:

Kan man lägga till ett mellannamn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man lägga till ett mellannamn?
 2. Kan man ge barn mellannamn?
 3. Hur mycket kostar det att lägga till ett namn?
 4. Hur många mellannamn kan man ha?
 5. Hur gör man för att lägga till ett förnamn?
 6. Får man ha mellannamn i Sverige?
 7. Vad gäller för mellannamn?
 8. Kan man ha två förnamn?
 9. Hur fungerar mellannamn?
 10. Vad är meningen med mellannamn?
 11. Varför ska man ha mellannamn?
 12. Hur vanligt är det med mellannamn?
 13. Kan man lägga till ett förnamn?
 14. Varför kan man inte lägga till mellannamn?
 15. Hur mycket kostar det att byta mellannamn?

Kan man lägga till ett mellannamn?

Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.

Kan man ge barn mellannamn?

Enligt namnlagen så finns det tre olika typer av namn eller personnamn. Dessa är förnamn, mellannamn och efternamn. Alla personer i Sverige bär ett efternamn samt ett eller flera förnamn. I vissa fall kan man även bära ett mellannamn före efternamnet.

Namn har ofta en betydelse för oss. Frågor om de olika typerna av namn, deras ursprung, stavning och betydelse, berör och engagerar de flesta av oss. Detta gäller både våra egna och andras namn.

Hur mycket kostar det att lägga till ett namn?

Idag är det fritt fram att byta efternamn eller att byta förnamn. Anledningarna till varför man vill byta namn kan vara många. Vissa byter namn när man gifter sig, när man skaffar barn eller av den enkla anledningen att man vill ha ett annat namn än det man har.

Den 1 juli 2017 ändrades namnlagen så att det blev lättare att byta namn. Efter det har man sett ett uppsving i antal namnbyte av både för- och efternamn. En av de saker som ändrads var rätten att ha dubbla efternamn. Tidigare var de som hade två efternamn tvungna att ha det ena efternamnet som mellannamn. Har man sedan tidigare ett mellannamn så behåller man detta men det går nu inte längre att skaffa ett nytt mellannamn.

Hur många mellannamn kan man ha?

Namnlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter, men också skyldigheter, svenska och nordiska medborgare har gällande personnamn, även kallat borgerligt namn, i Sverige. Lagen bestämmer i korthet hur namn blir förvärvade och hur du ändrar namn. Namnlagen blev senast ändrad den 1 juli 2017.

Namnlagen fastställer vilka olika namntyper som finns. Den reglerar även vilka namn som är olämpliga att ha, exempelvis får ett barn inte heta något som kan väcka anstöt eller riskera att vålla obehag för bäraren. Förnamn som liknar ett efternamn, smeknamn eller ortsnamn är inte heller lämpliga enligt namnlagen och riskerar att bli nekade.

Hur gör man för att lägga till ett förnamn?

Var och en måste ha minst ett och högst fyra förnamn. Som ett namn räknas namn som har förenats med varandra med bindestreck.  

Om du har ändrat ditt förnamn genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte ansöka om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad. 

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Får man ha mellannamn i Sverige?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Vad gäller för mellannamn?

Den svenska personnamnslagen från 1982 (NL 1982) introducerade begreppet mellannamn efter danskt och norskt mönster. I Danmark och Norge användes mellannamn sedan länge. Mellannamn motsvarade det som i den äldre lagen från 1963 kallas tilläggsnamn. Ett sådant namn fick bäras av hustru och adoptivbarn. Tilläggsnamnet bestod av ett efternamn, som hustrun eller barnet burit tidigare. Exempelvis kunde en hustru, som förvärvat mannens efternamn, framför detta bära det efternamn hon hade som ogift.

Ett mellannamn enligt NL 1982 var till ursprunget ett efternamn, som var placerat mellan förnamn och efternamn, till exempel Lars Skog Karlsson. Det var inte tillåtet med bindestreck mellan mellannamn och efternamn. Det skiljde sig därmed från dubbelnamn, som är ett efternamn bestående av två namn, som regel förenade med bindestreck, till exempel Cavalli-Björkman. I dagligt bruk satte många ändå bindestreck mellan mellannamn och efternamn.

Syftet med mellannamn var att visa samhörighet med en annan person. Det kunde också vara rent särskiljande. Man kunde bara bära ett mellannamn i taget och bara en av makarna hade rätt att ta ett mellannamn. Det var ett rent personligt namn och kunde således inte föras vidare till barn eller den andra maken.

Kan man ha två förnamn?

Det finns cirka 759 000 efternamn om man räknar varje stavning som ett eget namn. Antalet kvinno­förnamn är cirka 238 000 men antalet mans­förnamn är "bara" cirka 203 000 om man räknar varje stavning som ett eget namn.

På SCB:s webbplats finns också en tabell med de vanligaste kvinnonamnen, mansnamnen och efternamnen.

Du kan även ta reda på hur vanligt ett visst namn är genom vårt Namnsök.

Hur fungerar mellannamn?

Nyckeln till att förstå varför vi har mellannamn, är att bättre förstå vilken roll förnamn spelar i samhället.

Ja, förnamn ger oss ett sätt att hänvisa till varandra och oss själva i konversationer. Men som alla föräldrar som har fått välja ett namn till sitt barn vet, är förnamn ofta mycket mer än så. De har en betydelse som vi hoppas kommer att ge en mening i barnets liv, oavsett om det är ett positivt drag eller en önskan om barnets framtid. De kan också bära arvet från en förfader, en älskad eller en andlig förebild. I traditionella kristna samhällen var det vanligt att barn fick sitt namn efter olika helgon, eftersom man trodde att helgonet skulle skydda ett barn som namngavs efter honom eller henne.

Det verkar som att bruket att namnge barn efter helgon var det som så småningom gav upphov till mellannamn. Vad händer om du vill döpa din dotter till Mary efter helgonet, men du vill också döpa henne till Elisabeth efter hennes nyligen bortgångna mormor? Då kan du ge henne två namn istället för ett.

Vad är meningen med mellannamn?

Nyckeln till att förstå varför vi har mellannamn, är att bättre förstå vilken roll förnamn spelar i samhället.

Ja, förnamn ger oss ett sätt att hänvisa till varandra och oss själva i konversationer. Men som alla föräldrar som har fått välja ett namn till sitt barn vet, är förnamn ofta mycket mer än så. De har en betydelse som vi hoppas kommer att ge en mening i barnets liv, oavsett om det är ett positivt drag eller en önskan om barnets framtid. De kan också bära arvet från en förfader, en älskad eller en andlig förebild. I traditionella kristna samhällen var det vanligt att barn fick sitt namn efter olika helgon, eftersom man trodde att helgonet skulle skydda ett barn som namngavs efter honom eller henne.

Det verkar som att bruket att namnge barn efter helgon var det som så småningom gav upphov till mellannamn. Vad händer om du vill döpa din dotter till Mary efter helgonet, men du vill också döpa henne till Elisabeth efter hennes nyligen bortgångna mormor? Då kan du ge henne två namn istället för ett.

Varför ska man ha mellannamn?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Hur vanligt är det med mellannamn?

Försök nu bortse från att inläggets titel osökt för tankarna till en halvsunkig Seinfeld-wannabe-sketch som du såg på den lokala stand-up-klubbens amatörkväll förra helgen. För det här är faktiskt någonting jag grubblat över.

Vad är egentligen grejen med mellannamn?

Kan man lägga till ett förnamn?

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du ansöker om att ändra förnamnet hos skatteverket så får du själv bestämma i vilken ordningsföljd du skall ha namnen. Du bestämmer alltså själv om det skall vara före eller efter det namn du redan har. Du hittar blanketten som du skall fylla i på skatteverkets hemsida, där det också tydligt står hur du får göra.

Varför kan man inte lägga till mellannamn?

Alla barn som fötts under natten omfattas av den nya lagen. Om man inte anmält annat har barnet tidigare automatiskt fått mammans efternamn. Nu måste föräldrarna ansöka även om efternamnet.

– Vi hade en driftsättning i går, så en bebis som föds i dag får inte ett automatiskt namnförvärv som de fick i går, utan föräldrarna får nu hem en blankett där de ansöker om barnets både förnamn och efternamn, säger Agneta Carlquist. 

Om minst tvåtusen personer I Sverige delar ett efternamn är det numera inte längre skyddat. Det innebär att det är fritt fram för vem som helst att byta till det, mot en avgift på 1800 kronor. Helt avgiftsfritt är det däremot att byta efternamn till sina föräldrars förnamn, med slutet –son eller -dotter. 

Hur mycket kostar det att byta mellannamn?

Alla barn som fötts under natten omfattas av den nya lagen. Om man inte anmält annat har barnet tidigare automatiskt fått mammans efternamn. Nu måste föräldrarna ansöka även om efternamnet.

– Vi hade en driftsättning i går, så en bebis som föds i dag får inte ett automatiskt namnförvärv som de fick i går, utan föräldrarna får nu hem en blankett där de ansöker om barnets både förnamn och efternamn, säger Agneta Carlquist. 

Om minst tvåtusen personer I Sverige delar ett efternamn är det numera inte längre skyddat. Det innebär att det är fritt fram för vem som helst att byta till det, mot en avgift på 1800 kronor. Helt avgiftsfritt är det däremot att byta efternamn till sina föräldrars förnamn, med slutet –son eller -dotter.