de gällande reglerna. Men det hade förstås varit smidigare om vi kunde ha det som nu, säger Anders Johansson, företagets vd.

Är det lagligt med ratsit?

Det kan tyckas underligt att sajter får basunera ut personliga uppgifter på det här sättet, särskilt efter att relativt nya, europeiska lagstiftningar, såsom gdpr, införts just för att värna om vår integritet och rätt till anonymitet på nätet.

I Sverige är dock den svenska grundlagen och yttrandefriheten fortfarande otroligt kraftfull, vilket gör det lagligt för alla utgivare med ett utgivningsbevis att dela med sig av information som finns att hämta i Folkbokföringen. Sajterna listade under som vägrar ta bort personuppgifter har därför sett till att förskansa sig ett utgivningsbevis och hänvisar till detta.

Om du tycker det här låter konstigt, är du inte den enda. I skrivande stund pågår juridiska processer för att se om det här egentligen är en rimlig tolkning av lagstiftningen.

Du kommer snart märka att på grund av tryckfriheten är det omöjligt att bli helt och hållet borttagen från vissa sajter, men du kan bli raderad ur deras publika sök.

Om du av någon anledning är orolig för din egen säkerhet kan du förstås ansöka om att få skyddad identitet och därmed plockas bort helt från Folkbokföringen. Då försvinner du också från sajterna som är listade nedan.

Det finns olika typer av skyddad identitet, läs mer på Polisens hemsida om olika typer av sekretessbeläggning och skyddade personuppgifter. Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur du går till väga för att ansöka om att få skyddade uppgifter.

Hur ser man sin inkomst på Skatteverket?

Här kan du läsa kolumnindelningen för 2023 års skattetabell och skattetabellerna för föregående två år.

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Vad är en normal årsinkomst?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Var kan jag se mina inkomstuppgifter?

I oktober ordnar vi två utbildningar för betalare: 4.10. vårt ämne är vad föreningar borde veta om anmälan av uppgifter och 5.10. hur anmäler du uppgifter på pappersblankett.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig med

Var hittar jag mina inkomstuppgifter?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Är man helt anonym på Ratsit?

Ratsit.se används årligen av 5,5 miljoner svenskar, både i arbetet och privat. Databaserna innehåller ca 8 miljoner personer och 2,2 miljoner företag/organisationer. Det är helt kostnadsfritt att söka och få fram rikligt med basinformation. Utöver gratistjänsterna finns ett antal avgiftsbelagda produkter för dig som vill ha ytterligare information. Det framgår tydligt när något är avgiftsbelagt och det krävs alltid en aktiv handling för att köpa något.

Kan man se vem som har sökt på Mrkoll?

Mrkoll är en söktjänst för information om privatpersoner, utvecklad för konsumenter. Vi samlar information från offentliga register och hanterar den för att göra den lättförstålig. Vi sammanställer information om personer som är 16 år eller äldre. Totalt finns cirka 8.4 miljoner individer sökbara i tjänsten.

Du kan söka med hjälp av ett fullständigt namn, delar ur ett namn och/eller kombinera en gatu- eller postadress. Du kan också söka med hjälp av ett personnummer.

Är det lagligt med Ratsit?

 • Öka skyddet för dina personuppgifter
 • Om du blivit kränkt på nätet
 • Dina rättigheter i vården
 • Lämna ett klagomål
 • Anmäl olaglig kamerabevakning
 • Lämna in en visselblåsning
 • Utföra ärenden
 • Behöver ni ansöka om tillstånd till kamerabevakning?
 • Måste ni utse ett dataskyddsombud?
 • Guider för innovationsaktörer

Kan jag se vem som sökt mig på Ratsit?

I menyn nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Ratsit och våra produkter. Skulle du mot förmodan inte få svar på din fråga ber vi dig kontakta vår kundservice.

Kan man dölja sig på Ratsit?

Hem > H > Hur Blir Man Dold På Ratsit?

På Ratsit är det bara möjligt att ta bort sina uppgifter från den öppna sökmotorn. Det innebär att uppgifterna inte kommer att synas för personer som inte är inloggade. För att göra detta mailar du till [email protected] eller tar kontakt via formuläret på hemsidan.