:

Finns karensdagen kvar 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Finns karensdagen kvar 2023?
 2. Vilka regler gäller för karensdag?
 3. Hur många timmar måste man jobba för att slippa karensdag?
 4. Hur gör man för att slippa karensdag?
 5. När får man inte ny karensdag?
 6. Får man ny karensdag om man blir sjuk igen?
 7. Hur funkar karensdag om man går hem efter halva dagen?
 8. Får man karensdag om man jobbar halva dagen?
 9. Kan man få två karensdagar på en vecka?
 10. Kan man få två karensdagar?
 11. Får man karensdag om man går hem efter halva dagen?
 12. Hur fungerar karensdag om man går hem från jobbet?

Finns karensdagen kvar 2023?

Regeringen återinförde ersättningen för karensavdrag. Vad innebar åtgärden?Svar: Karensavdraget ersattes tillfälligt med anledning av coronaviruset för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Ersättningen är 810 kr per dag.

Vad gällde för personer som inte omfattas av sjuklönelagen, t.ex. behovsanställda, arbetslösa och föräldralediga?Svar: Personer som inte omfattas av sjuklönelagen får sjukpenning från första dagen i sjukperioden från Försäkringskassan.

Vad innebar det?Svar: De tillfälliga reglerna innebar att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen. Förslaget var särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen.

När gällde det?Svar: Förslaget är beslutat. Det slopade kravet på läkarintyg trädde i kraft den 7 februari, men tillämpades för tid från och med den 19 januari, och gällde till och med den 31 mars 2022.

Innan förslaget har trätt i kraft kan arbetsgivaren tillämpa de gällande reglerna och således begära in ett läkarintyg från den 8:e dagen i ett sjukfall.

Vilka regler gäller för karensdag?

Den 11 mars 2020 meddelade regeringen att karensavdraget slopas. Det innebär att du kan ansöka om ersättning från staten för den del av sjuklönen som har dragits av. Även egenföretagare kan få kompensation för en dags karens.

Den här åtgärden görs för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Arbetstagare ska inte av ekonomiska skäl gå till jobbet om de är sjuka. Folkhälsomyndigheten råder alla att stanna hemma om de känner sig sjuka, även om det bara handlar om lindriga förkylningssymtom.

Just nu är karensavdraget slopat fram till 31 mars 2022. För att ha rätt till ersättningen måste du ansöka senast 30 juni 2022 på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Hur många timmar måste man jobba för att slippa karensdag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

Här kan du läsa om hur karensavdraget påverkar dig. Informationen riktar sig till arbetsgivare, anställda, arbetssökande, föräldralediga och företagare.

Hur gör man för att slippa karensdag?

Om medarbetaren har ansökt om och fått rätt till särskilt högriskskydd, kan du som arbetsgivare ansöka om ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Medarbetare omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att de, på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning, antingen kommer att vara

 • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år),
 • eller sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

När får man inte ny karensdag?

Den 11 mars 2020 meddelade regeringen att karensavdraget slopas. Det innebär att du kan ansöka om ersättning från staten för den del av sjuklönen som har dragits av. Även egenföretagare kan få kompensation för en dags karens.

Den här åtgärden görs för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Arbetstagare ska inte av ekonomiska skäl gå till jobbet om de är sjuka. Folkhälsomyndigheten råder alla att stanna hemma om de känner sig sjuka, även om det bara handlar om lindriga förkylningssymtom.

Just nu är karensavdraget slopat fram till 31 mars 2022. För att ha rätt till ersättningen måste du ansöka senast 30 juni 2022 på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Får man ny karensdag om man blir sjuk igen?

Jag är sjuk en dag för att jag behöver vila en stelopererad rygg och går sedan och jobbar nästa dag. Jag märker dock att det inte räckte med en dags vila och måste gå hem igen efter några timmar. Får jag då en ny karensdag? /Orolig uska

OBS! Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen av ett karensavdrag. Klicka här för att läsa mer om förändringen.

Hur funkar karensdag om man går hem efter halva dagen?

Jag är sjuk en fredag och hemma från arbetet, för att sedan gå och jobba igen måndagen efter. Jag jobbar tisdag och onsdag men mår dåligt och  måste bli hemma igen på torsdagen. Sedan återvänder jag till arbetet på fredagen. Blir det då karensdagar både den fredagen jag insjuknar och torsdagen veckan efter? Jag jobbar som barn­skötare måndag till fredag.

SVAR: Visst kan reglerna om karensdag, eller karensavdrag som det heter numera, vara snåriga! 

Får man karensdag om man jobbar halva dagen?

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. I stort är reglerna samma, men istället för att ingen sjuklön betalas ut under sjukskrivningens första dag så dras 20 procent av från sjuklönen. Avdraget dras endast av en gång och för någon som arbetar heltid motsvarar det en av arbetsveckans dagar.

Ändringen genomfördes för att göra reglerna schysstare mot de som arbetar under oregelbundna tider. De 20 procent som dras av motsvarar 20 procent av sjuklönen om man skulle vara sjuk en hel vecka. Det innebär att om man skulle arbetat 12 timmar dagen man blev sjuk och 4 timmar alla andra dagar i veckan, så försvinner inte hela inkomsten från dagen man skulle arbetat 12 timmar utan 20 procent av den totala veckan. Karensavdraget är alltså alltid procentuellt lika stort oberoende av hur timmarna är uppdelade under arbetsveckan.

Kan man få två karensdagar på en vecka?

Förra veckan var jag sjuk tre dagar. Jag kände mig lite bättre och gick in och jobbade två dagar innan jag blev sjuk igen. Min arbetsgivare säger att jag ska ha två karensdagar eftersom jag gick in och jobbade emellan. Vad är det som gäller om man blir sjuk igen kort efter tidigare sjukperiod?/Undrande

Svar: Om man blir sjuk på nytt inom fem kalenderdagar från tidigare sjukperiod räknas det som en fortsättning på tidigare sjuklöneperiod. Dvs. ingen ny karensdag utgår, och sjukdagarna från tidigare sjukperiod tillgodoräknas i sjuklöneperioden. Från den åttonde sjukdagen behöver den anställde lämna in ett läkarintyg för fortsatt rätt till sjuklön fram till dag 14./Elin Pettersson, facklig rådgivare, Handels Direkt

Kan man få två karensdagar?

Filmen förklarar på ett kortfattat sätt hur karensavdraget fungerar med ett exempel på hur sjuklönen kan beräknas för en timanställd. Om du inte kan se filmen finns exempel på hur du kan räkna ut karensavdraget längre ned på sidan. (Längd: 1:10 minuter.)

Får man karensdag om man går hem efter halva dagen?

Jag är sjuk en fredag och hemma från arbetet, för att sedan gå och jobba igen måndagen efter. Jag jobbar tisdag och onsdag men mår dåligt och  måste bli hemma igen på torsdagen. Sedan återvänder jag till arbetet på fredagen. Blir det då karensdagar både den fredagen jag insjuknar och torsdagen veckan efter? Jag jobbar som barn­skötare måndag till fredag.

SVAR: Visst kan reglerna om karensdag, eller karensavdrag som det heter numera, vara snåriga! 

Hur fungerar karensdag om man går hem från jobbet?

Jag är sjuk en fredag och hemma från arbetet, för att sedan gå och jobba igen måndagen efter. Jag jobbar tisdag och onsdag men mår dåligt och  måste bli hemma igen på torsdagen. Sedan återvänder jag till arbetet på fredagen. Blir det då karensdagar både den fredagen jag insjuknar och torsdagen veckan efter? Jag jobbar som barn­skötare måndag till fredag.

SVAR: Visst kan reglerna om karensdag, eller karensavdrag som det heter numera, vara snåriga!