:

Hur räknar man ut bostadsförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut bostadsförmån?
 2. Hur mycket skattar man på bostadsförmån?
 3. Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?
 4. När uppstår bostadsförmån?
 5. Hur gör man förmånsbeskattning?
 6. Hur mycket får man göra avdrag för dubbelt boende?
 7. Hur räknar man ut förmånsbeskattning?
 8. Måste man deklarera uthyrning av bostad?
 9. Får arbetsgivaren bjuda på frukost?
 10. Får man dra av för dubbelt boende?
 11. Var går gränsen för förmånsbeskattning?
 12. Hur undviker man förmånsbeskattning?
 13. Hur deklarerar man för dubbelt boende?
 14. Hur mycket avdrag för renovering?
 15. Vad händer med förmånsvärdet 2023?

Hur räknar man ut bostadsförmån?

Fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig och avgiftspliktig förmån. Värdet av förmån av fri bostad, som inte är semesterbostad, är olika för arbetsgivaren och den anställda. För arbetsgivaren gäller en särskild schablonvärdering, medan den anställda ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration.

Hur mycket skattar man på bostadsförmån?

Om arbetsgivaren betalar hyra för en bostad som den anställde får utnyttja, är inte arbetsgivarens kostnad avgörande för förmånsvärdet. Oftast används skatteverkets schablonbelopp som underlag och det är skatteverket som dock måste visa att marknadsvärdet är ett annat, HFD 2012 ref 55.

Värdet kan minskas då en del används som arbetsrum, vilket bl a framgår av dessa rättsfall:

§ Arbete i bostaden, RÅ 1981 1:63, uthyrning till klubb­medlemmar, RÅ 1999 not 208, arrendator, RÅ 1993 ref 63, förmån av renoverad lägenhet, RÅ 1982.

Vilket värde tas upp för den anställde som bostadsförmån?

Förmån av en bostad, för permanent boende, som den anställda får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. I inkomstskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om värdering av förmån av fri bostad. Värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställda att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan. Detta gäller både permanentbostad i Sverige och i utlandet.

Om permanentbostaden är belägen i Sverige ska arbetsgivaren, vid beräkningen av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och det värde som redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen, använda särskilda schabloner. Det innebär att den skattskyldiga ofta måste frångå värdet på individuppgiften för att lämna en korrekt deklaration. Läs mer om bostadsförmån vid skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om permanentbostaden i stället är belägen utomlands värderas förmånen till marknadsvärdet även vid beräkningen av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och det värde som redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen.

Värdet av fri bostad ska motsvara vad det kostar att hyra motsvarande bostad. I förmånsvärdet ingår också värdet för uppvärmning, vatten och sophämtning. Det är alltså sådana kostnader som har ett direkt samband med själva boendet.

När uppstår bostadsförmån?

En skattepliktig bostadsförmån uppkommer när en anställd använder arbetsgivarens bostad som permanentbostad. Även dispositionsrätt till en fritids- eller semesterbostad kan beskattas.

Hur gör man förmånsbeskattning?

Förmåner värderas i regel enligt sitt marknadsvärde, alltså till det pris som den anställda skulle fått betala på orten om denne köpt varan eller tjänsten för egna pengar.

Det finns vissa förmåner som värderas schablonmässigt, till exempel bilförmån och kostförmån, och andra som är skattefria, till exempel friskvårdsförmån.

Hur mycket får man göra avdrag för dubbelt boende?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Hur räknar man ut förmånsbeskattning?

För dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare värderas bilförmån på samma sätt som för anställda.

Den som har dispositionsrätt till en bil förutsätts använda den privat, och måste därför kunna visa att bilen endast använts i ringa omfattning, för att undvika bilförmån.

Måste man deklarera uthyrning av bostad?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

Att fika är ett svenskt fenomen som tagit världen med storm. Och oh boy, vad vi älskar fika. Eller GGG (Glädje Gemenskap Gott), som vi brukar kalla det här på Pleo. 

Fikastunden är själva kärnan i varje välfungerande organisation. En rykande het kopp kaffe, en uppiggande rawboll (eller kanelbulle för den delen) och några trevliga kollegor att spendera en helt oproduktiv kvart av arbetsdagen med – det är vad vi kallar arbetslivskvalitet.

Och finns det egentligen någon stund på dagen du är så laddad för effektivt jobb som efter fikarasten? Den där kvarten betalar sig snabbt.

Det kan vara snårigt när du är ute och söker svar på hur du bokför fika korrekt enligt Skatteverkets regler. Bokmärk det här blogginlägget så kan du återkomma för faktakoll när du vill. 

Eller så besöker du Skatteverket. Det beror lite på vilken typ av person du är – den som vill ha svar på det viktigaste direkt, eller den som gärna går igenom spaltmeter efter spaltmeter av information för att verkligen kunna vara säker på att ingenting missas. Vi gillar båda typerna.

Får man dra av för dubbelt boende?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Var går gränsen för förmånsbeskattning?

Det råder förmodligen inga tvivel om att lön är en ersättning för utfört arbete som landar på bankkontot runt den 25:e varje månad. Men hur funkar det egentligen med lön i ett aktiebolag? Här nedanför går vi igenom allt du behöver veta.

Att räkna ut vad du behöver fakturera för att få ut en lön du klarar dig på kan kännas klurigt. Det finns många aspekter att ta i beaktning, inte bara vad du vill få ut i handen utan även vilka fasta kostnader du har i bolaget som behöver täckas.

När det kommer till utdelning i ditt aktiebolag finns det många parametrar att ta i beaktning. Frågan om utdelning eller lön är dessutom alltid en het potatis, där det enkla svaret är att en kombination av lön och utdelning kan vara den bästa vägen att gå. Detta för att de båda har olika fördelar – en utdelning ger lägsta beskattningen, men en lön ger sociala förmåner och bidrar dessutom till hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt. 

Hur undviker man förmånsbeskattning?

Huvudregeln när det gäller förmåner är att de alltid ska redovisas i AGI den månad som de nyttjas, vilket kan bli en utmaning för en arbetsgivare då denne ofta får informationen i efterhand från medarbetare eller leverantörer. En följdeffekt av AGI i kombination med eftersläpande information till arbetsgivaren är att administrationen i lönehanteringen har ökat. Om rapporteringen av AGI blivit felaktig på grund av att förmånsvärdet inte redovisats samma månad som förmånen nyttjades eller att förmånen tagits upp med fel belopp måste den rättas. 

Det kan därför vara bra att se över sina policys, processer och informationsflöden för att minimera behovet av korrigeringar. 

Hur deklarerar man för dubbelt boende?

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.

För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.  

Hur mycket avdrag för renovering?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vad händer med förmånsvärdet 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.