:

Vad kan man kvitta aktievinst mot?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man kvitta aktievinst mot?
 2. Vad menas med Aktiefållan?
 3. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 4. Var hittar jag K4 blankett?
 5. Hur mycket skatt på ISK 2023?
 6. Hur mycket skatt ska man betala på aktie vinst i Sverige?
 7. Vad händer om en aktie går ner till noll?
 8. Hur vet man om en aktie är bra?
 9. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Måste man skicka in K4-blankett?
 12. Måste man lämna in K4?
 13. Vad är nackdelen med ISK?
 14. När ska man inte ha pengar på ISK?
 15. Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?

Vad kan man kvitta aktievinst mot?

Kvittning på Aktie- och fondkonto

Har du förluster på fonder eller aktier? Då ska du i första hand kvitta dem mot värdepapper som gått med vinst. Säljer du till exempel förlustaktier och vinstaktier under samma år, så får du kvitta vinsten mot förlusten till 100 procent.

Vad menas med Aktiefållan?

Fusion och fållade kapitalförluster

Vi planerar att genomföra en fusion där ett helägt dotterbolag ska gå upp i moderbolaget. I dotterbolaget finns aktieförluster i den så kallade aktiefållan. Det vill säga förluster som inte har kunnat kvittas mot vinster. Övertar moderbolaget dotterbolagets förluster så att de kan kvittas mot framtida vinster på aktier?

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Var hittar jag K4 blankett?

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Försäljningar av aktier på en traditionell depå ska deklareras på en K4-blankett.

Vi erbjuder färdigifylld K4-blankett som du kan beställa av oss nedan. Du kan även beställa din K4 via vår kundservice på mejl eller telefon 08-5065 1700.

Hur mycket skatt på ISK 2023?

Schablonskatt förknippas främst med skatteuträkning för investeringar inom investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Denna artikel har därmed störst fokus på dessa sparformer och ställer dessa mot alternativet, alltså att spara inom en aktie- och fonddepå.

Nedan går vi igenom ingående hur schablonskatt räknas ut och hur det påverkar ditt ISK-sparande. Men för en snabb uträkning kan du använda följande formel:

För 2023 höjs ISK-skatten till 0.882%. Du kan räkna ut din schablonskatt för 2023 genom att ta ditt kapitalunderlag multiplicerat med 0,00882.

Hur mycket skatt ska man betala på aktie vinst i Sverige?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Vad händer om en aktie går ner till noll?

Tex om jag köper aktie för 2000 aktiern går ner nu är min 2000kr 0kr är då dom 2000 borta för alltid eller får jag tillbaka dom/alt lite mer om aktiern går upp till eller överstiger vad jag köpte dom för?

vet inte hur jag ska formulera de bättre

Hur vet man om en aktie är bra?

Priset på aktier ändras hela tiden. För en trader kan de dagliga svängningarna vara intressanta men för en investerare med lång sparhorisont gäller det att blicka bortom ”bruset” och skärskåda bolaget. Vad är det som kommer att få priset att stiga på sikt?

Det är här värderingen kommer in. De flesta investerare värderar aktierna på ett eller annat sätt för att bedöma om det är köpläge eller inte. På motsvarande sätt väljer vissa investerare att skala ner på en investering eller kliva ur den helt och hållet ifall aktierna blir övervärderade. Genom att köpa undervärderade aktier ökar du oddsen att priset kommer att stiga i framtiden. Undervärderade aktier är en aktie som är värd mer än vad marknaden är villig att betala för den för tillfället.

Med hjälp av värdering får investeraren en fast grund att stå på, fundamentala data om vad bolaget verkligen är värt. Hur vet man om en aktie är köpvärd? Genom att göra en värdering kan du bedöma vilken aktie av två liknande bolag som är mest köpvärd. Du kan även använda värdering för att bedöma ifall det är intressant att investera i en viss sektor eller inte.

Det finns 2 sätt att värdera en aktie. Det finns flera sätt att värdera aktier på men grovt förenklat kan vi säga att det finns två typer av värderingar för att hitta undervärderade aktier:

 • Absolut värdering: Denna metod tittar enbart på det enskilda bolagets fundamentala data. Hur är företagets kassaflöde? Hur ser utdelningarna ut? I vilken takt växer företaget? Diskonterad kassaflödesanalys (eller DCF-värdering) är ett vanligt sätt att göra en absolut värdering på. Residualinkomstvärdering är ett annat sätt.
 • Relativ värdering: Den vanligaste metoden för att värdera noterade bolag på börsen. Denna typ av värdering går ut på att jämföra värdet på en aktie med andra liknande aktier. För att göra detta används nyckeltal. Denna typ av värdering kallas även för multipelvärdering.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Den explosionsartade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatteverket att reagera.

– Våra undersökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Kontanthanteringen är samhälls­viktig och ansvaret för att upprätthålla den bör självfallet ligga på staten, inte privata aktörer. Det skriver Bankomats vd Nina Wenning i en replik.

Måste man skicka in K4-blankett?

Vi skickar inför deklarationen alltid kontrolluppgifter till Skatteverket avseende ditt konto.

Kontrolluppgifterna som har skickats för just dig finner du på sidan för deklaration och underlaget heter "Deklarationsunderlag".

Måste man lämna in K4?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Vad är nackdelen med ISK?

Syftet med investeringssparkontot är enligt Riksdagen att stimulera privatpersoner att spara i aktier. Anledningen till det är för att det hjälper Sveriges företag att växa sina intäkter och vinster, vilket ökar skatteintäkter och antalet jobb. Regeringen jobbar just nu på att höja skatten något på ISK, eftersom skatten ansågs vara för fördelaktig för privatpersoner.

När ska man inte ha pengar på ISK?

Uttag från ISK kan göras när som helst och är i regel kostnadsfria. Det är enkelt att ta ut pengar från ett ISK.

 • Logga in på internetbanken där du har kontot (eller gå till bankkontoret).
 • Begär ett uttag från ditt ISK-konto.
 • Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från ett investeringssparkonto.

För att förstå varför du inte betalar skatt vid uttag från ISK måste vi förklara begreppet schablonintäkt som är centralt för investeringssparkontot.

Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.