:

Hur lång tid tar det mellan dödsfall och begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det mellan dödsfall och begravning?
 2. Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?
 3. Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?
 4. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 5. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 6. Har man rätt att vara ledig vid nära anhörigs bortgång?
 7. Måste man gå fram till kistan på begravning?
 8. I vilken ordning ska man gå fram till kistan?
 9. Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?
 10. Kan man se vilka som dött?
 11. Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?
 12. Får man begravas på sin egen tomt?
 13. Hur lång tid tar det att bli begravd?
 14. Hur mycket kostar det att begravas?
 15. Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?

Hur lång tid tar det mellan dödsfall och begravning?

Trots försök att med lagstiftning minska tiden mellan dödsfall och begravning finns inget annat land i världen där denna perioden är så lång som i Sverige.

Det visar en undersökning gjord av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Hur långt i förväg bör man komma till en begravning?

Olika regler gäller för olika kyrkor och kapell. Det vanligaste är dock att de närmast anhöriga sitter på höger sida och de bekanta på den vänstra. Man kan alltid fråga prästen om man är osäker. Gemensamt för samtliga begravningar är att den närmaste familjen sitter längst fram.

Det finns en del traditioner som bestämmer vilka som ska sitta var under en begravning, men det kan skilja mellan olika kyrkor och allt är inte skrivet i sten. Prästen brukar tillsammans med de närmast anhöriga bestämma hur gästerna ska sitta beroende på hur många som förväntas komma på begravningen.

Hur kan jag få reda på när en begravning ska ske?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning. Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst. Det finns inga regler för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas. Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla. En begravningsceremoni tar oftast under en timme. Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Vem bestämmer var man ska bli begravd?

SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:447 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag avses med    - begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser,    - församling: församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan,    - huvudman: församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde,    - begravningsplatser: områden eller utrymmen som är behörigen anordnade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar,    - allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är anordnade av församlingar, av kommuner eller annars av det allmänna,    - enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna,    - gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning,    - kremering: förbränning av stoftet efter en avliden person,    - gravsättning: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats,    - gravanordningar: gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats. Lag (2012:133).

Har man rätt att vara ledig vid nära anhörigs bortgång?

Juridik vid dödsfall

Om jag har en framtidsfullmakt för min mor och hennes bror/min morbror dör, blir jag då i lagens mening nära anhörig till min morbror? Och bör jag då få ledigt från mitt jobb vid dödsfallet och begravningen?

Måste man gå fram till kistan på begravning?

Det vanligaste idag för män är att man bär mörk kostym eller kavaj. Svart slips är alltid korrekt. De som tillhör de närmaste kan även ha vit slips. För kvinnor kan det vara mörkt dräkt, klänning, kjol, byxor, mörka strumpor och en vit scarf. Barn och ungdom kan alltid ha sina finkläder.

I vilken ordning ska man gå fram till kistan?

När du ska gå på begravning är det bra om du anländer till ceremonilokalen åtminstone 15–20 minuter innan det börjar. Om det förväntas komma många gäster kommer du tidigare än så. Då finns det tid att hälsa på de närmast anhöriga och att hinna hänga av sig ytterkläder innan man går in och sätter sig.

Det händer lite då och då att gäster på en begravning blir stående i lokalen och inte vet vart de ska ta vägen. Traditionellt sett sitter de närmast anhöriga längst fram i kyrkan, på höger sida. Övrig släkt sitter i bänkraderna bakom dem. Vänner och bekanta sitter i regel på motsatt sida. Men detta är inte hugget i sten. I vissa kyrkor och kapell sitter de närmaste på vänster sida.

Ofta faller det sig naturligt var du ska sitta, då man ser vart de andra sätter sig. Är du osäker så fråga värden eller värdinnan, som oftast möter upp i entrén till ceremonilokalen.

Hur lång tid tar det innan dödsfall registreras?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Kan man se vilka som dött?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?

Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) kostar en snittbegravning ca 27 000 kr, då ingår inte gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader så som bouppteckning, bodelning och arvskifte.

En begravning utan ceremoni kostar inte lika mycket som en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning. En enkel begravning kan kosta från ca 10 000 kr. Då tar ni viss hjälp av er begravningsrådgivare men ni kanske gör en del arbete själva.

En begravning med ceremoni kostar i regel mellan 18 000 – 30 000 kr. Skillnaden i pris beror på detaljer som val av lokal, blomsterarrangemang, ceremonin, förtäring under minnesstund med mera.

Att driva begravningsbyrå är förknippat med höga fasta kostnader i termer av lokaler och inventarier. Kostnader som i hög grad är frikopplat från hur många uppdrag man som begravningsbyrå har.

Vi på Lavendla prioriterar kundservice och vårt bokningsverktyg online, och är inte i samma behov av lokaler med attraktiv geografisk placering, och dyra inventarier såsom outnyttjade begravningsbilar. Det innebär lägre kostnader i slutändan, för dig som kund.

Vi tycker att det finaste beviset på att vårt koncept fungerar är de omdömen som våra kunder lämnar tills oss. Gå gärna in och läs dem på Trustpilot:

Får man begravas på sin egen tomt?

För den som inte önskar kremering och av någon anledning inte har möjlighet att ordna med gravsättning inom en månad, så kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta Skatteverket. Skatteverket får dock bara medge anstånd om det finns särskilda skäl. 

Hur lång tid tar det att bli begravd?

Absolut på en fredag och inte gärna före lunch! Det är den lämpligaste tidpunkten för en begravning om svenskarna får välja. Och många anhöriga verkar vara beredda att vänta länge på en passande begravningstid. Så länge att Sverige blivit det land i världen där längst tid förflyter mellan död och begravning.

Vardagsrutinerna får ej brytas-Det är en tydlig trend i samhället, dödsfall och begravningar har inte längre särskilt hög prioritet. Det verkar som om vardagen inte får ändras – även vid dödsfall ska det flyta på som vanligt, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör för SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Hur mycket kostar det att begravas?

Det finns olika typer av begravningar. Priset på en begravning kan variera beroende på hur mycket man gör själv och hur mycket man lägger på begravningsbyrån. Det vanligaste är att ha en så kallad standard begravning från en begravningsbyrå. Denna typ av begravning brukar gå på ungefär 20 000 – 30 000 kronor. I en standard begravning ingår vanligtvis följande:

 • Dödsannons
 • Kista
 • Transport av kista samt kistbärare och dekorationer för kistan
 • Begravningsceremoni
 • Någon typ av enklare mat
 • Arbetskostnader för begravningsbyrån och eventuella församlings avgifter

Vanligtvis tar en begravningsbyrå en arbetskostnad på cirka 5000-15 000 kronor. Denna arbetskostnad baseras på bland annat kontakt med kyrkor, Skatteverket och koordinering.

Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?

I många av våra avtal så finns det ett stycke om permission vid bland annat nära anhörigs bortgång. Det är olika villkor i våra olika avtal och du hittar villkoren i just ditt avtal om du loggar in på Mina sidor. 

Det är viktigt att känna till att du inte har rätt att ta ledigt, utan arbetsgivaren bestämmer om du har möjlighet att få ledigt. Och är du i behov av längre restid så behöver du prata med din arbetsgivare om hur ni löser detta med andra typer av ledigheter.