:

Hur lång tid tar det att få beslut från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att få beslut från Skatteverket?
 2. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 3. Hur skriver man till Skatteverket?
 4. Hur får man kontakt med Skatteverket?
 5. Kan man boka möte med Skatteverket?
 6. Får man ha mössa på id-kort?
 7. Vilken adress ska man skicka deklarationen till?
 8. Vad ska skickas in till Skatteverket?
 9. Kan man ringa till Skatteverket?
 10. Kan Skatteverket kolla bankkonto?
 11. Kan Skatteverket se mitt konto?
 12. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 13. Får man ha glasögon på id-kort?
 14. Hur blir man Snygg på körkortet?
 15. Var skickar jag min deklaration?

Hur lång tid tar det att få beslut från Skatteverket?

Skatteverket ska befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg om det har gått oskäligt lång tid efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att skattetillägg ska tas ut. Om det är den uppgiftsskyldiga själv som orsakat dröjsmålet är dröjsmålet normalt inte ett skäl för att befria från skattetillägget (51 kap. 1 § andra stycket 3 SFL).

Den aktuella bestämmelsen bygger på artikel 6 första punkten i Europakonventionen enligt vilken bl.a. den som anklagas för brott har rätt till en domstolsprövning inom skälig tid. Det framgår inte av konventionen vad som menas med skälig tid. Inte heller av Europadomstolens praxis går det att exakt få fram vad som är skälig tid.

I normal handläggningstid ingår skälig tid för Skatteverket att kommunicera, göra rättsutredningar och skriva beslut. Viss s.k. liggetid, d.v.s. tid när ett ärende väntar på att handläggas, ingår också.

Måste man boka tid hos Skatteverket?

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Hur skriver man till Skatteverket?

Du kan inte få din skatteåterbetalning insatt på någon annans konto. Om utbetalningen sker från ett bolags skattekonto måste även bankkontot tillhöra bolaget.

Hur får man kontakt med Skatteverket?

 • Ställ en fråga eller lämna ett svar 
 • Ställ en teknisk fråga
 • Ta del av allmän handling
 • Skicka in synpunkter och idéer
 • Tipsa om misstänkt fusk

Välj i första hand Ställa en fråga för att få svar på en fråga som gäller dig som privatperson eller ditt företag. Använd det här formuläret även när du har ett pågående ärende hos oss. Vi har inte möjlighet att svara på frågor som innehåller länkar till andra molntjänster, program eller liknande. Det är därför viktigt att du skriver in din fråga direkt i formuläret.

Kan man boka möte med Skatteverket?

Våra medarbetare på Skatteupplysningen finns tillgängliga via chatt med ordinarie öppettider vardagar kl. 9–15.

Du hittar chatten för privatpersoner under fliken Privat, Skatter och deklarationer när du är inloggad på Mina sidor.

Får man ha mössa på id-kort?

En kallelse skickas ut via e-post till alla som är anmälda till ett högskoleprov veckan före provet äger rum. Då kan du även hämta din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu, Öppna i nytt fönster. Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.   

Om du som är anmäld inte ser din kallelse när du loggar in på ditt konto ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig och din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. Därför måste du ha en giltig legitimation med dig. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen.

Vilken adress ska man skicka deklarationen till?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Vad ska skickas in till Skatteverket?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Kan man ringa till Skatteverket?

Våra medarbetare på Skatteupplysningen finns tillgängliga via chatt med ordinarie öppettider vardagar kl. 9–15.

Du hittar chatten för privatpersoner under fliken Privat, Skatter och deklarationer när du är inloggad på Mina sidor.

Kan Skatteverket kolla bankkonto?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto.

Kan Skatteverket se mitt konto?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

– Om man ska nå framgång med kontroller så måste man kontrollera 50-80 procent av alla yrkade avdrag och det går inte när mängden är så stor. Ett mer effektivt sätt att öka skatteintäkterna och uppnå mer rättvisa är att påverka normen så att folk vill göra rätt för sig – men också att göra det enklare att göra rätt, säger Johan Schauman.

Får man ha glasögon på id-kort?

Det gäller att dina pupiller syns på bilden. Och det är klart att glasögonens glas kan skapa reflexer som gör att man inte ser ordentligt. Då får du ta en ny bild. Men det ska inte bli reflexer om du använder dig av en automat som är särskilt till för passbilder.

Om du köper glasögon online hos oss så kan du ju se att det finns många olika typer av ramar och former. En del kan faktiskt vara så skrymmande att det inte blir en bra passbild. Då får du ta av dig glasögonen så att pupiller, ögonbryn och panna kan ses ordentligt på bilden!

Hur blir man Snygg på körkortet?

Att kisa försiktigt är hemligheten bakom en glödande blick. Gör ögonen lite mindre som om du stirrar på något, vidöppna ögon och höjda ögonbryn kan snarare få dig att se skrämd eller osäker ut.

– I grund och botten handlar det om att göra ögonen mindre genom att höja de lägre ögonlocken – som om du stirrar på något på avstånd. Men det är bara de undre ögonlocken som du ska röra – inte ögonbrynen eller någon annan del av ansiktet, säger John Godwin.

Att inte le för mycket skapar en kontakt med åskådaren och hjälper dig att se vänlig ut.

– Att bli bra på bild handlar inte om att se lycklig ut, utan om att skapa ett band med den som tittar på bilden. När vi ler brukar vi försöka förmedla glädje men i stället bör man se ut som att man är vänligt sinnad.

Var skickar jag min deklaration?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.