:

Hur mycket är skattereduktionen på solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skattereduktionen på solceller?
 2. Hur mycket solel får en privatperson producera?
 3. Får man tillbaka på skatten om man har solceller?
 4. Hur får man skattereduktion på solel?
 5. Vad gäller för solceller 2023?
 6. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 7. Vad händer om man producerar för mycket solel?
 8. Får man producera mer solel än man förbrukar?
 9. Vilka avgifter betalar man när man har solceller?
 10. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 11. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 12. Vad ska man ha för elavtal när man har solceller?
 13. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 14. Måste man betala nätavgift när man har solceller?
 15. Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Hur mycket är skattereduktionen på solceller?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Hur mycket solel får en privatperson producera?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Får man tillbaka på skatten om man har solceller?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Hur får man skattereduktion på solel?

Den löpande skattereduktionen för solceller på 60 öre/kWh får du när du säljer el till det allmänna elnätet. Skattereduktionen begränsas till 30 000 kWh per år, vilket innebär att du som mest kan få ut 18 000 kronor i skattereduktion.

Det gröna avdraget, däremot, är det avdrag på 20 % som du får när du köper solceller.

Det finns vissa krav som solcellsanläggningen måste uppfylla för att du ska kunna ta del av skattereduktionen för solceller. Anläggningen måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostaden (eller näringsfastigheten) och dess anslutning till elnätet. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

När du säljer överskottsel från dina solceller behöver du vanligtvis endast betala inkomstskatt för kapitalinkomster. I särskilda fall kan du även behöva betala energiskatt (om topp effekten överstiger 255 kW) och moms (om försäljningen överstiger 30 000 kronor/år).

Som motvikt till skatten för köpt el (som du betalar när du köper in el) är du berättigad en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

I korthet gäller följande skatteregler för privatpersoner (för företag se tabellen under) som har solceller på taket:

Vad gäller för solceller 2023?

När du installerar solceller finns det tre olika typer av regler att förhålla sig till: regler för bygglov, skatteregler samt regleringar för montering. Din installatör kan hjälpa dig med reglerna kring bygglov och montering. Skattereglerna är aktuella när du säljer el från dina solceller.

Solceller som installeras ovanpå tak och som följer takets lutning kräver inget bygglov. Om huset är av kulturhistoriskt värde, är i ett område av riksintresse för totalförsvaret eller inom ett detaljplanerat område som förbjuder solceller krävs bygglov.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar. Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.

Vad händer om man producerar för mycket solel?

Lägg till tjänsten Solklart när du beställer solceller av oss och få köpt och såld el samlat på en faktura och i en app. I Solklart ingår just nu också ett riktigt bra pris på din sålda överskottsel när du skaffar solceller hos oss: Spotpris + 1 kr per kWh första året (ordinarie spotpris + 20 öre). Erbjudandet gäller dig som beställer solceller mellan 23 augusti och 30 september 2023 *  

Får man producera mer solel än man förbrukar?

Lägg till tjänsten Solklart när du beställer solceller av oss och få köpt och såld el samlat på en faktura och i en app. I Solklart ingår just nu också ett riktigt bra pris på din sålda överskottsel när du skaffar solceller hos oss: Spotpris + 1 kr per kWh första året (ordinarie spotpris + 20 öre). Erbjudandet gäller dig som beställer solceller mellan 23 augusti och 30 september 2023 *  

Vilka avgifter betalar man när man har solceller?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Så, vad är det då som gör att husets värde påverkas positivt av solpaneler? Jo, främst beror det på tre saker.

Sammantaget innebär det en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Tidigare uträkningar kring återbetalningstid och hur mycket solceller påverkar elräkningen ändras nu i takt med att elpriset stiger. Om du tidigare kunde räkna på en återbetalningstid om 15 år för en normalstor anläggning har denna period under nuvarande elpriser reducerats markant.

Vid en installation för 140 000 kr, med en effekt på 10,4 Kw och årlig produktion om 8 424 kWh kan en årlig besparing på ca 12 500 kr göras vid ett snittpris på 1,5 kr/kWh. Återbetalningstiden blir då ca 11 år.

Sommaren 2022 noterades betydligt högre snittpriser på el. Inte heller kan vi förvänta oss någon lättnad mot höst och kommande vinter. Ett snittpris på 2,5 kr/kWh ger en årlig besparing på 21 000 kr och en återbetalningstid på ca 6,5 år.

Vad ska man ha för elavtal när man har solceller?

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. Teckna ett elavtal för mikroproduktion för att få betalt för din överskottsel.

Du som producerar din egen, fossilfria solel kan få ersättning på tre sätt:

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Måste man betala nätavgift när man har solceller?

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar. Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

 • Solceller producerar årligen 800–1 100 kWh el per installerad kW.
 • Varje år producerar 10 kW solceller 8 000–11 000 kWh solel.
 • Varje månad producerar 10 kW solceller 150–1 500 kWh solel.
 • Solceller producerar mellan 5–50 kWh solel per dag beroende på väder och årstid.
 • Solcellers elproduktion beror på solcellsanläggningens storlek i watt, årstiden, globalinstrålningen i området samt lutning och riktning på panelerna.

I Sverige producerar solceller per år ca 800–1 100 kWh per installerad kilowatts effekt (kWp). En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar alltså ca 8 320 – 11 440 kWh per år. Exakt hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på lutning, väderstreck och områdets solinstrålning.