:

Vad är en friskvård?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en friskvård?
 2. Är friskvård lönsamt?
 3. Vem har rätt till friskvård?
 4. Vad är friskvård på arbetsplatsen?
 5. Är fotvård friskvård?
 6. Är fiske friskvård?
 7. Vad ingår inte i friskvård?
 8. Är friskvård skattefritt?
 9. Vad är ett normalt friskvårdsbidrag?
 10. När har man rätt till Friskvårdstimme?
 11. Är ansiktsmassage friskvård?
 12. Är fysioterapi friskvård?
 13. Vad ingår i frisktandvård?
 14. Hur mycket får man tillbaka på friskvård?
 15. Vad ingår i friskvård 2023?

Vad är en friskvård?

En förmån som de flesta företag använder sig av redan idag är friskvård – men vad är det egentligen och hur ser du till att den inte bara resulterar i olika punktinsatser? Genom att arbeta med friskvårdsprogrammet på ett strategiskt sätt finns större förutsättningar för att lyckas – och därmed få friskare personal, samtidigt som du skapar en mer produktiv arbetsmiljö.

Friskvård är aktiviteter och strategier som syftar till att förbättra den fysiska och mentala hälsan hos de anställda. Syftet för företaget är samtidigt att minska antalet sjukfrånvarodagar och se till att de anställda håller sig friska och pigga på både lång och kort sikt. En god friskvård kan dessutom minska negativa konsekvenser av stress, förebygga utbrändhet, öka produktiviteten och främja välbefinnande i organisationen.

Är friskvård lönsamt?

Alla chefer älskar friskvård. Ja nästan, i varje fall. Chefs undersökning bland 577 svarande visar att 92 procent av Sveriges chefer ägnar tid, kraft och pengar åt friskvårdssatsningar.

Mer än var fjärde chef är dessutom beredd att betala mer än 3 000 kronor per medarbetare och år för att förbättra medarbetarnas hälsa. De sponsrar gymkort, uppmuntrar till hälsosam kost eller an­­mäler medarbetarna till motionslopp.

Vem har rätt till friskvård?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Vad är friskvård på arbetsplatsen?

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler. Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Somliga arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.

För arbetsgivaren – som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka – är sådana investeringar ofta lönsamma.

Är fotvård friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är fiske friskvård?

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet för oss som fiskar. 

Fiskekort ingår i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda, enligt domar år 2020 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Notera att friskvårdsbidraget bara kan användas för fiskekort och inte för att köpa fiskeutrustning, betala medlemsavgifter i föreningar eller för att hyra redskap eller båtar för aktiviteter på egen hand. 

Vad ingår inte i friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som är tänkta att främja de anställdas hälsa. Det kan röra sig om motionsaktiviteter eller sportutövande – men även behandlingar som lindrar stelhet eller smärta.

Friskvårdsbidraget är ett bidrag som arbetsgivare kan välja att ge sina anställda. Det finns inget krav på att varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är helt skattefritt och avdragsfritt, vilket betyder att varken arbetsgivaren eller den som nyttjar bidraget behöver betala skatt på beloppet. Detta gäller om friskvårdsbidraget är mindre än 5 000 kronor, om friskvårdsbidraget skulle vara större än 5 000 kronor behöver hela beloppet beskattas (och inte bara det belopp som överstiger 5000kr).

Skatteverket anger vissa krav som behöver uppfyllas för att friskvårdsbidraget ska kunna nyttjas:

 • Vara av mindre värde (Skatteverket definierar 5000kr som mindre värde)
 • Rikta sig till hela personalen
 • Ska inte gå att byta mot pengar

Är friskvård skattefritt?

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. 

Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1 000 kr, om den ska vara skattefri. Om friskvårdsbidraget överstiger 5000 kr för hela kalenderåret ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Vad är ett normalt friskvårdsbidrag?

Samtliga 21 regioner har friskvårdsbidrag, men här är spannet ännu större. Från fyra hundralappar för de anställda i Västerbotten till hela 5 000 kronor i Sörmland.

Även om det saknas forskning om friskvårds­bidragets effekter är sambandet mellan motion och prestation på jobbet väl belagt, konstaterar Maria Ekblom, forskare på enheten för fysisk aktivitet och hjärnhälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan:

– Vi har sett att friska kontorsarbetare med lägre kondition har större risk för korttidsfrånvaro. Att investera i friskvård återbetalas till arbetsgivarna på olika nivåer. Man får inte bara friskare medarbetare utan blir också en mer attraktiv arbetsgivare. Det är ju en stor utmaning att rekrytera personal och behålla den i dag och genom att inte investera i medarbetarna kan man bli av med de mest kompetenta, säger hon.

När har man rätt till Friskvårdstimme?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Är ansiktsmassage friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är fysioterapi friskvård?

Reglerna säger att friskvårdspengarna ska användas till ”aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet”. Men vad är det? Här kommer några förtydliganden på vad du inte får göra. Vill du läsa om allt du får göra (mycket roligare), läs gärna här!

Vad ingår i frisktandvård?

Tandläkaren undersöker först dina tänder för att uppskatta vilket behov av tandvård du har. Inte förrän du har fått den behandling som tandläkaren tycker att du behöver kan du erbjudas ett tandvårdsavtal. Månadsavgiften som du då ska betala ska täcka de behandlingar som hen tror att du kommer att behöva under tre år framåt. 

Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet har du redan betalat den via avgiften. Det kan till exempel vara en tandlagning.

Ju bättre hälsan i munnen är, desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Vad som ingår i abonnemangstandvård kan variera. Det här ingår i avtalet hos Folktandvården:

 • Akut tandvård.
 • Undersökningar.
 • Råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika.
 • Behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen.
 • Ta bort en tand, rotfyllningar och bettskena.
 • Lagningar och enstaka kronor.

 I abonnemangstandvård ingår till exempel inte det här:

Hur mycket får man tillbaka på friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Vad ingår i friskvård 2023?

Hur stor eller liten får då friskvårdspengen vara? Jo såhär: det är upp till varje arbetsgivare att bestämma bidragets storlek. Skatteverket har dock satt ett tak på 5 000 kronor för att friskvårdsbidraget ska förbli skattefritt. Du kan som arbetsgivare välja att betala ut ett högre belopp än så, men då ska den anställde förmånsbeskattas för hela summan.

För aktiviteter utan inslag av motion, såsom massage, finns det en övre gräns på 1 000 kronor per tillfälle för att de ska kunna erbjudas inom ramen för det skattefria friskvårdbidraget.