:

Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag deklarera inkomst från utlandet?
 2. Hur deklarerar man om man jobbat utomlands?
 3. Vad räknas som inkomst av tjänst?
 4. Vad menas med avräkning av utländsk skatt?
 5. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 6. Hur beskattas inkomst från utlandet?
 7. Hur räkna ut inkomst?
 8. Hur kan man räkna inkomst?
 9. Hur beskattas utländsk inkomst?
 10. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 11. Var fyller jag i inkomst från utlandet?
 12. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 13. Vilken inkomst ska jag anmäla till försäkringskassan?
 14. Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?
 15. Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Hur deklarerar man om man jobbat utomlands?

 • Lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster.
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Bilersättningar
 • Föräldrapenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesdel
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd och aktivitetsstöd
 • Familjepenning
 • Inkomst av tjänst utomlands (ska inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
 • Egen företagare; överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
 • Studielån och studiebidrag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Etableringsersättning

Skatteregler: När det gäller skatteregler finns en 6-månadersregel och en 1-årsregel att ta hänsyn till.

Försäkringskassan: För att du som egenföretagare eller utsänd arbetstagare ska fortsätta vara försäkrad hos Försäkringskassan i Sverige krävs bland annat att arbetet utomlands är tillfälligt, inte längre än 24 månader.

Vad räknas som inkomst av tjänst?

 • Lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster.
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Bilersättningar
 • Föräldrapenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesdel
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd och aktivitetsstöd
 • Familjepenning
 • Inkomst av tjänst utomlands (ska inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
 • Egen företagare; överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
 • Studielån och studiebidrag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Etableringsersättning

Skatteregler: När det gäller skatteregler finns en 6-månadersregel och en 1-årsregel att ta hänsyn till.

Försäkringskassan: För att du som egenföretagare eller utsänd arbetstagare ska fortsätta vara försäkrad hos Försäkringskassan i Sverige krävs bland annat att arbetet utomlands är tillfälligt, inte längre än 24 månader.

Vad menas med avräkning av utländsk skatt?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtig" i Danmark.

Får du minst 75% (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt "grænsegængerreglerne". Detta ger dig möjlighet till att göra avdrag för vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter.

Läs mer i vår artikel om Avdrag - begränsat skattskyldig

Hur beskattas inkomst från utlandet?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Hur räkna ut inkomst?

För att räkna ut sin timlön krävs det att man tar reda på hur många timmar man egentligen arbetar. Olika kollektivavtal säger olika antal så krävs oftast att man gör research för att få en rättvis bild.

Med det sagt så finns det ett snitt på 167 timmar som fungerar i de flesta fallen. Andra vanliga arbetstimmar är 160 timmar i månaden och 175 timmar – är man osäker så använd istället 167 timmar. Använder vi detta antal kan vi räkna räkna ut timlön från månadslön.

Hur kan man räkna inkomst?

Årsinkomst är en persons totala inkomst under ett år. Vanligtvis menas enbart förvärvsinkomst, alltså din taxerade inkomst (årslön). Vid exempelvis ansökan om ett lån eller för att beräkna kommunala avgiften för en förskoleplats är det enbart förvärvsinkomsten som räknas med.

Det finns däremot tillfällen då både förvärvsinkomst, bidrag och kapitalinkomster ska räknas med. Så är det exempelvis med CSN-bidraget. Det är alltså viktigt att kontrollera vad som ska inkluderas när årsinkomst ska anges till exempelvis långivare, Försäkringskassan, fackförbund eller CSN.

Hur beskattas utländsk inkomst?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Var fyller jag i inkomst från utlandet?

Begränsat skatteskyldig, med eller utan gränsgångarregeln? Om man bor i Sverige och arbetar i Danmark är man "almindeligt begrænset skattepligtig" i Danmark.

Får du minst 75% (beräknas på ett speciellt sätt) av din intjänade arbetsinkomst från Danmark, kan du välja att bli beskattad enligt "grænsegængerreglerne". Detta ger dig möjlighet till att göra avdrag för vissa privata utgifter som till exempel nettoränteutgifter.

Läs mer i vår artikel om Avdrag - begränsat skattskyldig

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

När du ska ta emot pengar från utlandet vill du säkrast få dem skickade till ditt svenska bankkonto och då kan det så klart vara så att du först måste förbereda detta inför överföringen.

Vi kommer i detta avsnitt att kolla lite närmare på kostnaderna när du vill ta emot pengar utomlands och jämföra de stora bankerna – och Wise – för att du kan se vad det rör sig om i stora svängar. I exemplet nedan tar en svensk emot 200 USD från USA:

(Priserna granskade 7.3.2023. Priserna ovan kan ändras och kanske inte stämmer med de aktuella priserna. Granska alltid aktuella priser innan du skickar iväg pengar utomlands eller tar emot pengar från utlandet.)

Vilken inkomst ska jag anmäla till försäkringskassan?

Vi vet att är det mycket att hålla reda på före och efter att du gör en ansökan till oss – oavsett om du vabbar, får föräldrapenning eller bostadsbidrag. Därför lyfter vi fram vad du behöver tänka på i vår webb, i brev och i meddelanden. Alla uppgifter i din ansökan måste stämma, även under tiden som du får pengarna, för att du ska få det du har rätt till.

Stanna upp och gå igenom alla uppgifter innan du signerar din ansökan, speciellt om det var länge sedan du hade ett ärende hos oss. Om uppgifterna inte längre stämmer behöver du meddela oss. Det gäller om du till exempel har fått ny lön, nya intyg, flyttat, gått upp i arbetstid eller ska resa bort.

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 50 000?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning