:

Vad ska jag redovisa i periodisk sammanställning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska jag redovisa i periodisk sammanställning?
 2. Vad ska vara med i periodisk sammanställning?
 3. När ska man lämna en periodisk sammanställning?
 4. Vem ska lämna periodisk sammanställning?
 5. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 6. Vad händer om man inte redovisar moms i tid?
 7. Kan man korrigera periodisk sammanställning?
 8. Kan man rätta periodisk sammanställning?
 9. Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?
 10. Kan man sälja tjänster utan f skatt?
 11. Kan man ändra periodisk sammanställning?
 12. Får man böter om man inte deklarerar i tid?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Vad ska jag redovisa i periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning tjänster ska innehålla försäljning av tjänster, trepartshandel samt överföringar till egen verksamhet. Redovisningen sker genom att för varje företag som företaget har sålt tjänster till respektive bedrivit tredjepartshandel med redovisa VAT-nummer, värdet på tjänster i svenska kronor (SEK) och värdet på tredjepartshandel i SEK.

VAT-nummer är köparens momsredovisningsnummer. I Sverige anges VAT-numret med SE följt av organisationsnumret (utan bindestreck) och med siffrorna 01 i slutet, exempelvis SE556677889901.

I samband med att företaget lämnar momsdeklaration redovisas i den deklarationen eventuell försäljning till företag i andra EU-länder. När sådan försäljning redovisas förväntar sig även Skatteverket att företaget ska lämna in Periodisk sammanställning. Om företaget inte har haft någon försäljning till företag i andra EU-länder under en period behöver företaget inte lämna Periodisk sammanställning för den perioden.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som säljer tjänster till EU-länder ska lämna in Periodisk sammanställning.

Vad ska vara med i periodisk sammanställning?

Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen används för att Skatteverket ska få uppgifter om värdet av de varor och tjänster som företaget har sålt momsfritt till köpare inom EU. Den periodiska sammanställningen visar samtliga fakturor som du har skickat till kunder, dess belopp och mottagare.

Det är viktigt att få med rätt uppgifter i den periodiska sammanställningen. Den ska ange alla företags momsregistreringsnummer samt beloppet företaget sålt för om företaget är baserat inom EU. Försäljning till Norge räknas alltså inte med i rapporten. Det räcker med att summera den momsfria summan för varje kund. För att den periodiska sammanställningen ska ske korrekt måste köparen lämna sitt VAT-nummer, vilket ska anges på fakturan till köparen.

Skatteverket skickar den periodiska sammanställningen som företaget lämnar till respektive lands skattemyndighet för att säkerställa att köparen betalat in moms på det som denne köpt från det svenska företaget.

När ska man lämna en periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vem ska lämna periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

 • 15 000 000 SEK från och med januari 2023 för införsel (tidigare 9 000 000 SEK)
 • 4 500 000 SEK för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 15 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 höjdes tröskelvärdet för införsel från 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring meddelades under februari månad

Vad händer om man inte redovisar moms i tid?

För både privatpersoner och företag finns datum då deklarationen måste vara inlämnad. Vad händer om man glömmer att lämna in deklarationen för enskild firma?

Det är mycket att hålla reda på för dig som driver enskild firma, bland annat att lämna in deklarationen i tid. Här presenteras vad som händer och hur du bör agera om du inser att deklarationen är försenad.

Kan man korrigera periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Kan man rätta periodisk sammanställning?

Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Ja, det går att få kortare anstånd för enstaka rapporter. Mejla oss på [email protected]. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer och hur lång tid ni behöver.

 • 15 000 000 SEK från och med januari 2023 för införsel (tidigare 9 000 000 SEK)
 • 4 500 000 SEK för utförsel

Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 15 000 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. Om gränserna överskrids för båda flödena, ska företaget lämna både införsel- och utförseluppgifter.

Från och med januari 2023 höjdes tröskelvärdet för införsel från 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Uppgiftslämnare som berörs av denna förändring meddelades under februari månad

Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?

Regeringen beslutade den 1 december 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade förfaranderegler på såväl det direkta som det indirekta beskattningsområdet (dir. 2005:129). Samma dag förordnades regeringsrådet Carl Gustav Fernlund som särskild utredare.

Som experter förordnades från den 23 januari 2006 departementssekreteraren Jacqueline Deniz-Kiviharju, departementsrådet Stefan Holgersson, språkexperten Stina Malmberg, docenten Christina Moëll, ämnesrådet Kjell Olsson, skattejuristen Kerstin Nyquist, skattedirektören Roland Åkerblom och projektledaren Birgitta Österberg. Hovrättsassessorn Clara Ahlqvist förordnades som expert från den 27 februari 2006.

Som sekreterare anställdes från den 1 februari 2006 kammarrättsassessorn Cecilia Mauritzon, från den 1 april 2006 kammarrättsassessorn Åsa Ståhl och från den 26 april 2006 kanslirådet Petter Classon.

a. anförd, anfört bet. betänkande dir. direktiv Ds departementsserien f. följande sida/-or Fi Finansdepartementet FSK förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter IT informationsteknik KU konstitutionsutskottet LSK lagen (2001:1227) om självdeklarationer och

Skatteverket skickar i dag ut förtryckta blanketter för allmän självdeklaration till alla fysiska personer som kan antas vara skyldiga att lämna en sådan deklaration. De uppgifter som förtrycks i blanketten grundar sig på arbetsgivares och andras kontrolluppgifter samt de uppgifter i övrigt som finns tillgängliga hos Skatteverket. För en betydande del av de deklarationsskyldiga är de förtryckta uppgifterna de enda uppgifter som behövs för att bestämma en riktig taxering samt besluta om pensionsgrundande inkomst och debitering av skatter och avgifter. De deklarationsskyldiga som kan taxeras endast efter de förtryckta uppgifterna behöver således inte lämna några kompletterande uppgifter till deklarationen.

Formerna för att deklarera har under senare år ändrat karaktär. De deklarationsskyldiga som inte behöver göra några ändringar i eller tillägg till de förtryckta uppgifterna i deklarationsblanketten kan, i stället för att skriva under blanketten och skicka in den, godkänna uppgifterna via Internet, telefon eller SMS.

Kan man sälja tjänster utan f skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Kan man ändra periodisk sammanställning?

Momsdeklarationen är det som ligger till grund för beräkningar om du ska betala in eller få tillbaka moms. I momsdeklarationen ska du lämna in uppgifter som handlar om din försäljning, moms på det du har sålt (utgående moms) och moms på det du har köpt till företaget (ingående moms). Det är skillnaden mellan ingående och utgående moms som avgör om du ska få tillbaka pengar eller betala in mer moms. 

Om det är så att du har ett företag som har sålt och köpt varor eller tjänster av företag inom EU ska du oftast inte ta ut någon moms. Men, du måste ändå redovisa verksamheten. Det gör du i en periodisk sammanställning. Det går att lämna in den periodiska sammanställningen digitalt. De uppgifter som anges i den periodiska sammanställningen måste stämma överens med de uppgifter du anger i momsdeklarationen.

Får man böter om man inte deklarerar i tid?

Norran är en del av Norr Media AB och mediekoncernen NTM. Läs mer om Norr Media. Läs mer om NTM.

© Norran. Allt material på norran.se är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.