:

Kan man se vilka som är gifta?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se vilka som är gifta?
 2. Hur många gifta par finns det i Sverige?
 3. Hur kan man ta reda på om någon är gift?
 4. Vilka har rätt att viga i Sverige?
 5. Kan man se vilket datum någon gifte sig?
 6. Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?
 7. Hur många par håller livet ut?
 8. Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?
 9. Kan man gifta om sig med samma person?
 10. Var hittar jag mitt vigselbevis?
 11. Kan jag viga mina vänner?
 12. Vad krävs för att viga folk?
 13. Hur länge håller ett äktenskap i snitt?
 14. Får man få barn med sin kusin?
 15. Vilka släktingar får man inte gifta sig med?

Kan man se vilka som är gifta?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Hur många gifta par finns det i Sverige?

Det finns mycket in­sikts­full sta­tistik kring skils­mäs­sor. Här är några spän­nan­de fakta från SCB för 2021.

 • Skils­mäs­sa är van­li­gast till antal bland per­so­ner i åldern 35–49 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom skils­mäs­sa var 11,7 år
 • Ge­nom­snittsläng­den för äk­ten­skap som tog slut genom döds­fall var 36,9 år
 • Äk­ten­skap varar kor­ta­re tid i stor­stä­der­na än i övriga landet
 • Att gifta sig vid ung ålder ökar san­no­lik­he­ten för skils­mäs­sa

En studie visar att par skil­jer sig i mindre ut­sträck­ning om de har lik­nan­de vär­de­ring­ar, ar­be­tar lika mycket och båda tar ansvar för barn och hem. Detta jäm­fört med par som inte delar samma vär­de­ring­ar kring hem och arbete. 

Om du bor i Stock­holm eller i en krans­kom­mun, Gö­te­borg eller Malmö är san­no­lik­he­ten till skils­mäs­sa dub­belt så stor jäm­fört med om du bor i norra Sve­ri­ge.

I kom­mu­ner­na Bjur­holm, Sor­se­le, Pajala, Ar­jeplog och Sto­ru­man i Norr­bot­ten och Väs­ter­bot­ten län varar äk­ten­ska­pet i snitt 39,5–42,0 år. Medan i kom­mu­ner­na Sund­by­berg, Bot­kyr­ka, Stock­holm, Hud­dinge och Ha­ninge är samma siffra 20,4–23,7 år.

Siff­ran avser äk­ten­skap som slutar genom skils­mäs­sa eller döds­fall.

Hur kan man ta reda på om någon är gift?

Har en fd vän som gått ut med att hon har gift sig, hur vet jag om det är sant? På Ratsit och Mrkoll står båda som ogifta, trots att de ska ha gift sig för nästan ett år sen... hon är närmast mytoman så en vet aldrig.. hur går jag tillväga?

Medlem

Vilka har rätt att viga i Sverige?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Kan man se vilket datum någon gifte sig?

Kontakta Servicecenter om ni önskar viga er i kommunhuset. Fyll i anmälan när ni vet vilket datum ni vill gifta er. Anmälan ska skickas in minst fyra veckor före önskat vigseldatum.

Servicecenter tar emot er anmälan, bokar vigselförrättare och vittnen om ni inte kan ordna med egna vittnen. Ni får sedan bekräftelse via telefon eller e-post. Anmälan kan göras tidigast fyra månader före önskat datum. Vigsel i kommunhuset är endast möjlig på helgfria vardagar.

Önskar ni viga er på annan plats än i Tyresö kommunhus? Då ska ni själva boka tid och plats med någon av Tyresös vigselförrättare. Kontakta vigselförrättarna per telefon eller e-post för att komma överens om tid och plats.

Tänk på att ni behöver ha med er två myndiga vittnen som närvarar under er vigsel, och att det är ni som bjuder in vittnena.

Fyll i anmälan när ni bestämt tid och plats. Anmälan måste skickas in minst tre veckor före önskat vigseldatum. Anmälan kan göras tidigast fyra månader före önskat datum.

Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?

Finns det någon risk med att få barn med en kusin? Kan barnet få något fel? Och är det lagligt att gifta sig med sin kusin?

Ja, risken för att barnet ska få en missbildning eller ärftlig sjukdom ökar om du får barn med en kusin. Risken är ungefär dubbelt så stor om föräldrarna är kusiner, jämfört med när föräldrarna inte är släkt med varandra.

Hur många par håller livet ut?

Vi är menade att se till att behålla människosläktet, och därför finns förälskelse och dess bifunktioner som gör det lättare att bli gravid.

Intensiva känslor varar oftast som max ca 4–5 år, då barnet är lite mer självständigt, och då ska helst mannen gå vidare och göra andra honor havande.

Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?

Endbright uppskattar att 250 000 individer per år separerar eller skiljer sig. Ändå ses skilsmässa som ett undantag från det normala, menar Charlotte Ljung. Visst är det ganska lätt att skilja sig i Sverige vid en global jämförelse, men även här är det problematiskt att gå från gift till skild. Även här händer det att kvinnor inte har råd att skilja sig när många fortfarande tjänar mindre än sin exman. Bostadsmarknaden är trång och den part som tagit ett större ansvar för hem och familj får ofta en lägre pension.

Män förlorar ofta istället det sociala nätverket och kan må psykiskt sämre. Men självmordsbenägenheten ökar hos båda könen.

− Att separera är en livskris som inte går att jämföra med andra kriser, säger Charlotte Ljung.

Kan man gifta om sig med samma person?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Var hittar jag mitt vigselbevis?

Beroende på vilken utbildning du har, behöver du ladda upp olika dokument i ansökan. Du hittar mer information om exakt vilka i webbansökan. Dokumenten ska vara inskannade originaldokument i pdf-format (om du har dem i exempelvis jpg-format behöver du göra om dem till pdf). Här är några vanliga dokument:

För att kunna få en bedömning hos oss ska du uppfylla någon av tre punkter:

 • Du har ett svenskt personnummer.Styrk det genom personbevis, svenskt körkort eller svenskt ID-kort. Personbeviset heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer ditt personbevis från SkatteverketÖppna i nytt fönster.
 • Du är medborgare i ett EU-/EES-land. Styrk det med kopia på ditt pass eller nationellt ID. Kopiorna av ditt pass ska innehålla sidorna med ditt namn och övriga personuppgifter.
 • Du är medborgare i ett land utanför EU/EES.Skicka med kopia på ditt pass och dokument som styrker något av följande:
 • Uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort. Om du befinner dig i Sverige och väntar på beslut, skicka med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. 
 • Familjeanknytning till en EU-medborgare – skicka kopia på uppehållskort eller intyg om uppehållsrätt från Migrationsverket, se Anställa någon med uppehållskort på Migrationsverkets webbplatsÖppna i nytt fönster.
 • Varaktigt bosatt i ett EU-land – du kan ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.Öppna i nytt fönster

Om du bor utanför EU/EES och inte uppfyller något av kraven 1-3 kan du inte ansöka om ett utlåtande.

Kan jag viga mina vänner?

Jag är lugn, trygg och glad och med lång livserfarenhet. För mig är kärlek när man har djupa känslor för den man tycker om.

För mig kan vigseln ske på den plats som paret vill. Jag har i stort inga begränsningar när det gäller val av plats. Jag kan viga under helger, kvällar och vardagar. För mig är det viktigt att kunna infria vigselparets förväntningar. Jag genomför vigslar bara på svenska.

Sedan 2003 har jag genomför omkring 550 vigslar och jag tror att jag har de egenskaper som krävs för en lyckad vigselförrättning.

Vad krävs för att viga folk?

TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

» Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

Hur länge håller ett äktenskap i snitt?

År 2013 ingicks 51 554 äktenskap i Sverige. Antalet giftermål har varierat de senaste åren, men trenden är att det har blivit vanligare att gifta sig. Det kan man se om man tittar på andelen giftermål per 1000 invånare som har gått från 4,5 under 2000 till 5,4 under 2013.

Det är också vanligare att gifta sig i Sverige om man jämför med övriga EU. Den senaste tillgängliga giftemålsfrekvensen för EU:s samtliga 28 medlemsstater, från 2011, är 4,2.

Om man tittar på befolkningen som är över 20 år levde totalt 43,9 procent i ett äktenskap 2013. Kvinnor är i genomsnitt yngre än männen när de gifter sig första gången. Medelåldern för personer som ingick äktenskap för första gången var 33,0 år för kvinnor och 35,7 år för män.

Får man få barn med sin kusin?

Kusiner får gifta sig i Sverige. Foto: TT

I Sverige är det lagligt att gifta sig med sin kusin. Så har det varit i över 150 år.

Vilka släktingar får man inte gifta sig med?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring äktenskap samt eventuella hinder mot äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)