:

Har vi Birth Certificate i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Har vi Birth Certificate i Sverige?
 2. Är Birth Certificate personbevis?
 3. Finns födelsebevis i Sverige?
 4. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 5. Vem utfärdar födelsebevis?
 6. Hur får man tag i födelsebevis?
 7. Var hittar jag mitt födelsebevis?
 8. Vad är födelseattest barn?
 9. Hur visar man att man är barnets vårdnadshavare?
 10. Hur kan jag få mitt födelsebevis?
 11. Vad betyder födelsecertifikat?
 12. Hur kan jag styrka att jag är vårdnadshavare?
 13. Hur kan jag se vem som är vårdnadshavare?
 14. Hur får man tag i sitt födelsebevis?
 15. När får man födelsebevis?
 16. Where can I get a certified copy of my birth certificate?
 17. How to get a replacement birth certificate?
 18. Can I get my birth certificate online for free?
 19. Where can I get a certified copy of my birth certificate?
 20. How to get a replacement birth certificate?
 21. Can I get my birth certificate online for free?

Har vi Birth Certificate i Sverige?

A birth of a son of an Argentine citizen which takes place outside of the Argentine territory can be registered at the Argentine Embassy or Consulate that has jurisdiction over the place of birth.

Therefore, only a birth of a son of an Argentine citizen which took place in Sweden can be registered at the Argentine Embassy in Sweden.

Är Birth Certificate personbevis?

A population registration certificate is a document that shows some of the information registered about a person in the Swedish Population Register. The information in the Population Register derives from approved data and decisions made by The Swedish Tax Agency as well as other Swedish authorities.

The Swedish Tax Agency is responsible for the Population Register in Sweden and therefore the only authority competent to issue a document of this type, containing this information.

The Swedish Population Register contains, among other things, information about an individual’s personal identity number, name, address, date and place of birth, family, guardians, civil status and citizenship. It also contains date of death for deceased.

Finns födelsebevis i Sverige?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet innebär att ett personbevis eller registerutdrag ska accepteras utan apostille eller legalisering i ett EU-land. För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU.

Du beställer ett tvåspråkigt personbevis via Skatteverkets kontaktformulär. Du behöver ange följande uppgifter i fältet "ställ din fråga":

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min kunskap till Polisens rutiner är begränsade så jag vet inte om Polisen själva kan få fram den informationen vid begäran av pass eller om du själv måste få tag i ett bevis. Är det så att du måste ta fram ett bevis kan du göra följande:

Vem utfärdar födelsebevis?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 Länk till annan webbplats. om främjande av medborgares fria rörlighet innebär att ett personbevis eller registerutdrag ska accepteras utan apostille eller legalisering i ett EU-land. För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket dessutom utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU.

Hur får man tag i födelsebevis?

Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade. 

Källan är kyrkans födelse- och dopbok. Födelseboken är en i datum kronologisk förteckning över födda barn i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del församlingar kan förekomma i mer än ett register.

Var hittar jag mitt födelsebevis?

För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

 • Födelsebevis
 • Levnadsintyg
 • Dödsbevis
 • Namn
 • Äktenskapsbevis, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Skilsmässa
 • Hemskillnad eller annullering av äktenskap
 • Registrerat partnerskap, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
 • Föräldraskap
 • Adoption
 • Hemvist och/eller folkbokföringsadress
 • Medborgarskap
 • Kriminalregisterutdrag samt rösträtt och valbarhet i kommunalval och EU-val 

Vad är födelseattest barn?

Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade. 

Källan är kyrkans födelse- och dopbok. Födelseboken är en i datum kronologisk förteckning över födda barn i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del församlingar kan förekomma i mer än ett register.

Hur visar man att man är barnets vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Exakt vilka uppgifter det rör sig om och omfattningen på uppdraget beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du kan dela uppdraget med din sambo eller make/maka.

Barnet kan antingen bo hos dig eller i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Om barnet bor i ett annat hem har familjehemsföräldrarna eller personalen ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök.

Oberoende av var barnet bor ansvarar du vanligtvis för att

Hur kan jag få mitt födelsebevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Vad betyder födelsecertifikat?

Behöver den utländska myndigheten en förklaring till personbeviset kan du hänvisa dem till sidan Information to foreign authorities med kortadressen: www.skatteverket.se/certificate.

Om personbeviset består av flera sidor kommer Skatteverket bara att stämpla och skriva under den sista sidan. Stämpeln är på svenska. Vi varken stämplar eller skriver under personbevis som skickas till Svenska myndigheter.

Följande personbevis kan du beställa med stämpel och underskrift:

 • Familjebevis
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på svenska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på engelska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på svenska

Hur kan jag styrka att jag är vårdnadshavare?

Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast placeras när barnet har fyllt ett år. 

Barn turordnas efter ansökningsdatum. Vid samma garantimånad turordnas barn enligt följande ordning:

 •  Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ansökan om skyndsam förtur på grund av särskilda skäl görs av vårdnadshavare till kommunen.
 • Hur kan jag se vem som är vårdnadshavare?

  Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

  Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

  Hur får man tag i sitt födelsebevis?

  Numera används inte detta i Sverige, utan det finns endast personbevis.

  När ett barn föds i Sverige så fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar in till skattekontoret. Barnets födelse registreras i folkbokföringsregistret hos Skatteverket och barnet får ett personnummer.[1]

  När får man födelsebevis?

  Foreldre som har meldt inn navn på nyfødt barn mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Denne mottar du i Altinn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

  Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

  Where can I get a certified copy of my birth certificate?

  If a U.S. citizen is in need of a copy of their birth certificate, they can generally request them at their Vital Records office, which is where most birth certificates are originally filed. Most states provide a centralized source from which U.S. citizens can order certified copies of their birth certificate or other vital records.

  How to get a replacement birth certificate?

  Birth Certificate Copies: Born in the U.S. Contact the vital records office in the state or territory where you were born to get a copy of your birth certificate. Follow the instructions for requesting copies and paying fees. If you need a copy fast, ask about expedited service or shipping when you place your order.

  Can I get my birth certificate online for free?

  To use your birth certificate for official purposes requires you to have a recognizable seal to prove its authenticity. So, although it's not possible to get your birth certificate for free online, it's possible to get an inexpensive, certified replacement copy by filling out an application with State Vital Records.

  Where can I get a certified copy of my birth certificate?

  • If a U.S. citizen is in need of a copy of their birth certificate, they can generally request them at their Vital Records office, which is where most birth certificates are originally filed. Most states provide a centralized source from which U.S. citizens can order certified copies of their birth certificate or other vital records.

  How to get a replacement birth certificate?

  • Birth Certificate Copies: Born in the U.S. Contact the vital records office in the state or territory where you were born to get a copy of your birth certificate. Follow the instructions for requesting copies and paying fees. If you need a copy fast, ask about expedited service or shipping when you place your order.

  Can I get my birth certificate online for free?

  • To use your birth certificate for official purposes requires you to have a recognizable seal to prove its authenticity. So, although it's not possible to get your birth certificate for free online, it's possible to get an inexpensive, certified replacement copy by filling out an application with State Vital Records.