:

Vad kostar det att ringa Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att ringa Skatteverket?
 2. Kan man få hjälp av Skatteverket?
 3. Kan man ringa anonymt till Skatteverket?
 4. Kan man ringa Skatteverket och fråga om lön?
 5. När ska man ringa Skatteverket?
 6. När stänger Skatteverket kundtjänst?
 7. Kan man kolla upp någon på Skatteverket?
 8. Kan Skatteverket göra hembesök?
 9. Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?
 10. Vem ska jag kontakta om jag inte får min lön?
 11. Vad kan man fråga Skatteverket om?
 12. Har Skatteverket 010 nummer?
 13. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?
 14. Kan Skatteverket se mitt bankkonto?
 15. Kan Skatteverket se mitt konto?

Vad kostar det att ringa Skatteverket?

Du kan inte längre beställa blanketter och broschyrer via servicetelefonen.

Du beställer blanketter via vår e-tjänst Beställ blanketter.

Kan man få hjälp av Skatteverket?

Just nu är det längre svarstider än vanligt när du ringer eller mejlar till oss. Vi har även längre handläggningstider än normalt inom delar av folkbokföringen.

Här svarar vi på allmänna frågor och frågor om tekniska problem.

Du beställer blanketter via vår e-tjänst Beställ blanketter. Broschyrer kan du skriva ut själv. Behöver du hjälp med det kan du ringa Skatteupplysningen.

Kan man ringa anonymt till Skatteverket?

Dödsbodelägare är de personer som har rätt till arv på grund av lag, d.v.s. den avlidnes släktingar eller på grund av testamente. I det senare fallet måste personen ifråga ha rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att vara dödsbodelägare (s.k. universell testamentstagare). Har du funderingar kring att vara dödsbodelägare eller andra frågor? Du är varmt välkommen att kontakta Lavendla via kontaktformuläret, mail eller telefon 0770 – 33 90 70.  

Dödsbodelägare definieras som de med omedelbart rätt till arv eller bodelning, d.v.s. legala arvingar eller universella testamentstagare.

Kan man ringa Skatteverket och fråga om lön?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

När ska man ringa Skatteverket?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand.Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn). Växelpersonal som kan hjälpa dig finns tillgänglig vardagar mellan 8:00-16:00. 

När stänger Skatteverket kundtjänst?

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Kan man kolla upp någon på Skatteverket?

Alla offentliga aktörer får ta del av uppgift om personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. Det gäller även om myndigheten inte får behandla uppgifterna i sitt register.

En myndighet får ta del av övriga uppgifter om de behövs inom den egna verksamheten samt får behandla uppgifterna med stöd av dataskyddslagstiftningen och tillämplig registerförfattning.

Kan Skatteverket göra hembesök?

I ett pilotprojekt med åtta kommuner har Skatteverket hittat runt 300 personer som varit folkbokförda i Sverige trots att de lämnat landet. Bidragsbedrägeri kan vara en anledning.

Skatteverket har samarbetat med Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala. Efter drygt 900 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring upptäcktes nästan 700 fel. 

Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Vem ska jag kontakta om jag inte får min lön?

Reagera på en gång. Fråga din arbetsgivare varför löneutbetalningen dröjer.

Gå aldrig med på att vänta på lönen. Acceptera inte heller att bara få ut en del av din lön just nu och resten senare.

Vad kan man fråga Skatteverket om?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Har Skatteverket 010 nummer?

Vad är ett 077-nummer? 077-nummer är svenska riktnummer, dessa riktnummer är tjänstenummer som har en delad kostnad. Det innebär att den som ringer samtalet och den som tar emot samtalet delar på kostnaden. Dock så har det funnits otydligheter i vad det faktiskt kostar att ringa upp samt vad det kostar att äga ett sådant nummer.

Det är svårt att ge ett rakt svar på vad det kostar att ringa ett 077-nummer eftersom samtalspriserna varierar mellan olika operatörer. Samma gäller med öppningspriset för samtalet. Generellt sett kan man säga att det kostar ca 20-60 öre per minut att ringa till ett sådant nummer, men det kan som sagt variera mer beroende på vilken operatör man har.

Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Majoriteten av de som bor i Sverige är folkbokförda på rätt adress och har korrekta uppgifter om identitet och familjerelationer i folkbokföringsregistret. De allra flesta har inga skäl till att vilja ha fel uppgifter i registret.

I vårt arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringsregistret ligger fokus på att kontrollera handlingar och uppgifter vid registreringen. Därutöver gör Skatteverket även kontroller för att upptäcka, utreda och rätta till fel.

Ibland får vi signaler från andra aktörer, exempelvis myndigheter, att det kan finnas felaktiga uppgifter i registret. Skatteverket har möjlighet att göra folkbokföringskontroller utifrån vår egen och andras information.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Kan Skatteverket se mitt konto?

På Mina sidor är det enklare för dig som privatperson och företagare att hitta rätt. Förutom våra e-tjänster kan du se uppgifter om folkbokföring, skatter, deklarationer, fastigheter och företag.