:

Hur bokför man inköp av varor från EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man inköp av varor från EU?
 2. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 3. Hur ska man bokföra inköp av varor från ett land utanför EU?
 4. Hur bokför man inköp från utlandet?
 5. Är det moms på varor inom EU?
 6. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 7. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?
 8. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 9. Måste man betala moms inom EU?
 10. När ska man betala tull och moms?
 11. När används konto 2640?
 12. När används konto 2440?
 13. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 14. Vilka regler gäller om man köper något av ett företag inom EU?
 15. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Hur bokför man inköp av varor från EU?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Moms tas ut i och tillfaller destinationslandet, det vill säga det land dit varorna förs. Det innebär att en skattskyldig beskattningsbar person (näringsidkare) i ett EU-land säljer utan moms till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land. Det är i stället köparen som redovisar och betalar in momsen till skattemyndigheten i det land där hon eller han är verksam.

Hur ska man bokföra inköp av varor från ett land utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Hur bokför man inköp från utlandet?

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

Är det moms på varor inom EU?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Måste man betala moms inom EU?

Om paketet gått via Tyskland och där momsdeklarerats och påförts tysk moms ska du inte behöva betala detta även i Sverige, eftersom vi har frihandelsavtal inom EU. Om så är fallet kan du själv påtala detta för PostNord och även bestrida kostnader. Har moms inte påförts där gäller dock de vanliga reglerna. Du kan också välja att själv betala in moms* men skickas din vara med exempelvis kinesiska posten är det automatiskt PostNord som hanterar försändelsen i Sverige.

När ska man betala tull och moms?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

När används konto 2640?

Moms, även kallad mervärdesskatt, är en skatt som vi alla måste betala när vi handlar. Som privatperson kommer du dock inte att märka av den eftersom skatten redan är inbakad i priset. Om ditt företag är momsregistrerat ska du dock deklarera och betala moms.

När du köper varor och tjänster till din verksamhet ska du göra avdrag för den moms du betalar. När du sedan säljer till kunder ska du lägga moms på priset som du sedan betalar in till Skatteverket.

När används konto 2440?

Begreppet leverantörsskuld handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer betala ut pengarna i en annan period.  För att du då skall få kostnaden i rätt period behöver du “flytta” på fakturan. Har du som företag köp någonting på faktura, innebär det att det uppstår en leverantörsskuld, dvs skulden är lika stor som fakturans belopp. Leverantörsskulden finns kvar tills dess att fakturan är betald.

Det innebär att du bokför kostnaden mot ett skuldkonto för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet. 

Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras och kallas för en leverantörsskuld.

En leverantörsskuld måste betalas enligt den tidsfrist som anges på fakturan. En leverantörsskuld räknas som en kortfristig skuld, vilket innebär att det är en skuld med löptid kortare än ett år. 

Det finns två olika sätt sätt att bokföra sina leverantörsskulder på, och det beror på vilken bokföringsmetod du har i din verksamhet. Bokför du enligt faktureringsmetoden, så bokför du dem direkt när leverantörsfakturan kommer, och bokför du enligt kontantmetoden så bokför du endast upp obetalda fakturor vid företagets bokslut.

Vad ska det stå på faktura inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilka regler gäller om man köper något av ett företag inom EU?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.