:

Hur mycket moms får man dra på representation?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket moms får man dra på representation?
 2. Vilka regler gäller vid representation?
 3. När är representation ej avdragsgill?
 4. Vilka representationer är avdragsgilla?
 5. När ändrades representation?
 6. Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?
 7. Får man bjuda kunder på middag?
 8. Får man dra av lunch på företaget?
 9. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 10. Får man bjuda sina anställda på middag?
 11. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 12. Får jag bjuda mina anställda på alkohol?
 13. Får man köpa Fika på företaget?
 14. Får man köpa frukost till sina anställda?
 15. Får chefen bjuda på lunch?

Hur mycket moms får man dra på representation?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vilka regler gäller vid representation?

För att avdrag för representation eller liknande ska medges måste utgiften ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). Kravet på omedelbart samband är avsett att markera att avdragsrätten inte omfattar kostnader för sällskapsliv av personlig natur (RÅ 1976 ref. 155).

Omedelbart samband anses föreligga när det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknade, eller då utgifterna avser ett jubileum eller personalvård.

För att representation i samband med affärsförhandlingar ska anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör denna ingå som ett led i förhandlingarna. Det bör vara fråga om en i dessa sammanhang sedvanlig gästfrihet t.ex. i form av värdskap i samband med förhandlingarna. Detta framgår av Skatteverkets allmänna råd.

Avdrag för representation får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För den som inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt enligt 8 kap. ML eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML ska det skäliga beloppet ökas med mervärdesskatten på detta belopp.

När är representation ej avdragsgill?

Den första januari 2017 ändrades avdragsrätten för representation, det gäller framförallt representationsmåltider. Avdragsgill representation för större måltider är slopad. Yes du hörde rätt. Detta kan vara en lite tråkig nyhet för företagare såklart. Men du kan vara lugn, vi ska guida dig så att du slipper göra misstag i bokföringen.

En representationsmåltid innebär till exempel lunch, supé, mat på personalfesten, middag och annan förtäring. Avdrag för dryck och förtäring av så kallat mindre värde, till exempel fika, är dock fortfarande avdragsgillt precis som innan.

Vilka representationer är avdragsgilla?

Har ditt företag koll på när representation är avdragsgill och när den inte är avdragsgill? Våra experter ger svar på era frågor kring regler om extern och intern representation.

När ändrades representation?

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Får man bjuda kunder på middag?

Den första januari 2017 ändrades avdragsrätten för representation, det gäller framförallt representationsmåltider. Avdragsgill representation för större måltider är slopad. Yes du hörde rätt. Detta kan vara en lite tråkig nyhet för företagare såklart. Men du kan vara lugn, vi ska guida dig så att du slipper göra misstag i bokföringen.

En representationsmåltid innebär till exempel lunch, supé, mat på personalfesten, middag och annan förtäring. Avdrag för dryck och förtäring av så kallat mindre värde, till exempel fika, är dock fortfarande avdragsgillt precis som innan.

Får man dra av lunch på företaget?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Får man bjuda sina anställda på middag?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Stefan Lövstrand berättar att hans och även andras avdelningar redan fattat egna beslut om att inte längre bjuda på alkohol. Han menar att det här förhållningssättet är vida spritt inom förbundet. 

Förbundsstyrelsen säger dock nej till motionen. De anser att policyn som ändrades 2019 är tillräckligt restriktiv. I dag gäller att alkohol ska serveras ”med återhållsamhet”. Det innebär högst ett eller två glas vin eller öl per person.

Förbundsstyrelsen får endast dricka alkohol två gånger per år. Men vid exempelvis internationella besök är det tillåtet att anpassa sig till ”internationell sedvänja” och dricka mer. Inför varje representation med alkohol ska det fattas ett beslut som ska dokumenteras och motiveras. 

Får jag bjuda mina anställda på alkohol?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Får man köpa Fika på företaget?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

Får man köpa frukost till sina anställda?

Något som har blivit allt vanligare de senaste åren är att arbetsgivaren köper in cyklar. Dessa  kan användas i verksamheten, exempelvis till och från kundmöten, men även privat för den anställde. När företaget bekostar något som konsumeras privat så uppstår en förmån. Huvudregeln är att den anställde ska förmånsbeskattas om de har tillgång till att använda arbetsgivarens cykel privat. Nu finns däremot en skattelättnad för just cykelförmåner. Från 1 januari 2022 så behöver bara cykelförmåner beskattas på den del av förmånen som överstiger 3 000 kr. Detta så länge erbjudandet om denna förmån riktar sig till alla anställda på bolaget. Det är viktigt att tänka på att dessa regler inte gäller elsparkcyklar utan avser bara vanliga cyklar och elcyklar.

Läs mer om hur du gör för att beräkna värdet av cykelförmåner här

När det kommer till försäkringar och förmånsbeskattning så finns det en del olika regler att hålla koll på.  Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för den anställde, lika så gruppsjukförsäkring under vissa förutsättningar, pensionsförsäkring och reseskyddsförsäkring under tjänsteresa.

Däremot så är förmån av fri sjukvårdsförsäkring en skattepliktig förmån som även arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på. Då sjukvårdsförsäkringen innehåller både skattefria och skattepliktiga delar så värderas förmånen till 60% av försäkringsvärdet. Den här förmånen ska alltid beskattas när företaget betalar premien till försäkringsbolaget. Det innebär att om premien betalas löpande varje månad så ska förmånsbeskattning också ske varje månad. Betalas fakturan för premien en gång per år så är det bara i den månaden som betalningen sker som också förmånsbeskattningen ska tas upp, även om försäkringen gäller för en längre period.

Får chefen bjuda på lunch?

Illustration: Josephine Skapare

Kostförmån Har man rätt till någon form av måltid på jobbet när man arbetar planerad övertid, på till exempel en lördag?