:

Hur länge får man göra avdrag för hemresor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man göra avdrag för hemresor?
 2. Hur mycket får man dra av på skatten för resor?
 3. Hur mycket får man dra av i milersättning?
 4. Hur stor del av reseavdraget får man tillbaka?
 5. Kan man göra avdrag i efterhand?
 6. Hur ser det nya reseavdraget ut?
 7. Hur mycket får man i milersättning 2023?
 8. Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?
 9. Hur många mil för milersättning?
 10. Varför får jag inte hela reseavdraget?
 11. Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?
 12. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 13. När ändrades reseavdraget senast?
 14. När höjs reseersättningen 2023?
 15. Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Hur länge får man göra avdrag för hemresor?

För att avdrag ska ges för dubbel bosättning krävs att den som ska göra avdraget har fått arbete på en ny ort längre än fem mil från den gamla bostadsorten och har flyttat till den nya arbetsorten. En bostad har samtidigt behållits på den gamla bostadsorten.

För dubbel bosättning kan alla personer få avdrag under minst två år. Gifta och samboende kan få utökad tid till sammanlagt fem år med avdrag för dubbel bosättning om det beror på den andra makens förvärvsverksamhet (anställning eller eget företagande) på den gamla bostadsorten. Vid synnerliga skäl kan avdraget ges under längre tid än fem år.

Hur mycket får man dra av på skatten för resor?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

Hur mycket får man dra av i milersättning?

Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.

Hur stor del av reseavdraget får man tillbaka?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Kan man göra avdrag i efterhand?

Underskott av kapital? Wifi hemma? Det finns mängder av saker du har rätt att dra av – inte bara som företagare utan även som privatperson och löntagare. Exakt vilka avdrag du får göra beror bland annat på din boendesituation och på din arbetsform. Det är exempelvis mycket lättare att köpa och dra av teknik om du har en enskild firma än om du har en fast tjänst på ett kontor. Men även där finns en gråzon!

Många avdrag är så ovanliga att de knappast är relevanta för gemene man. De mindre vanliga posterna handlar om alltifrån utgifter för att plocka kottar till omkostnader för att bedriva valkampanjer. Vi har därför begränsat våra avdragstips till saker vi tror kan vara av intresse för de allra flesta.

Hur ser det nya reseavdraget ut?

Det nya regeringsunderlaget har kastat den nya ersättningsmodellen för bilpendlarna i papperskorgen. I stället blir dagens reseavdrag kvar i en förstärkt form.

Bygg 21 oktober 2022 kl 16:21

Hur mycket får man i milersättning 2023?

Från och med 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppet för resor till och från arbetet, vilket Riksdagen har beslutat. Det är schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil som höjts. Avdraget höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil. Även avdraget för resor med förmånsbil höjs, från 6,50 kr (diesel) respektive 9,50 kr (laddhybridbil som drivs med både el och diesel) till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

Höjningen började gälla 1 januari 2023 och gäller deklarationen som du lämnar in under 2024.

Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?

Beloppet för skattefri milersättning har legat på 18,50 kronor sedan 2009. Finansminister Mikael Damberg öppnar nu för en höjning.

Publicerad: 2022-03-07   Uppdaterad: 2022-03-07

Hur många mil för milersättning?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Varför får jag inte hela reseavdraget?

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Reseavdragskommittén hänvisar i sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) till undersökningar av skattefelet i reseavdraget som Skatteverket gjort. Där framgår bland annat att 48 procent av de personer som gjorde avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen gjort ett felaktigt reseavdrag. Det vanligaste felet var otillräcklig tidsvinst, det vill säga att den skattskyldige har gjort avdrag för bil trots att tidsvinsten jämfört med allmänna kommunikationer inte uppgår till två timmar samt att den skattskyldige gjort avdrag för fler dagar än han eller hon faktiskt har arbetat. Skatteverket uppskattade då skattefelet till cirka 1,4 miljarder kronor. 

Hur långt tillbaka i tiden kan Skatteverket gå?

Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

När ändrades reseavdraget senast?

Den nya regeringen får nu kritik från flera håll för att beslutet om det nya reseavdraget rivs upp. Istället behålls det gamla med en höjd ersättning till 25 kronor per mil. Det tidigare beslutet att få ersättning för kollektivtrafik skrotas. 

I juni klubbade riksdagen det nya reseavdraget som skulle innebära en avståndsbaserad skattereduktion, oavsett färdmedel. Samtliga partier utom SD stödde det nya förslaget. Istället för ett helt nytt system så höjs avdragsbeloppet för arbetsresor med egen bil höjs från 18:50 kronor till 25 kronor per mil.

När höjs reseersättningen 2023?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Som anställd är det troligt att din arbetsgivare kommer att ersätta dina kostnader för arbetsrelaterade resor. Medan arbetsgivare rekommenderas att använda den officiella milersättningen är det inte obligatoriskt och de kan välja att ersätta dig med ett annat belopp än milersättningen för 2023 under hela året. Om du inte får ersättning för dina kostnader från din arbetsplats kommer du att kunna få skatteavdrag för dina arbetsrelaterade resor baserat på milersättningen.

Observera att om du får ersättning med mer än 25 per mil måste du betala inkomstskatt på överskottet.

Om du är egenföretagare eller din arbetsgivare inte ersätter dig för dina arbetsmil, kommer du att kunna dra av dina kostnader för 2023 att arbetsrelaterade resor i deklarationen. Kom ihåg att hålla reda på alla dina körsträckor i en loggbok och multiplicera sedan helt enkelt årets milersättning (2,5 kronor per kilometer) med antalet kilometer för arbetsrelaterade resor med ditt fordon.

Du kan använda en papperslogg eller ett kalkylblad för att hålla koll på din milersättning. Om du kör ofta kan det ta lite tid att skriva ner dina reseuppgifter varje dag. I detta fall kan en app som spårar milersättning vara lösningen just för dig. Driversnote erbjuder gratis automatisk milspårning - man behöver inte ens öppna appen. Med hjälp av appen tar du bort uppgiften att organisera och uppdatera loggböcker för hand - Driversnote kommer att behålla informationen för dig och din fylld logg kommer att vara bara några klick bort när som helst.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Som anställd är det troligt att din arbetsgivare kommer att ersätta dina kostnader för arbetsrelaterade resor. Medan arbetsgivare rekommenderas att använda den officiella milersättningen är det inte obligatoriskt och de kan välja att ersätta dig med ett annat belopp än milersättningen för 2023 under hela året. Om du inte får ersättning för dina kostnader från din arbetsplats kommer du att kunna få skatteavdrag för dina arbetsrelaterade resor baserat på milersättningen.

Observera att om du får ersättning med mer än 25 per mil måste du betala inkomstskatt på överskottet.

Om du är egenföretagare eller din arbetsgivare inte ersätter dig för dina arbetsmil, kommer du att kunna dra av dina kostnader för 2023 att arbetsrelaterade resor i deklarationen. Kom ihåg att hålla reda på alla dina körsträckor i en loggbok och multiplicera sedan helt enkelt årets milersättning (2,5 kronor per kilometer) med antalet kilometer för arbetsrelaterade resor med ditt fordon.

Du kan använda en papperslogg eller ett kalkylblad för att hålla koll på din milersättning. Om du kör ofta kan det ta lite tid att skriva ner dina reseuppgifter varje dag. I detta fall kan en app som spårar milersättning vara lösningen just för dig. Driversnote erbjuder gratis automatisk milspårning - man behöver inte ens öppna appen. Med hjälp av appen tar du bort uppgiften att organisera och uppdatera loggböcker för hand - Driversnote kommer att behålla informationen för dig och din fylld logg kommer att vara bara några klick bort när som helst.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.