:

Får man dra av arbetsskor i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av arbetsskor i deklarationen?
 2. Kan man dra av arbetsskor?
 3. Kan man dra av arbetskläder på deklarationen?
 4. Är arbetskläder skattefritt?
 5. Vad klassas som arbetsskor?
 6. Vad räknas som arbetsskor?
 7. Vem betalar för arbetsskor?
 8. Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?
 9. Hur ofta har man rätt till nya arbetsskor?
 10. Måste man ha arbetsskor?
 11. Vad gäller för arbetsskor?
 12. Måste man lämna tillbaka arbetsskor?
 13. Vad säger lagen om arbetsskor?
 14. Vem betalar arbetsskor?

Får man dra av arbetsskor i deklarationen?

Politikerna i fullmäktige i Karlskrona beslutade att tillsvidareanställd personal i hemtjänsten skulle få arbetsskor.

En utredning kom fram till att fler grupper av anställda skulle erbjudas arbetsskor för både vinter och sommar av ergonomiska skäl och att nya skor bör köpas in vartannat år. Erbjudandet ses som en skattepliktig löneförmån. Kommunen fortsätter därför utredningen.

Kan man dra av arbetsskor?

Om du får en uniform av din arbetsgivare för att använda i arbetet är det en förmån du inte behöver betala skatt för.

Med uniform menas klädsel som har fastställts och utformats i detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. Uniformens syfte är att tydligt visa en befattning eller befogenheter och utformningen på en uniform avviker från vanliga kläder.

Kan man dra av arbetskläder på deklarationen?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Är arbetskläder skattefritt?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är anpassade för tjänsten och inte i normalfallet skulle användas privat.

Om de kläder som dina anställda får av ditt företag är vanliga klädesplagg som jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor, är det oftast en skattepliktig förmån.

Det gäller även om kläderna är försedda med företagets logotyp, eller att de enligt avtal med den anställde inte får användas privat. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att den typen av kläder ska vara en skattefri förmån för den anställde.

Vad klassas som arbetsskor?

En arbetssko som ska användas på ett bygge ska ha genomtrampsskydd och stålhätta och kallas för skyddssko. Men olika krav gäller ju så klart beroende på vilket yrke du har. Yrkesskor finns i olika klasser och har inget krav på tåhätta till exempel. Är du osäker på vilken klassning du behöver eller vill ha på din sko så har Engelbert Strauss en bra förteckning som på ett överskådligt sätt visar vad de olika klassningarna betyder.

Vad räknas som arbetsskor?

JA och NEJ. Om en riskbedömning visar att kylan är en hälso- eller säkerhetsrisk krävs skyddskläder, men annars finns inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla vinterjackor. Många arbetsgivare ser dock till att till exempel förskolepersonal får varma jackor ändå. Ta upp frågan med din arbetsgivare och ditt fack om du tycker att det behövs. 

Skyddskläder är kläder som skyddar mot en eller flera risker. De är märkta med symboler, piktogram, som visar vilka risker de skyddar mot. Det kan handla om risk för skärskador, strålning, kemiska risker, kyla och hetta. Arbetsgivaren måste riskbedöma arbetet och sedan köpa den skyddsutrustning som krävs. Det gäller även om du är gravid eller har en ovanlig storlek. 

Vem betalar för arbetsskor?

JA och NEJ. Om en riskbedömning visar att kylan är en hälso- eller säkerhetsrisk krävs skyddskläder, men annars finns inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla vinterjackor. Många arbetsgivare ser dock till att till exempel förskolepersonal får varma jackor ändå. Ta upp frågan med din arbetsgivare och ditt fack om du tycker att det behövs. 

Skyddskläder är kläder som skyddar mot en eller flera risker. De är märkta med symboler, piktogram, som visar vilka risker de skyddar mot. Det kan handla om risk för skärskador, strålning, kemiska risker, kyla och hetta. Arbetsgivaren måste riskbedöma arbetet och sedan köpa den skyddsutrustning som krävs. Det gäller även om du är gravid eller har en ovanlig storlek. 

Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?

Jag har följt en debatt om protester från personal som vägrar bära arbetskläder på en rättspsykiatrisk avdelning. På grund av detta har jag tackat nej till en erbjuden tjänst på det stället, eftersom jag ser det som en självklar skyldighet att följa de rådande hygienrutinerna inom hälso- och sjukvård. Vad säger lagen? Får man vägra arbetskläder? Jag tycker att psykiatrin ligger långt efter vad gäller många saker. Självklart trodde jag att personal bär arbetskläder om man dagligen kommer i kontakt med och ger omvårdnad till patienter med självskadebeteende, blodsmitta, avföring, spott och andra kroppsvätskor. Varför är det inte lika självklart att bära arbetskläder på rättspsykiatriska kliniker, där personalen precis som på sjukhus kommer i kontakt med smittor?

SVAR: Din fråga berör såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet och rättspsykiatrisk vård omfattas av hälso- och sjukvårds­lagen. I Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg finns regler om arbetskläder. Dessa arbetskläder får endast bäras i arbetet och ska bytas dagligen, men om behov finns ska de bytas så snart som möjligt.

Hur ofta har man rätt till nya arbetsskor?

En annan viktig aspekt är ergonomin, menar Malin Rydiander. Hon går 10 000 – 15 000 steg om dagen på jobbet. Om inte mer. Flera kollegor har hälsporre och behöver ilägg i skorna. En del jobbar i träskor, andra i foppatofflor eller sandaler. När man själv måste betala för skor som man ändå inte kan använda utanför jobbet vill man kanske inte lägga så mycket pengar på dem, och då blir det sämre skor, menar hon.

– Arbetsgivaren borde vara intresserade av personalens fothälsa. De borde ha ett intresse i att se till att vi har bra skor. Det är konstigt att man inte är konsekvent, att skorna inte ingår i arbetsklädseln.

Susanne Björkman, förbundsombudsman på Vårdförbundets enhet Yrke och villkor, tycker att yrkesskor är en viktig arbetsmiljöfråga.

Måste man ha arbetsskor?

En annan viktig aspekt är ergonomin, menar Malin Rydiander. Hon går 10 000 – 15 000 steg om dagen på jobbet. Om inte mer. Flera kollegor har hälsporre och behöver ilägg i skorna. En del jobbar i träskor, andra i foppatofflor eller sandaler. När man själv måste betala för skor som man ändå inte kan använda utanför jobbet vill man kanske inte lägga så mycket pengar på dem, och då blir det sämre skor, menar hon.

– Arbetsgivaren borde vara intresserade av personalens fothälsa. De borde ha ett intresse i att se till att vi har bra skor. Det är konstigt att man inte är konsekvent, att skorna inte ingår i arbetsklädseln.

Susanne Björkman, förbundsombudsman på Vårdförbundets enhet Yrke och villkor, tycker att yrkesskor är en viktig arbetsmiljöfråga.

Vad gäller för arbetsskor?

Men särskilt stort blir nu inte steget visar det sig när Arbetsmiljöverket återrapporterar till regeringen. Verket konstaterar visserligen att många inom kvinnodominerade yrkesgrupper går och står mycket och också har ont i ländrygg, höfter, ben och knän. Men:

”Utifrån denna statistik går det inte att utläsa säkra orsakssamband. Besvären kan i varierande grad vara orsakade av eller förvärrats av andra risker i arbetsmiljön än det långvariga ståendet och gåendet.”

Måste man lämna tillbaka arbetsskor?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Vad säger lagen om arbetsskor?

Din arbetsgivare har ett huvudansvar för att din arbetsmiljö är säker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3. 

Finns det risker för din säkerhet eller hälsa på jobbet ska arbetsgivaren se till att du bland annat har personlig skyddsutrustning. Däri ingår skor, fast inte vilka skor som helst. Det handlar om skyddsskor. 

Vem betalar arbetsskor?

JA och NEJ. Om en riskbedömning visar att kylan är en hälso- eller säkerhetsrisk krävs skyddskläder, men annars finns inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla vinterjackor. Många arbetsgivare ser dock till att till exempel förskolepersonal får varma jackor ändå. Ta upp frågan med din arbetsgivare och ditt fack om du tycker att det behövs. 

Skyddskläder är kläder som skyddar mot en eller flera risker. De är märkta med symboler, piktogram, som visar vilka risker de skyddar mot. Det kan handla om risk för skärskador, strålning, kemiska risker, kyla och hetta. Arbetsgivaren måste riskbedöma arbetet och sedan köpa den skyddsutrustning som krävs. Det gäller även om du är gravid eller har en ovanlig storlek.