:

Hur fungerar moms vid import?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar moms vid import?
 2. När betala moms vid import?
 3. Får man tillbaka moms vid import?
 4. Hur bokföra moms vid import?
 5. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 6. Hur kan man slippa betala moms?
 7. Hur får man tillbaka utländsk moms?
 8. Hur bokföra Importmoms postnord?
 9. Vem betalar tull vid import?
 10. Vem ska betalar tull vid import?
 11. Vem ska betala moms?
 12. Vem behöver inte betala moms?
 13. Kan man dra av moms från utlandet?
 14. Måste man betala moms från USA?
 15. Måste företag betala Importmoms?

Hur fungerar moms vid import?

Tullsatsen beror främst på typen av produkt och ursprungsland. Exempelvis kan samma produkt ha olika tullsatser beroende på om varan är tillverkad i Kina kontra Indien.

När betala moms vid import?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Får man tillbaka moms vid import?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Hur bokföra moms vid import?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Om priset på en produkt är högre än det tillåtna värdet måste du betala importmoms på hela summan, inte endast på 4700 SEK. Det betyder oftast att du måste betala en importmoms på 20% och eventuellt andra avgifter på vissa produkter.

Hur kan man slippa betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur får man tillbaka utländsk moms?

Huvudbry som jag hoppas kunna få hjälp med...

Vi har haft kostnader i Nederländerna och har ansökt (genom SKVs e-tjänst) om att få den utländska momsen återbetalad, men jag lyckas inte reda ut hur jag bäst ska bokföra processen.

Hur bokföra Importmoms postnord?

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Momsen redovisas i momsrapporten.

Först behöver du skapa dig inlogg till tullverkets hemsida som ger dig sammanfattningen på summan du ska bokföra. Det monetära tullvärdet kan också finnas på fakturan från fraktbolaget. 

Vem betalar tull vid import?

Tullsatsen beror främst på typen av produkt och ursprungsland. Exempelvis kan samma produkt ha olika tullsatser beroende på om varan är tillverkad i Kina kontra Indien.

Vem ska betalar tull vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vem ska betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Vem behöver inte betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Kan man dra av moms från utlandet?

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Måste man betala moms från USA?

Importtull är en avgift som du måste betala när du importerar varor till Europeiska unionen (EU) och därmed Sverige. Det är, därför, en bra idé att förstå grundläggande regler och föreskrifter om tull vid import från USA för att kunna räkna ut den totala kostnaden när du importerar varor. När du skickar varor inom EU så behöver du inte betala tull, utom i undantagsfall – Läs mer om import från EU till Sverige här.

Hur mycket du måste betala i importtull är beroende av vilken typ av varor du importerar, deras värde och ursprungsland.

När du importerar varor till EU, och när varorna är avsedda för kommersiell försäljning eller för att användas av företaget som en del av en kommersiell eller marknadsföringsrelaterad aktivitet, så måste ditt företag ha ett Economic Operator Registration and Identification (Eori) nummer. Det kommer inte vara möjligt för ditt företag att lämna en importdeklaration om du inte har detta, och varorna kommer därmed att blockeras av Tullen, tills du har fått ditt Eori-nummer. Du kommer att få stå för eventuella kostnader i samband med denna försening, vilket vanligtvis inkluderar lagring hos Tullen och om ditt gods är i en container som inte returneras till transportören inom överenskommen tid, hyreskostnader för containern.

Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar som kommer till Tullverket digitalt hanteras inom en timme. I princip all tullhantering kräver ett Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. Du kan behöva ansöka manuellt om ett Eori-nummer för ett utländskt företags räkning. Du kan då räkna med att det tar upp till fem arbetsdagar innan du får ditt Eori-nummer.

Måste företag betala Importmoms?

Du behöver betala så kallad importmoms när du importerar varor. Om du är momsregistrerad betalar du momsen till Skatteverket, är du inte momsregistrerad är det istället Tullverket du betalar till. För de flesta varor ligger momsen på 25 %. Vissa undantag finns, exempelvis är det 12 % moms på livsmedel och 6 % moms på många varor inom kulturområdet. Du kan kontrollera om ditt företag är momsregistrerat i VIES.