:

Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?
 2. Kan man söka på dödsannonser?
 3. När någon har gått bort?
 4. Vad händer vid dödsfall Skatteverket?
 5. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 6. Måste man ha en dödsannons?
 7. Hur kan en dödsannons se ut?
 8. Måste man anlita begravningsbyrå vid dödsfall?
 9. Kan man se vilka som dött?
 10. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 11. Har dödsbo personnummer?
 12. Kan man kremeras utan kista?
 13. Kan man begravas utan att kremeras?
 14. Hur mycket kostar en dödsannons?
 15. Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

Hur kan man ta reda på om en person har avlidit?

De flesta personer som avlidit har möjlighet att få en dödsannons och en minnessida. Genom att söka igenom Sveriges största databaser med dödsannonser så kan du enkelt hitta rätt person. Nedan hittar du de vanligaste alternativen för att söka efter en avliden person.

Fonus minnessidor är en digital tjänst som gör det möjligt för användare att skapa en dedikerad webbsida för en avliden person. På minnessidan kan man lägga upp bilder, videoklipp, minnen och kondoleanser från vänner och familj. Minnessidorna är tillgängliga för allmänheten, vilket gör det enkelt för vänner och familj som inte kunde delta i begravningen att delta i sorgearbetet på distans.

Fonus är ett företag som tillhandahåller begravningstjänster till anhöriga, till som har gått bort. De erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive skapandet av personliga minnessidor, till minnen av den älskade och bortgångna.

Fonus minnessidor erbjuder en mängd olika tjänster till dem som sörjer. Fonus skapar personliga minnessidor med minnen och foton som kan delas på sociala medier, tidning eller e-post. Sidorna är utformade för att dela livsberättelsen och arvet efter den älskade med vänner, familj och andra sörjande som kanske inte kan närvara vid deras begravning.

Kan man söka på dödsannonser?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.

När någon har gått bort?

Du kan uttrycka ditt deltagande i någon annans sorg genom en skriftlig hälsning. Många upplever att det är enklare att visa stöttning och medlidande i skrift. Lämna över den skriftliga kondoleansen till den sörjande ihop med blommor. Du kan även beskriva ditt deltagande muntligt i samband med att du lämnar över buketten.

Ytterligare ett fint sätt att visa ditt stöd på är att hjälpa till med förberedelser inför begravning eller något annat praktiskt som den sörjande behöver hantera.

Vad händer vid dödsfall Skatteverket?

Skatteverket registrerar dödsfall i folkbokföringen. Om den avlidne var folkbokförd ska hen avregistreras från folkbokföringen. Om den avlidne personen var gift vid dödsfallet ska äktenskapet registreras som upplöst och den efterlevande makens civilstånd ändras till änka eller änkling.

Skatteverket utfärdar även intyg för gravsättning och kremering samt bevakar att tiden för gravsättning och kremering hålls.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Detta är de viktigaste punkterna du måste ordna vid dödsfall. En mer utförlig checklista vid dödsfall hittar du längre ner på sidan.

 • Informera samtliga dödsbodelägare och närmast anhöriga om dödsfallet.
 • Kontakta oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i kontaktformulär nedan. Vi besvarar dina frågor och du får en personlig rådgivare som hjälper dig hela vägen.
 • Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Från att informera om dödsfallet till att ordna med praktiska saker – här nedanför finner du vår mer detaljerade checklistan vid dödsfall.

  Punkt 1: Informera om dödsfalletDödsbodelägare kallas den eller de som har direkt rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Dödsboet är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken ska den dödsbodelägare som har hand om dödsboet omedelbart informera övriga delägare om den avlidnes bortgång. Därtill är det även god idé att informera vänner samt kollegor till den avlidne.

  Du behöver inte informera myndigheter inom stat, kommun och landsting, de informeras automatiskt av Skatteverket. Idag är även många privata företag, banker och försäkringsbolag kopplade till Skatteverkets informationssystem varför dessa också får automatiska uppdateringar. Läs mer om dödsbo.

  Måste man ha en dödsannons?

  Vad ska man egentligen skriva i en dödsannons? Har man inte gjort det förut är det inte så lätt att veta. Men om man är osäker på hur man utformar dödsannonser finns det ett traditionellt sätt att skriva den. En liten ”mall” om man så vill.

  • Kort förtext, till exempel ”vår käre”
  • Den bortgångnes namn
  • Datum för födelse och dödsfall
  • Namn på efterlevande make eller maka
  • Hemmavarande barn
  • Namn på övriga närstående. Man kan också välja att bara skriva ”släkt och vänner”

  Dödsannonser ser dock olika ut, och variationerna är många. I slutändan är det du själv som avgör hur du vill att dödsannonsen ska se ut.

  Hur kan en dödsannons se ut?

  En dödsannons innehåller vanligtvis namnet på den avlidna samt det datum och årtal som personen gick bort. Det brukar också finnas information om var och när begravningen hålls, anmälan till minnesstunden och ibland önskemål om klädsel. Ofta avslutas annonsen med information och plusgiro till en organisation eller stiftelse som man kan ge minnesgåvor till.

  Många väljer också att ha dikt eller vers i annonsen. Det kan vara något annat personligt, något man brukade säga till varandra eller ett särskilt minne. Man kan också ha en symbol som speglar den avlidna. Det finns tusentals symboler att välja på, men det går också bra att rita eller designa en egen.

  Måste man anlita begravningsbyrå vid dödsfall?

  Är det ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå

  Många tror att det är ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå, men det finns också folk som anordnar en begravning helt utan hjälp från en begravningsbyrå. Dock är det ett omfattande arbete att göra själv om du inte har erfarenhet. Det är alltid bra om någon närstående har erfarenhet av detta, annars är det lätt att någonting glöms bort i planeringen. En begravning ska vara ett trevligt avslut och inte stressigt.

  Kan man se vilka som dött?

  Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

  Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  Har dödsbo personnummer?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Kan man kremeras utan kista?

  • Hade den avlidne uttryckt några egna önskemål om hur kistan ska se ut? Kanske finns det en nedskriven sista vilja? Om det är möjligt bör man alltid försöka följa den dödes önskemål. Det har dock förekommit att man skrivit ”lägg mig i en papplåda och gräv ner mig”. I de fallen kan man med gott samvete ignorera vad den avlidne önskat.
  • Finns det ingen uttalad önskan från den bortgångne, kan man försöka att så långt det är möjligt välja en kista som är personlig. Det finns t.ex. kistor med marina motiv som kan passa någon som älskat havet och att vara på sjön.
  • Vilken kroppsbyggnad hade den avlidne, och hur lång var hon eller han? Viktigt att tänka på när man beställer kista, så att man inte väljer en modell som är alldeles för liten.
  • Finns det någon gammal tradition inom familjen, som innebär att man väljer kistor som är av samma material, mönster och färg?
  • Beställ kista någorlunda tidigt, då det kan vara viss leveranstid beroende på vad du väljer.
  • Enligt svensk lag krävs alltid en kista. Det har alltså ingen betydelse om den avlidne ska kremeras eller begravas i jord.

  Priset på kistan får vara det du bestämmer att det får vara. Vi på Fenix kommer aldrig att försöka påverka dig till ett val som känns obekvämt för dig. Många anhöriga köper en kista som är mycket dyrare än de egentligen tänkt sig, av rädsla för att verka snåla.

  En normal kista kostar vanligtvis mellan 6 000 och 10 000 kronor. Men det finns billigare enkla kistor, och en enkel direktkremationskista hamnar på ca 2 500 kronor. Uppåt i prisnivå finns i stort sett ingen gräns. Några av de saker som har betydelse för priset är vilket träslag man väljer, och vilken utsmyckning den har i form av t. ex. urfräsningar etc.

  Det finns inget som är rätt och fel här, och det finns inget som är fult i att tänka på ekonomin. Och i synnerhet gäller detta om den avlidne skall kremeras – då är det fullt tillräckligt att köpa en enkel kista i massivt obehandlat trä. Det finns enastående vackra bårtäcken att låna, som man lägger på kistan under ceremonin. Och när ingen ser själva kistan finns ju heller ingen anledning till överdåd.

  Kan man begravas utan att kremeras?

  • Kistgravplats. Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.
  • Urngravplats. Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.
  • Askgravplats. Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen, ofta placerad tillsammans med andra askgravplatser på ett område.

   Askgravplatsen är en gravplats med begränsad gravrätt. Det innebär att huvudmannen sköter om de enskilda gravplatserna och de allmänna ytorna omkring dem och tar ut en avgift för skötseln av gravplatsen. Huvudmannen bestämmer också över gravanordning och utsmyckning.

   En askgravplats upplåts på 25 år, men gravrätten kan förnyas. Efter gravsättningen gör huvudmannen en notering i gravboken.

  • Minneslund. Askan strös ut eller grävs ner i en minneslund, som är ett område där askan efter fler döda finns. Minneslunden är anonym – där finns inga personliga stenar. Anhöriga får inte delta när askan grävs ner eller strös ut.
  • Askgravlund. Askan strös ut eller grävs ner på ett område där askan efter fler döda finns. På en gemensam yta finns deras namn angivna. Anhöriga får delta om de önskar.

  I Sverige är de flesta begravningsplatser så kallade allmänna begravningsplatser. Oftast ligger dessa platser på kyrkans mark. Den som är folkbokförd i Sverige har efter sin död rätt till en gravplats i 25 år, utan extra kostnad. Ofta kan de anhöriga förnya en gravrätt efter dessa 25 år.

  Hur mycket kostar en dödsannons?

  Dagens Nyheter

  Chefredaktör och ansvarig utgivare: Peter Wolodarski. Redaktionschef: Anna Åberg. Vd: Anders Eriksson. Administrativ redaktionschef: Fredrik Björnsson. Utrikeschef: Pia Skagermark. Kulturchef: Björn Wiman. Politisk redaktör: Amanda Sokolnicki. E-post DN.se: [email protected] © Dagens Nyheter AB 2023

  Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

  För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

  Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

  Ta en sak i taget och börja med det viktigaste.