:

Måste man betala skatt på kryptovaluta?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala skatt på kryptovaluta?
 2. Hur undviker man skatt på krypto?
 3. Är krypto olagligt i Sverige?
 4. Måste man deklarera om man gått med förlust?
 5. Har Skatteverket koll på Crypto?
 6. Vad händer om man inte deklarerar krypto?
 7. Har Skatteverket koll på krypto?
 8. Vad händer om man glömmer deklarera krypto?
 9. Hur många svenskar äger krypto?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur mycket är skatten på ISK?
 12. När måste man deklarera krypto?
 13. Har Skatteverket tillgång till Binance?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 15. Hur beskattas krypto i Sverige?

Måste man betala skatt på kryptovaluta?

Som nevnt over er bitcoin en type virtuell valuta, som har sitt opphav på nettet og er uregulerte, digitale penger/betalingsmidler som i motsetning til tradisjonelle penger, ikke er utstedt eller garantert for av en nasjonal sentralbank.

Bitcoin benytter "peer-to-peer" teknologi for å sende og verifisere transaksjoner i nettverket. Gjennom kryptologi sikres det at ingen klarer å forfalske betalinger eller bruke sine bitcoins mer enn en gang. Kryptering er enkelt forklart prosessen for koding av informasjon på en slik måte at bare autoriserte parter kan lese den.

Bitcoin er knyttet til en adresse. En adresse kan forklares som et kontonummer en kan bruke for å akseptere betalinger og også som verifisering for kjøp/ salg. Alle historiske bitcoin transaksjoner er tilgjengelige på blockchain.

Utstedelse av nye bitcoin er regulert i bitcoins design, og skjer ved en prosess som kalles mining (gruvedrift). Nye bitcoin "graves frem" ved å løse avanserte dataalgoritmer som verifiserer bitcoin transaksjonene. Belønningen for verifiseringen er nye bitcoins, og et mindre transaksjonsgebyr.

Bitcoin er designet for å ha en øvre grense på 21 millioner bitcoins, som igjen kan deles i mindre enheter, kalt "Satoshi". En bitcoin kan deles i 100 000 000 Satoshi, der hver og en Satoshi er fritt omsettelig. Per mars 2018 er ca. 15,1 mill bitcoin generert og i sirkulasjon. Den "virtuell valutaen" bitcoin estimeres å ha "frigitt" alle 21 mill bitcoin i ca. 2140.

Ved realisasjon av bitcoin vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap.

I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf. skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Hur undviker man skatt på krypto?

Vill du köpa kryptovaluta? Då betalar du ingen skatt. Inte heller om du har kryptovalutor i portföljen – oavsett hur mycket de stiger i vinst.

När du säljer dina krypto ska du däremot betala skatt om du gått med vinst. Och det finns fler exempel.

Hur mycket skatt är det då på kryptovaluta i Sverige? Skatten är 30 procent av vinsten.

Om du sålt med förlust är det däremot ingen skatt att betala. Tvärtom – då får du kvitta 70 procent av förlusten mot eventuella vinster som du gjort.

Märk väl att du alltså inte får kvitta 100 procent av förlusten mot eventuell vinst.

Är krypto olagligt i Sverige?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Måste man deklarera om man gått med förlust?

Under de senaste åren har bostadspriserna stigit och många säljare har kunnat räkna hem en vinst på försäljningen. Men vad händer om man måste sälja sin fastighet med förlust? Vad får man göra avdrag för? Hur mycket måste man betala i skatt? Det är frågor som du som mäklare behöver ha koll på i ett osäkrare marknadsläge.

Om du säljer din fastighet eller ägarlägenhet till ett lägre försäljningspris än vad du köpte för, och fastigheten är en privatbostadsfastighet, räknas förlusten som en kapitalförlust. Kapitalförluster för privatbostadsfastigheter är avdragsgilla till 50 procent. Du kan bara göra avdraget det år du har haft förlusten. Den avdragsgilla delen av förlusten drar du av från vinster och andra inkomster som du tar upp i kapital. Skulle förlusten vara större än vinsterna och inkomsterna får du ett underskott i kapital.

Har Skatteverket koll på Crypto?

Nytt för i år är att du kan redovisa summan av alla dina vinster respektive förluster per kryptovaluta, istället för att redovisa varje transaktion för sig.Att skatteverket klassar kryptovalutor som en tillgång och inte betraktar det som vanliga fiat-pengar innebär att du tekniskt sett är tvungen att skatta på kryptovaluta när du gör en vinst i samband med att du avyttrar Bitcoin eller kryptovaluta, detta kan ske på olika sätt exempelvis: Försäljning av kryptovaluta mot fiat-pengar

I Sverige sker ingen beskattning när du köper krypto, det är när du avyttrar krypto som du ska betala 30% kapitalvinstskatt på dina vinster. Du kan dra av 70 % av förlusterna från dina vinster. Om du har haft andra inkomstkällor som staking, så kan det även förekomma ränteinkomstskatt eller inkomstskatt.

Vad händer om man inte deklarerar krypto?

Vet du med dig att du köpt och sålt kryptovalutor även tidigare år, och inte redovisat dessa, riskerar du att antingen få betala skattetillägg och/eller bli brottsanmäld. För att undvika detta kan du begära omprövning av dina tidigare deklarationer genom en så kallad självrättelse.

Läs mer

Har Skatteverket koll på krypto?

Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Hur många svenskar äger krypto?

Enligt en undersökning från Internetstiftelsen som utfördes 2021 hade 3% av den internetanvändande befolkningen över 18 år sålt eller köpt kryptovalutor under de senaste 12 månaderna. Av dessa är 2% män, och 1% kvinnor.

Att definiera den “internetanvändande befolkningen över 18 år” visade sig vara lättare sagt än gjort men efter en del efterforskningar kom vi fram till en ungefärlig siffra om 6,9 miljoner. Detta skulle innebära att ca. 208 000 svenskar köpte och sålde kryptovalutor mellan 2020 och 2021.

Vad säger detta om Bitcoin? Jo, i egenskap av att vara världens mest populära kryptovaluta har Bitcoin en marknadsandel om ca. 46%. Detta betyder kortfattat att nästan hälften av allt värde i den globala kryptomarknaden utgörs av Bitcoin.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Du har enten kommet til en side som ikke kan vises, eller nådd grensen for hva du kan vise av denne boken.

Hur mycket är skatten på ISK?

I exemplet så uppgår kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

När måste man deklarera krypto?

 • Växlat mellan olika kryptovalutor (BTC till ETH)
 • Köpt en produkt exempelvis dator på nätet med kryptovalutor
 • Lånat ut dina kryptovalutor

Deklaration av handel med kryptovalutor ska ske för de beskattningsår som avyttring har skett. Med avyttring menas framförallt försäljning men det finns även andra tillfällen som klassas som avyttring.

Det är 30% skatt på vinsten när du handlar med kryptovalutor. Om du gör en förlust så kan du dra av 70% av förlusten vid handel med kryptovalutor.

Har Skatteverket tillgång till Binance?

www.affarsvarlden.se is using a security service for protection against online attacks. This process is automatic. You will be redirected once the validation is complete.

Protected by StackPath

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Hur beskattas krypto i Sverige?

Från att till en början ha varit ett intresse främst bland s k ”datornördar”, har investering i kryptovaluta blivit allt vanligare bland allmänheten. De senaste åren har även s.k. ”altcoins”, det vill säga andra kryptovalutor än Bitcoin, vuxit fram i stadig takt.  

Men hur beskattas egentligen en kapitalvinst som avser kryptovaluta för en individ som är obegränsat skattskyldig i Sverige? Hur ska en sådan kapitalvinst deklareras i Sverige, och finns det möjlighet till avdrag för förluster i kryptovaluta?